TCAS66 การศึกษาไทย การสอบ การแต่งกาย

TGAT/TPAT 66 นำอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง – ให้อิสระการแต่งกาย

Home / ข่าวการศึกษา / TGAT/TPAT 66 นำอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง – ให้อิสระการแต่งกาย

อัพเดทข่าวสาร การสอบ TGAT/TPAT ผ่านระบบกลาง ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ TCAS ปีการศึกษา 2566 จะเริ่มในวันที่ 10-12 และ 17 ธันวาคม 2565 โดยทางเพจ Facebook : Mytcas ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบ สามารถนำอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง

TGAT/TPAT 66 นำอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา

  • ผู้เข้าสอบพิมพ์เอกสาร “บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา” รายวิชาละ 1 ใบ เพื่อมอบให้แก่ผู้คุมสอบ ตรวจสอบก่อนเข้าสอบ โดยพิมพ์ได้จากระบบ student.mytcas.com (ได้ทั้งแบบสี หรือขาวดำ) สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเดินทางมายังสนามสอบได้อย่างถูกต้อง และตรวจสอบที่นั่งสอบที่สนามสอบ
  • สามารถเลือกแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อเข้าห้องสอบแทนการพิมพ์บนกระดาษได้ แต่ต้องจัดการหาที่ฝากโทรศัพท์เอง ที่อาจจะมีให้บริการเฉพาะบางสนามสอบ เนื่องจากไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์เข้าห้องสอบ
  • ในบางสนามสอบ อาจมีการให้บริการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยอาจเก็บหรือไม่เก็บค่าบริการก็ได้ ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบเองที่สนามสอบก่อนวันสอบ

2. หลักฐานแสดงตน

สำหรับหลักฐานการแสดงตน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่น ๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ และมีภาพถ่ายปัจจุบันที่ชัดเจนตรงกับตัวผู้เข้าสอบในวันที่มาสอบ

3. อุปกรณ์การสอบ

อุปกรณ์การสอบที่สามารถนำเข้าได้ คือ ดินสอ 2B (แบบเหลาเท่านั้น), ปากกาสีน้ำเงินหรือดำ, ยางลบ,กบเหลาดินสอ, หน้ากากอนามัย,นาฬิกา (ต้องแบบเข็มเท่านั้น), หน้ากากอนามัยสำรอง, ลูกคิด (ผู้เข้าสอบที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น อนุญาตให้นำลูกคิดเข้าห้องสอบได้)

ทั้งนี้ ไม่อนุญาตอุปกรณ์อื่นนอกจากที่ระบุ เช่น ดินสอกด ยาดม ขวดน้ำ เสื้อกันหนาว ที่อุดหู เข้าห้องสอบ แต่กรณีมีความจำเป็นให้เตรียมใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานความจำเป็น เพื่อขออนุโลมหน้าห้องสอบได้

ให้อิสระการแต่งกาย

นอกจากนี้ สำหรับการแต่งกายเข้าห้องสอบ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) อนุญาตให้ผู้เข้าห้องสอบ สามารถเลือกใส่ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพเข้าห้องสอบได้ ยังสามารถแต่งชุดสุภาพเข้าห้องสอบ โดยให้ใส่เสื้อเชิ้ต เสื้อโปโล กางเกงขายาว หรือกระโปรงยาวคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้น สีผม และสีเล็บสามารถทำได้ทุกสี ใส่แว่นสายตา และคอนแท็กต์เลนส์มาสอบได้

สำหรับผู้เข้าสอบเพศทางเลือก สามารถแต่งกายสุภาพได้ตามประสงค์ ไม่จำเป็นต้องตรงกับเพศกำเนิดของตนเอง แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าสอบ

TCAS TCAS66 TGAT/TPAT TGAT/TPAT66 การสอบ ปฏิทินสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม TCAS66 – ปฏิทินสอบ TGAT/TPAT และ A-LEVEL