TGAT/TPAT 66 นำอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง – ให้อิสระการแต่งกาย

TGAT/TPAT 66 นำอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง อุปกรณ์การสอบที่สามารถนำเข้าได้ คือ ดินสอ 2B (แบบเหลาเท่านั้น), ปากกาสีน้ำเงินหรือดำ, ยางลบ

วิศวะฯ มธ. (TSE) เปิดตัว หลักสูตรใหม่ วิศวกรรมยานยนต์ และระบบอัตโนมัติ V-TECH

วิศวะฯ มธ. (TSE) เปิดตัว หลักสูตรใหม่ วิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ V-TECH หนุน EEC สู่ศูนย์กลางใหม่ด้าน EV ระดับโลก
TEPE วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ มธ.

หลักสูตรน่าเรียน TEPE วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ มธ. TCAS66

TEPE วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
สรุป TCAS66 เปลี่ยนระบบสอบ

สรุป 6 ประเด็น TCAS66 เปลี่ยนระบบสอบ – เปิดรับสมัครสอบ 1 พ.ย. 65

ระบบการคัดเลือก TCAS66 มีเรื่องการปรับเพิ่มให้มีการสละสิทธิรอบ 3 เพื่อให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน - สรุป TCAS66 เปลี่ยนระบบสอบ
TCAS66 - ปฏิทินสอบ TGAT/TPAT 2566 และ A-LEVEL แยกสอบ 2 ช่วง

TCAS66 – เช็กปฏิทินสอบ TGAT/TPAT 2566 และ A-LEVEL รายละเอียดทั้งหมด

TCAS66 ปฏิทินสอบ TGAT/TPAT , A-LEVEL หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงเปลี่ยนระบบ TCAS ปี 2566 ปรับรายวิชาสอบไม่ให้ซ้ำซ้อน