TCAS64

ทปอ. เตรียมปรับ TCAS รูปแบบใหม่ ลดรอบ ลดรูปแบบ – พร้อมปรับข้อสอบ GAT/PAT

การปรับเปลี่ยน TCAS แบบใหม่ จะมีการลดรอบรับสมัคร ลดรูปแบบการสมัคร-ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และยังรวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบใหม่