dek63 TCAS63 กำหนดการสอบ ทปอ.

ทปอ. แถลงการณ์ กำหนดการ TCAS63 – แนวทางการพัฒนาระบบ TCAS ใหม่

Home / ข่าวการศึกษา / ทปอ. แถลงการณ์ กำหนดการ TCAS63 – แนวทางการพัฒนาระบบ TCAS ใหม่

จากการแถลงการณ์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS มีข้อสรุปน่ารู้ดังต่อไปนี้

ทปอ. แถลงการณ์ กำหนดการ TCAS63

สำหรับประเด็นแรก คือ การกำหนดข้อตกลงร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จำนวน 31 แห่ง ที่จะมีการเข้าร่วมในระบบ TCAS ทุกรอบ โดยไม่มีการเปิดรอบอื่น ๆ คู่ขนานกับ TCAS และจะทำงานภายใต้แนวทางการปฏิบัติกลางร่วมกัน โดยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563 มีกำหนดการดังนี้

TCAS63

กำหนดการรับสมัคร TCAS63 

รอบที่ 1 Portfolio

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

รอบที่ 2 โควตา

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 25 เมษายน 2563

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2563 – วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 8 มิถุนายน 2563

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 17 มิถุนายน 2563

** หมายเหตุ การคัดเลือกผ่านระบบ TCAS63 นี้ น้อง ๆ จะต้องทำการลงทะเบียนการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://mytcas.com/ เสียก่อน น้อง ๆ ถึงจะสามารถสมัครคัดเลือกกับทางมหาวิทยาลัยได้

TCAS63

แนวทางการพัฒนา TCAS63 – TCAS66 

ประเด็นที่สอง คือ แนวทางการพัฒนาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS63 – TCAS66 มีรายละเอียดดังนี้

ปีการศึกษา 2563

 • การรับสมัครเลือก TCAS63 ยังคงใช้ระบบการคัดเลือกแบบ TCAS62 ที่มีการรับสมัคร 5 รอบ และมียืนยันสิทธิ์ 5 รอบเหมือนเดิม
 • เริ่มทำการประชาพิจารณ์ TCAS64 ใหม่ การยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 และ 4
 • เริ่มทำการเตรียมข้อสอบใหม่ของการสอบ GAT/PAT

ปีการศึกษา 2564

 • จะมีการใช้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS64 รูปแบบใหม่ คือ สมัคร 5 รอบ และทำการยืนยันสิทธิ์เพียงแค่ 4 รอบเท่านั้น
 • เริ่มทำการจัดสอบ GAT/PAT ข้อสอบใหม่
 • การรับสมัคร TCAS64 – TCAS66 จะมีการใช้ระบบ Double Sorting เพื่อช่วยทำให้นักเรียนมีที่นั่งตามต้องการได้มากที่สุด

ปีการศึกษา 2565

 • จะมีรวมการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 และ 2
 • การคัดเลือก TCAS65 จะใช้ระบบการคัดเลือก TCAS64 ใหม่
 • เตรียมความพร้อมในการปรับข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชาใหม่

ปีการศึกษา 2566

 • มีการใช้ระบบ TCAS66 ใหม่ โดยจะมีการสมัคร 5 รอบ และยืนยันสิทธิ์เหลือเพียง 3 รอบ
 • มีการใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ ในรอบแอดมิชชัน
 • ใช้ผลคะแนนสอบรายวิชาของ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชาในรูปแบบใหม่

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.admissionpremium.com, www.cupt.net

บทความที่น่าสนใจ