GAT/PAT GAT/PAT64 กำหนดการสอบ ตารางสอบ สนามสอบ

กำหนดการสอบ ตารางสอบ รายชื่อสนามสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564

Home / GAT/PAT / กำหนดการสอบ ตารางสอบ รายชื่อสนามสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564

การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 ในกรณีที่เป็นผู้สมัครรายใหม่ ลงทะเบียนเพื่อรับรหัส และผู้สมัครรายเก่าสามารถสมัคร เลือกวิชา เลือกเขต จังหวัดที่จะไปสอบเริ่มวันที่ 23 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2563

การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564

กำหนดการ GAT/PAT ปีการศึกษา2564
วันรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2563
ประกาศเลขที่นั่งสอบ / สถานที่สอบ : 4 มกราคม 2564
วันที่ทำการสอบ : ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการสอบ : วันที่ 23 เมษายน 2564

กำหนดการสอบ ตารางสอบ รายชื่อสนามสอบ

กำหนดการสอบ GAT/PAT ปี 2564

ตารางสอบ GAT/PAT ปี 2564

ตารางสอบ GAT/PAT ปี 2564

บทความที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดต่างๆ PDF

สนามสอบและจํานวนที่นั่งสอบ

  • รายชื่อสนามสอบและจํานวนที่นั่งสอบ ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ในการทดสอบ GAT/PAT ประจําปี
    การศึกษา 2564 : Link
  • ข้อมูลการเปิดอําเภอและจังหวัดในการสอบ GAT/PAT (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี) : Link

ที่มา www.niets.or.th

บทความแนะนำ