9 วิชาสามัญ สนามสอบ

รายชื่อสนามสอบ วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

Home / ข่าวการศึกษา / รายชื่อสนามสอบ วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

ในการสมัครสอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้สมัครสอบต้องเลือกพื้นที่ที่ประสงค์จะไปสอบ ในขั้นตอนการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 ธันวาคม 2563 โดยผู้ที่ประสงค์จะสอบในพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ต้องเลือก 5 ลำดับ เรียงจากความประสงค์ที่ต้องการไปสอบมากที่สุด (ลำดับที่ 1) ไปน้อยที่สุด (ลำดับที่ 5) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสอบในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ สามารถเลือกอำเภอ และจังหวัดที่ประสงค์จะไปสอบได้ 1 ลำดับ โดย สทศ. จะจัดให้เข้าสอบตามที่เลือกไว้

รายชื่อ สนามสอบ วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

โดยมีรายชื่อเขต/อำเภอ ที่จะเปิดสนามสอบ (เรียงตามตัวอักษร) ดังนี้

รายชื่อ สนามสอบ วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อ สนามสอบ วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อ สนามสอบ วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อ สนามสอบ วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564

วันรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 11-25 ธันวาคม 2563
ประกาศเลขที่นั่งสอบ / สถานที่สอบ : 21 มกราคม 2564
วันที่ทำการสอบ : ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564
ประกาศผลการสอบ : วันที่ 29 เมษายน 2564

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง PDF file

ข้อมูลจาก www.niets.or.th/th/catalog/view/247

บทความที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2564