กำหนดการสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564

Home / ข่าวการศึกษา / กำหนดการสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564

อัปเดตเนื้อหาเกี่ยวกับ กำหนดการสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) วิชาสามัญ , รูปแบบและจำนวนข้อสอบ วิชาสามัญ จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ , ดูตัวอย่างข้อสอบ วิชาสามัญ รวมถึง ประกาศ กำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564

วันรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 11-25 ธันวาคม 2563
ประกาศเลขที่นั่งสอบ / สถานที่สอบ : 21 มกราคม 2564
วันที่ทำการสอบ : ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564
ประกาศผลการสอบ : วันที่ 29 เมษายน 2564

Link : ขั้นตอนการลงทะเบียนรายใหม่ GAT/PAT และ วิชาสามัญ

รายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มา www.niets.or.th

บทความแนะนำ