TCAS64 กำหนดการ

กำหนดการ TCAS64 เริ่ม 5 ม.ค.-15 มิ.ย. 2564 การสมัครสอบ การสอบ วันประกาศผลสอบ

Home / ข่าวการศึกษา / กำหนดการ TCAS64 เริ่ม 5 ม.ค.-15 มิ.ย. 2564 การสมัครสอบ การสอบ วันประกาศผลสอบ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศปฏิทินสำหรับ TCAS 64 ซึ่งจะเริ่มวันที่ 5 ม.ค. – 15 มิ.ย. 64 โดยรายละเอียด กำหนดการ TCAS64 ต่างๆ ดังนี้

กำหนดการ TCAS64

**เริ่มลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS64 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564

รอบ 1 : Portfolio

รูปแบบ : Portfolio คือแฟ้มสะสมงาน นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

 • การรับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด / สมัครกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 • คะแนนที่ใช้ : Portfolio ผลงานสะสม, เกรด 4-5 เทอม, Audition สาขาที่ใช้ทักษะ, คุณสมบัติพิเศษ
 • ประกาศผลในระบบ : วันที่ 22 ก.พ. 2564
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : วันที่ 22-23 ก.พ.2564
 • สละสิทธิ์ในระบบ ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 ก.พ. 2564
 • สละสิทธิ์ในระบบ ครั้งที่ 2 วันที่ 12-13 พ.ค. 2564

รอบ 2. Quota

รูปแบบ : Quota คือ นักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่าย โครงการพิเศษ

 • การรับสมัคร: มหาวิทยาลัยกำหนด /สมัครกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 • คะแนนที่ใช้ : เกรด 5-6 เทอม, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ
 • ประกาศผลในระบบ : วันที่ 10 พ.ค. 2564
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : วันที่ 10 – 11 พ.ค. 2564
 • สละสิทธิ์ในระบบ : วันที่ 12 – 13 พ.ค. 2564

กำหนดการ TCAS64

รอบ 3. Admission

รูปแบบ : Admission 1 & Admission 2 คือ รับตรง & รับกลาง ร่วมกัน ผู้สมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ ในปี 64 นี้ รวมมาสมัครรอบเดียว (แตกต่างจากปี 63 ที่จะแยกสมัครเป็น 2 รอบ) และในปี 64 นี้สามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ

ค่าสมัคร อันดับแรก 150 บาท, อันดับ 2-4 อันดับละ 50 บาท และ อันดับที่ 5-10 อันดับละ 100 บาท

 • การรับสมัคร : 7 – 15 พ.ค. 2564 / สมัครทางเว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.com
 • คะแนนที่ใช้ : เกรด 6 เทอม, O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ
 • ประกาศผลในระบบ :Admission 1 วันที่ 26 พ.ค. 64
 • ประกาศผลในระบบ :Admission 2 วันที่ 1 มิ.ย. 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : Admission 1 วันที่ 26 – 27 พ.ค. 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : Admission 2 : อัตโนมัติ
 • สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ

รอบ 4. Direct Admission

รูปแบบ : Direct Admission คือ รับตรงอิสระ ผู้สมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ

 • การรับสมัคร : 3-15 มิ.ย. 2564 / มหาวิทยาลัยกำหนด/สมัครกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 • คะแนนที่ใช้ : เกรด 6 เทอม, O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ
 • ประกาศผลในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด 3-15 มิ.ย. 2564
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด 3-15 มิ.ย. 2564
 • สละสิทธิ์ในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด 3-15 มิ.ย. 2564

PDF : ขั้นตอนการลงทะเบียน และการคัดเลือก 4 รอบ TCAS64

กำหนดการ TCAS64 เริ่ม 5 ม.ค.-15 มิ.ย. 2564

สรุปภาพรวม TCAS64 , สรุปประเด็นเปลี่ยนแปลง TCAS64 พร้อมกำหนดการฉบับ official จากทปอ.

ติดตามข่าวสาร TCAS64 : twitter.com ที่มา mthai.com , CUPTmytcas , สทศ.

บทความที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2564

บทความแนะนำ