กำหนดการรับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏ รับปริญญา รับปริญญา2562

กำหนดการวันรับปริญญา ในปี 2562 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย)

Home / วาไรตี้ / กำหนดการวันรับปริญญา ในปี 2562 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย)

เวียนมาอีกครั้งสำหรับบทความรับปริญญา คราวนี้เป็นงานรับปริญญาจากทั่วประเทศในปี 2562 (2019) แล้วค่ะ ซึ่งในบทความนี้เราจะแนะนำทั้งวันที่ สถานที่ วันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ แนะนำสถานที่ถ่ายรูปรับปริญญา การเตรียมตัวต่างๆ และไม่ลืม : > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับวันรับปริญญา ให้อ่านที่นี่นะคะ

กำหนดการวันรับปริญญา ในปี 2562

จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

** วิธีค้นหารายชื่อมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ให้กดปุ่ม Ctrl+F5 แล้วพิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัยลงไป

วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562

– ม.ศิลปากร (วันรับจริง) ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 20-21-22 มกราคม 2562

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันซ้อมย่อย วันที่ 20-21 ม.ค. 62  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซ้อมใหญ่) 21 ม.ค. 62 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

 • ม.เชียงใหม่ (วันรับจริง) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  **หมายเหตุ ม.เชียงใหม่ วันซ้อมย่อย วันที่ 20-21 ม.ค. 62 , วันซ้อมใหญ่ วันที่ 22 ม.ค. 62 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร (วันซ้อมย่อย) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562

 • มหาวิทยาลัยนเรศวร (วันซ้อมใหญ่) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562

 • มหาวิทยาลัยนเรศวร (วันรับจริง) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

 • วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันซ้อมย่อย)
 • วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันซ้อมใหญ่)

วันเสาร์ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันรับจริง) 2 วัน

วันที่ 30-31 มีนาคม 2562

 • วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันซ้อมย่อย) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
 • วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันซ้อมใหญ่) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน-วันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2562

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันรับจริง) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : กำหนดการรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

วันรับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2562

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันรับจริง)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (วันรับจริง)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (วันรับจริง)

วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (วันรับจริง)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (วันรับจริง)

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (วันรับจริง) ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วันรับจริง)

วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันรับจริง)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (วันรับจริง)

วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (วันรับจริง)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วันรับจริง)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (วันรับจริง)

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (วันรับจริง)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (วันรับจริง)

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (วันรับจริง)

ที่มา graduateth.com (ศูนย์รวมงาน วันรับปริญญา ช่างภาพ ช่างแต่งหน้า)

บทความแนะนำ