กำหนดการรับปริญญา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รับปริญญา

กำหนดการรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รับในปี 2562)

Home / วาไรตี้ / กำหนดการรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รับในปี 2562)

หลังจากที่บัณฑิต มธ. รอกำหนดการรับปริญญามาเนิ่นนาน ในที่สุดกำหนดการรับปริญญาก็ได้คลอดออกมาแล้ว ทางฝ่ายวิชาการ ม.ธรรมศาสตร์ได้แจ้งกำหนดการฝึกซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 เอาไว้ดังนี้

กำหนดการรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์

พิธีรับประราชทานปริญญาบัตรจะจัดขึ้นในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยในการรับปริญญาบัตรจะแบ่งบัณทิตที่จะเข้ารับออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่

กลุ่มที่ 1

 • คณะนิติศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
 • วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ซ้อมใหญ่ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 10.30 น.

รับจริง วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น.

กำหนดการรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์

กลุ่มที่ 2

 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะแพทย์ศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ซ้อมใหญ่ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 – 13.00 น.

รับจริง วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 17.30 – 21.00 น.

กลุ่มที่ 3

 • คณะพาณิชศาสตร์ และการบัญชี
 • คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์

ซ้อมใหญ่ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 13.01 – 15.30 น.

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น.

กลุ่มที่ 4

 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ซ้อมใหญ่ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 15.31 – 18.00 น.

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 17.30 – 21.00 น.

กลุ่มที่ 5

 • ดุษฎีบัณฑิต
 • มหาบัณฑิต
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ซ้อมใหญ่ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 18.01 – 20.00 น.

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

กำหนดการรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์

ส่วนกำหนดการซ้อมย่อยของแต่ละคณะจะเป็นไปตามวันและสถานที่ที่แต่ละคณะกำหนด ซึ่งจะอย่าในช่วงระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2562

แนะนำวิธีเดินทางสำหรับใครที่จะเดินทางมาร่วมงานรับปริญญาที่ มธ.

 • นั่งรถเมล์สาย 59, 503 จากอนุสาวรีย์ไปลงที่หน้ามหาวิทยาลัยฝั่งหอประชุมใหญ่ด้านที่ติดกับสนามหลวง
 • นั่งรถไฟฟ้าBTS ไปลงสถานีสะพานพานตากสินแล้วต่อเรือข้ามฝากไปลงที่ท่าเรือท่าพระจันทร์ก็จะเจอกับประตู ม. ด้านข้างซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะศิลปศาสตร์
 • ถ้าหากเอารถมาแนะนำให้จอดฝั่งศิริราช หรือจุดที่ใกล้ท่าเรือแล้วนั่งเรือมายังฝั่งท่าพระจันทร์

ขอบคุณข้อมูลจาก: ฝ่ายวิชาการ มธ.

ภาพ : econ tu jangkhao, IG : @yammatira

บทความแนะนำ