กำหนดการรับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับปริญญา

กำหนดการวันรับปริญญา ในปี 2561 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ (ครึ่งปีแรก)

Home / วาไรตี้ / กำหนดการวันรับปริญญา ในปี 2561 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ (ครึ่งปีแรก)

เตรียมของขวัญไว้ให้บัณฑิต เตรียมชุดสวยๆ ไว้ถ่ายรูปกับวันสำคัญของนิสิต นักศึกษา ดูตารางวันรับปริญญา วันซ้อมรับปริญญา วันรับจริง ที่นี่ค่ะ | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับวันรับปริญญา commencement ceremony

วันรับปริญญา ปี 2561

***วิธีค้นหารายชื่อมหาวิทยาลัยที่ต้องการ กดปุ่ม Ctrl+F5 แล้วพิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัยลงไป

รายชื่อม. ที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วยปลายปี 2561 มีดังต่อไปนี้ 

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 

 • ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (วันรับจริง) ณ หอประชุม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง) ณ หอประชุม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561

 • ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วันซ้อมใหญ่) ณ หอประชุม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วันรับจริง) ณ หอประชุม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561

 • ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (วันรับจริง) ณ หอประชุม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง) ณ หอประชุม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วันรับจริง) ณ หอประชุม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561

 • ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (วันรับจริง) ณ หอประชุม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง) ณ หอประชุม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 7-21 กันยายน 2561

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561

 • ม.มหิดล (วันซ้อมย่อย) ณ มหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561

 • ม.มหิดล (วันซ้อมใหญ่) ณ มหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561

 • ม.มหิดล (วันรับจริง) ณ มหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา

วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561

 • ม.สงขลานครินทร์ (วันรับจริง) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันถ่ายภาพหมู่) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ม.สงขลานครินทร์ (วันรับจริง) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันถ่ายภาพหมู่) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ม.สงขลานครินทร์ (วันรับจริง) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ม.วลัยลักษณ์ (วันซ้อมใหญ่)

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ม.วลัยลักษณ์ (วันรับจริง)

วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม)  ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันถ่ายภาพหมู่) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันซ้อม) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันรับจริง) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันรับจริง) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2561

 • ม.เกษตรศาสตร์ (วันซ้อมใหญ่)

วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 

 • ม.เกษตรศาสตร์ (วันซ้อมใหญ่)

วันที่ 17-19 ตุลาคม 2561

 • ม.เกษตรศาสตร์ (วันซ้อมใหญ่)

วันที่ 21-25 ตุลาคม 2561

 • ม.เกษตรศาสตร์ (วันรับจริง) ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันซ้อมย่อย) ณ KMITL Convention Hall (พระจอมเกล้าลาดกระบัง)

วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561

 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วันซ้อมย่อย) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันถ่ายภาพหมู่) ณ KMITL Convention Hall (พระจอมเกล้าลาดกระบัง)

วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันซ้อมใหญ่) ณ KMITL Convention Hall (พระจอมเกล้าลาดกระบัง)
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วันถ่ายภาพหมู่) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วันซ้อมใหญ่) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันรับจริง) ณ KMITL Convention Hall (พระจอมเกล้าลาดกระบัง)

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561

 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วันรับจริง) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ช่วงเดือนมีนาคม 2561

สถานที่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากม.ราชภัฏในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และม.สวนดุสิต

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันศุกร์ ที่ 8-9 มีนาคม 2561  (วันรับจริง)

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561  (วันรับจริง)

ม.ราชภัฏราชนครินทร์

วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

ม.ราชภัฏนครปฐม

วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

ม.ราชภัฏสวนดุสิต

วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

ม.รามคำแหง

(วันซ้อม) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 12-13-14-15-16 มีนาคม 2561
(วันรับจริง) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 19-20-21-22-23 มีนาคม 2561

ม.กรุงเทพสุวรรณภูมิ

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 (วันซ้อมใหญ่)
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

ระเบียบการแต่งกาย ข้อควรปฏิบัติพิธีประสาทปริญญาบัตร

ม.ราชภัฏสกลนคร

วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

ม.ราชภัฏเลย

วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

ม.ราชภัฏอุดรธานี

วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

ม.ราชภัฏมหาสารคาม

วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

ม.ราชภัฏสุรินทร์

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

ม.ราชภัฏนครราชสีมา

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

ม.นวมินทราธิราช

วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 (วันซ้อมย่อย) ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561  (วันซ้อมใหญ่) ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

ม.กรุงเทพ

วันซ้อม ณ Diamond Hall วันที่ 26-27-28-29-30 มีนาคม 2561

วันรับจริง ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 18-19 เมษายน 2561

ม.นวมินทราธิราช

วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 ม.นวมินทราธิราช (วันรับจริง) ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี (วันรับจริง)

ม.ราชภัฏชัยภูมิ

วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 ม.ราชภัฏชัยภูมิ (วันรับจริง)

ม.บูรพา

วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ม.บูรพา (วันรับจริง) ณ หอประชุมธำรง บัวศรี ม.บูรพา
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 ม.บูรพา (วันรับจริง) ณ หอประชุมธำรง บัวศรี ม.บูรพา

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ของม.ราชภัฏ ปีการศึกษา 2560

ม.ราชภัฏในกรุงเทพมหานคร/ม.สวนดุสิต วันที่ 4-11 มีนาคม 2561

กำหนดการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของม.ราชภัฏสวนสุนันทาประจำปี 2560
วันซ้อมย่อย 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
วันซ้อมใหญ่ 1 มีนาคม 2561 ณ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
วันรับจริง 4 มีนาคม 2561 ณ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จ. นนทบุรี

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ม.ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ม.กาฬสินธุ์
วันที่ 16-19 และ 21-22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร

วันที่ 16 มีนาคม 2561
ม.ราชภัฏสกลนคร
ม.ราชภัฏเลย

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ม.ราชภัฏมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
ม.ราชภัฏสุรินทร์
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
ม.ราชภัฏชัยภูมิ
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
ม.ราชภัฏชัยภูมิ
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ม.กาฬสินธุ์

ที่มา www.graduateth.com/schedule , รับปริญญา มสธ. ปี 2561 รุ่นที่ 35

บทความแนะนำ