กำหนดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับปริญญา

กำหนดการวันรับปริญญา ในปี 2561 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ

Home / วาไรตี้ / กำหนดการวันรับปริญญา ในปี 2561 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ

เตรียมของขวัญไว้ให้บัณฑิต เตรียมชุดสวยๆ ไว้ถ่ายรูปกับวันสำคัญของนิสิต นักศึกษา ดูตารางวันรับปริญญา วันซ้อมรับปริญญา วันรับจริง ที่นี่ค่ะ | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับวันรับปริญญา commencement ceremony

วันรับปริญญา ปี 2561

สถานที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันศุกร์ ที่ 8-9 มีนาคม 2561  (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561  (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(วันซ้อม) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 12-13-14-15-16 มีนาคม 2561
(วันรับจริง) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 19-20-21-22-23 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 (วันซ้อมใหญ่)
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

ระเบียบการแต่งกาย ข้อควรปฏิบัติพิธีประสาทปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 (วันซ้อมย่อย) ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561  (วันซ้อมใหญ่) ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันซ้อม ณ Diamond Hall วันที่ 26-27-28-29-30 มีนาคม 2561

วันรับจริง ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 18-19 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วันรับจริง) ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (วันรับจริง)

มหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา (วันรับจริง) ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา (วันรับจริง) ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2560

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร/มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4-11 มีนาคม 2561

กำหนดการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปี 2560
วันซ้อมย่อย 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันซ้อมใหญ่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันรับจริง 4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ. นนทบุรี

2 กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วันที่ 16-19 และ 21-22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร

วันที่ 16 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ที่มา www.graduateth.com/schedule , รับปริญญา มสธ. ปี 2561 รุ่นที่ 35

บทความแนะนำ