ดารารับปริญญา ม.รังสิต รับปริญญา

แสดงความยินดี ดารารับปริญญา ม.รังสิต ประจำปี 2565

Home / ดาวเด่นมหาวิทยาลัย / แสดงความยินดี ดารารับปริญญา ม.รังสิต ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2565 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน

ดารารับปริญญา ม.รังสิต

ประจำปี 2565

สำหรับปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 4,051 คน ทั้งนี้ ยังมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อาทิ

  • นายธีระภัทร์ เรืองฤทธิ์กุล (เอิร์ท) ปริญญาโท วิทยาลัยนานาชาติ
  • นายอรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ (ดิว เดอะสตาร์) สาขาวิชาการผลิตดนตรี วิทยาลัยดนตรี
  • นางสาวเกศรินทร์ น้อยผึ้ง (ปูเป้) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
  • นางสาวนริลญา กุลมงคลเพชร (ญดา) สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
  • นางสาวธัญญพัทธ์ หงษ์สวัสดิ์กร (หลุยส์) สาชาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
  • นายเบญจมินทร์ เบรเซียร์ (เบญ) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ
  • นายมณฑป เหมตาล (แบงค์ พระเอกซีรีส์วายมังกรกินใหญ่) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
  • นางสาวชยิสรา วัฒนะนาวิน (เจนนี่ นักแสดง ช่อง 7) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • นางสาวกุลจิรา ทองคา (ออย แชมป์ The Voice Kids คนแรกของประเทศไทย) วิทยาลัยดนตรี

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกๆ ท่าน

เบญจมินทร์ เบรเซียร์

มณฑป เหมตาล

นริลญา กุลมงคลเพชร

ธีระภัทร์ เรืองฤทธิ์กุล

เกศรินทร์ น้อยผึ้ง

อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์

อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์