การประกวด ดาวเดือน

ยลโฉม ดาว-เดือนดวงใหม่ น.ศ. ทูตประชาสัมพันธ์ ราชมงคลพระนคร

Home / ดาวเด่นมหาวิทยาลัย / ยลโฉม ดาว-เดือนดวงใหม่ น.ศ. ทูตประชาสัมพันธ์ ราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ Freshmen Day Freshmen Play งานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 และการประกวด RMUTP AWARDS 2023 ภายใต้แนวคิด NEW U NEW UNIVERSE : แบบใหม่ ในแบบคุณ รอบชิงชนะเลิศ โดยมี ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดพิธี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปประกวดในเวที 9 ราชมงคล ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป

ยลโฉม ดาว-เดือนดวงใหม่

น.ศ. ทูตประชาสัมพันธ์ ราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้กิจกรรมการประกวด RMUTP AWARDS 2023 ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดรับนักศึกษาผู้ที่มีความสามารถ มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกจากทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวด โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมประกวด รวม 85 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตัดสินการประกวด จำนวน 18 ท่าน และได้รับการสนับสนุนกิจกรรมการประกวดจากองค์กร ห้างร้าน หน่วยงานที่มีชื่อเสียงรวม 22 องค์กร

MISTER – MISS RMUTP 2023

โดยปีนี้ผลการตัดสินผู้คว้า ตำแหน่ง MISTER RMUTP 2023 และ Boy Freshmen RMUTP 2023 ได้แก่ นายธีรยุทธ เสนจันทร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

MISS RMUTP 2023 และ Girl Freshmen RMUTP 2023 ได้แก่ นางสาวณัฏฐณิชา พละบุญ คณะบริหารธุรกิจ

และรางวัลอื่นๆ ได้แก่

  • MISS SEASON RMUTP AWORD 2023 ได้แก่ ณัฐรดา มณีสุวรรณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • MISS CONGENIALITY RMUTP AWORD 2023 ได้แก่ ณัฏฐนันท์ ชาวบ้านสิงห์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • MISS JUMBO QUEEN RMUTP AWORD 2023 ได้แก่ ณัฐพัชร์ มงคลสังวาลย์ คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน
  • Popular Vote POPULAR VOTE MISS RMUTP 2023 ได้แก่ นางสาวณัฎฐณิชา พละบุญ คณะบริหารธุรกิจ
  • POPULAR VOTE MISTER RMUTP 2023 ได้แก่ นายนรพนธ์ ไชยราช คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ
  • POPULAR VOTE Miss Queen RMUTP 2023 ได้แก่ ฐาปกรณ์ รัตนกุล คณะศิลปศาสตร์
    พุทธชาติ/ข่าว