การประกวด ทูตประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

มทร.พระนคร จัดประกวด RMUTP Awards 2022 เฟ้นหา น.ศ. ทูตประชาสัมพันธ์

Home / ดาวเด่นมหาวิทยาลัย / มทร.พระนคร จัดประกวด RMUTP Awards 2022 เฟ้นหา น.ศ. ทูตประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร จัดประกวด RMUTP Awards 2022 ภายใต้แนวคิด The Change Up To Real Me รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ

มทร.พระนคร จัดประกวด RMUTP Awards 2022

ซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็น ทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในปีนี้ ผู้คว้าตำแหน่ง Miss RMUTP 2022 นางสาวภัทรธิดา รัตนกระจ่างคณะบริหารธุรกิจ MISTER RMUTP 2022 และรางวัล Popular Vote Mister RMUTP 2022 นายยุทธวัฒน์ คำคำฟู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, Miss Season RMUTP Award 2022 อลินดา ทองทิพย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, Miss Congeniality RMUTP Award 2022 ธัญชนิต จิตราภิรมย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ , Miss Jumbo Queen RMUTP Award 2022 อิสยา สีลาเม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ในส่วนรางวัล Freshy Boy RMUTP 2022 นายฉัตรมงคล รวมทรัพย์ทวี คณะบริหารธุรกิจ, Freshy Girl RMUTP 2022 นางสาวผุสดี วัตนะกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, และรางวัล Popular Vote Miss RMUTP 2022 กาญจนา นามบุรี คณะศิลปศาสตร์, Miss Transgender RMUTP Popular Vote 2022 อกัศนิยา สัยสุภี คณะศิลปศาสตร์

บทความแนะนำ