น้องใหม่ ม.มหาสารคาม มมส รับน้อง

เก็บตกภาพบรรยากาศ ต้อนรับน้องใหม่ สู่รั้ว ม.มหาสารคาม รุ่นเสือดาว 13

Home / กิจกรรม / เก็บตกภาพบรรยากาศ ต้อนรับน้องใหม่ สู่รั้ว ม.มหาสารคาม รุ่นเสือดาว 13

กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต ชมรมรุ่นสัมพันธ์ และสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมพิสูจน์รุ่น เสือดาว 13 และปิดโครงการ “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้องใหม่ สู่ฮั้วเหลืองเทา รุ่นเสือดาว 13” อย่างเป็นทางการ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต้อนรับน้องใหม่ มมส

รุ่นเสือดาว 13

กิจกรรมในงาน มีการคัดเลือกประธานรุ่นเสือดาว 13 ร่วมพิสูจน์รุ่นขับร้องเพลงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขับขานประสานเสียง ถ้อยสำเนียงเพลงสถาบัน ด้วยความพร้อมเพรียงถูกต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชมการแสดงบั้งไฟเซิ้งรื่นเริงอย่างเสือดาว ขบวนวิถีชาวนา ขบวนเซิ้งวงกลองยาว ร่วมกิจกรรม “สีสันหรรษา เฮฮาพาม่วน ซ่วนกันหน้าฮ้าน

ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านวงศิลป์อีสาน และขบวนอัญเชิญตราโรจนากร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์และเคารพรัก ของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานิสิตใหม่ เพื่อเล็งเห็นคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน

จากนั้นนายสิทธิศักดิ์ อุดมศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ รุ่นเสือดาว 13 ได้มอบธงรุ่น ให้กับประธานรุ่นเสือดาว 13 โดยมีรุ่นพี่ทั้ง 19 คณะ ได้ร่วมร้องเพลง “รับขวัญน้อง” ด้วยเสียงดังกึกก้องทั่วบริเวณสนามกีฬากลาง รุ่นพี่นำน้องนิสิตใหม่ กล่าวปฏิญาณตนถวายตัวเป็นลูกพระธาตุนาดูน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับให้โอวาทนิสิตใหม่ และกล่าวปิดการประชุมเชียร์กลางของนิสิตใหม่ เสือดาว 13 อย่างเป็นทางการ จากนั้นนิสิตใหม่ลอดซุ้มธงแต่ละคณะและลอดซุ้มพระธาตุนาดูน เดินออกจากสนามกีฬา โดยมีรุ่นพี่ทุกคณะเข้าแถวรับส่งน้องกลับ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจ

“โฮมฮับต้อน ออนซอนน้องใหม่ สู่ฮั้วเหลืองเทา รุ่นเสือดาว 13”

ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

บทความแนะนำ