ม.เกษตร รถราง รถไฟฟ้าสายสีเขียว วิธีเดินทาง

วิธีเดินทางไป ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน | รถเมล์-รถตู้-รถยนต์

Home / วาไรตี้ / วิธีเดินทางไป ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน | รถเมล์-รถตู้-รถยนต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งโดยสามบูรพาจารย์ ได้แก่ หลวงอิงคศรีกสิการ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และพระช่วงเกษตรศิลปการ แรกเริ่มเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับด้านการเกษตร ภายหลังขยายสาขาวิชาครอบคลุมทั้ง เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สัตวแพทยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ และได้ขยายวิทยาเขตออกเป็น 5 วิทยาเขต ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี, วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีเดินทางไป ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

โดยวิทยาเขตแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ วิทยาเขตบางเขน มีพื้นที่ประมาณ 846 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนงามวงศ์วาน สามารถเข้า-ออกมหาวิทยาลัยได้จากทั้ง ถนนงามวงศ์วาน พหลโยธิน และวิภาวดี เดินทางไม่ยาก มีรถประจำทางผ่านหลายสาย ทั้งรถเมล์ รถตู้และในอนาคตก็กำลังจะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวอีกด้วย วันนี้แคมปัส-สตาร์จะมาแนะนำสารพัดวิธีการเดินทางไปม.เกษตรฯ วิทยาเขตบางเขน แบบง่ายๆ เข้าใจไม่ยากแน่นอนค่ะ

รถเมล์

รถเมล์ที่ไป ม.เกษตร ผ่านฝั่งประตูพหลโยธิน

รถเมล์สาย 522 , รถเมล์สาย 114 , รถเมล์สาย 34 , รถเมล์สาย 59 , รถเมล์สาย 107 , รถเมล์สาย 129 , รถเมล์สาย 185 , รถเมล์สาย 503 , รถเมล์สาย 26 , รถเมล์สาย 512 , รถเมล์สาย 513 , รถเมล์สาย 543 , รถเมล์สาย 39 , รถเมล์สาย 39 , รถเมล์สาย 524 , รถเมล์สาย 126

รถเมล์ที่ไป ม.เกษตร ผ่านฝั่งประตูงามวงศ์วาน

รถเมล์สาย 63 , รถเมล์สาย 144 , รถเมล์สาย 522 , รถเมล์สาย 24 , รถเมล์สาย 104 , รถเมล์สาย 177,  รถเมล์สาย 34,  รถเมล์สาย 528,  รถเมล์สาย 545

รถเมล์ที่ไป ม.เกษตร ผ่านฝั่งประตูวิภาวดี

รถเมล์สาย 134 (จอดฝั่งตรงข้าม ประตูวิภาวดี) , รถเมล์สาย 26 , รถเมล์สาย 510 , รถเมล์สาย 206, รถเมล์สาย 29,  รถเมล์สาย 52, รถเมล์สาย 69, รถเมล์สาย 187, รถเมล์สาย 191, รถเมล์สาย 504, รถเมล์สาย 555

รถตู้

รถตู้ที่ไป ม.เกษตร ผ่านฝั่งประตูพหลโยธิน

 • ฟิวเจอร์รังสิต-สะพานใหม่-ลาดพร้าว-ราม 1
 • ฟิวเจอร์รังสิต-สะพานใหม่-สี่พระยา
 • สะพานควาย-สวนจตุจักร-สะพานใหม่
 • อ.ส.ม.ท. -สะพานใหม่

รถตู้ที่ไป ม.เกษตร ผ่านฝั่งประตูงามวงศ์วาน

 • พันทิพย์-มีนบุรี
 • เซ็นทรัลลาดพร้าว-บางใหญ่
 • ม.เกษตรศาสตร์-บางใหญ่

รถตู้ที่ไป ม.เกษตร ผ่านฝั่งประตูวิภาวดี

 • BTS จตุจักร-บางใหญ่
 • ฟิวเจอร์รังสิต-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

แผนที่เดินทางไป ม.เกษตรฯ


Link แผนที่เดินทางไป ม.เกษตรฯ

รถส่วนตัว

หากใครมีรถส่วนตัวทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซต์ สามารถขับมาได้ตามเส้นทางแผนที่หรือเปิด GPS มาได้ โดยที่มหาวิทยาลัยมีจุดจอดรถให้หลายจุด ดังนี้

 • ตึกจอดรถฝั่งงามวงศ์วาน 1 เสียค่าจอดชั่วโมงละ 10 บาท (ฟรี 30 นาทีแรก)
 • ตึกจอดรถฝั่งงามวงศ์วาน 2 เสียค่าจอดชั่วโมงละ 10 บาท (ฟรี 30 นาทีแรก)
 • ตึกจอดรถฝั่งวิภาวดี เสียค่าจอดชั่วโมงละ 10 บาท  (ฟรี 10 นาทีแรก)
 • อาคารจอดรถบางเขน เสียค่าจอดชั่วโมงละ 10 บาท (เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง)
 • ลานจอดรถ Too fast to sleep @KU เสียค่าจอดชั่วโมงละ 10 บาท (ฟรี 3 ชั่วโมงแรก)
 • ลานจอดรถโรงอาหารกลาง 2 ชั่วโมงที่ 1 ฟรี ชั่วโมงที่ 2 เสียค่าจอด 10 บาท ชั่วโมงที่ 3 เป็นต้นไป 30 บาท/ชั่วโมง
 • ลานจอดรถข้างหอประชุมใหญ่ เสียค่าจอด 3 ชั่วโมง 10 บาท (เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง)
 • พื้นที่ริมถนนหน้าอาคารเรียนรวม ศร.4 ไปจนถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่เสียค่าจอด
 • พื้นที่ภายในโรงอาหารกลางใหม่ ไม่เสียค่าจอด (จอดได้ไม่เกิน 30 นาที)

รถตะลัย – รถตะลุยทั่วมหาวิทยาลัย

เมื่อลงรถประจำทางหรือรถส่วนตัวแล้ว สามารถเดินไปรอ “รถตะลัย” หรือชื่อเต็มว่า “รถตะลุยทั่วมหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็นรถที่วิ่งภายในมหาวิทยาลัย โดยจะมีทั้งหมด 5 สาย มีรายละเอียดเส้นทางดังนี้

สายที่ 1 : ศาลาที่พักหกเหลี่ยม -> อนุสาวรียสามบูรพาจารย์ -> ประตูงามวงศวาน 1 -> เลี้ยวขวาไป คณะเศรษฐศาสตร -> คณะวิศวฯ, คณะวิทยาศาสตร์ -> เลี้ยวขวาไปรษณีย, สํานักหอสมุด -> เลี้ยวซายไป พุทธเกษตร , คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 , 2 -> อาคารจักรพันธฯ , รร.สาธิตฯ , ศูนยเรียนรวม 2, 3 , 4 -> สระวายน้ําจุฬาภรณวลัยลักษณ ,โรงอาหารกลาง1 -> ทางแยกสนามฮอกกี้ -> เลี้ยวขวาไปสนามเทนนิส -> จอดหนากองยานพาหนะฯ ( จุดพักรถ ) -> โครงการหลวง -> หอพักหญิง -> กองกิจการนิสิต , สถานพยาบาลฯ -> เลี้ยวขวาไปรษณีย์ -> ประตูงามวงศวาน 1 -> เลี้ยวซายไปศาลาที่พักหกเหลี่ยม

สาย 2 : ศาลาที่พักหกเหลี่ยม -> อนุสาวรียสามบูรพาจารย์ -> ประตูงามวงศวาน 1 -> เลี้ยวขวาไป คณะเศรษฐศาสตร -> คณะวิศวฯ , คณะวิทยาศาสตร -> เลี้ยวขวาไปรษณีย์, สํานักหอสมุด t พุทธเกษตร -> โรงอาหารกลาง 2 tเลี้ยวซายไปคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 -> KU GREEN -> หลังคณะศึกษาศาสตร ,อาคารสารนิเทศ 50 ปี -> โรงเรียนสาธิตฯ -> กองยานพาหนะฯ (จุดพักรถ) -> สํานักการกีฬา -> โครงการหลวง,หอพักหญิง -> เลี้ยวขวาไปสนามอินทรีย์ฯ -> ประตูงามวงศ์วาน 2 -> สํานักบริการคอมฯ -> คณะบริหารธุรกิจ,คณะเศรษฐศาสตร -> ศูนยหนังสือ(ประตูงามวงศวาน 1) -> ศาลาที่พักหกเหลี่ยม

สาย 3 : ศาลาที่พักหกเหลี่ยม -> อนุสาวรียสามบูรพาจารย -> ประตูงามวงศวาน 1 -> คณะเศรษฐศาสตร, คณะบริหารฯ -> สํานักบริการคอม ฯ , KU HOME -> ประตูงามวงศวาน 2 -> สํานักพิพิธภัณฑ -> สํานักการกีฬา -> จอดหนากองยานพาหนะฯ (จุดพักรถ) -> เลี้ยวซายไปคณะประมง -> คณะสถาปตยฯ -> อาคารสารนิเทศ 50 ป -> สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีฯ การผลิตอุตสาหกรรม (RDIPT), สถาบันคนควา และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร , อาคารวิจัยและพัฒนาฯ -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 -> เลี้ยวขวาไป พุทธเกษตร -> สํานักหอสมุด , ไปรษณีย์ฯ , คณะวนศาสตร -> ประตูงามวงศ์วาน 1 -> ศาลาที่พักหกเหลี่ยม

สาย 4 : ประตูงามวงศวาน 1 (อาคารจอดรถ) -> เลี้ยวขวาไปคณะเศรษฐศาสตร -> คณะวิศวฯ , คณะวิทยาศาสตร -> ศูนยเรียนรวม 1 -> คณะมนุษยฯ, คณะเกษตร คณะสังคมฯ -> คณะศึกษาศาสตร -> เลี้ยวขวาไปสถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีฯ การผลิตอุตสาหกรรม (RDIPT) , สถาบันคนควาและพัฒนา ผลิตภัณฑอาหารอาคารวิจัยและพัฒนาฯ -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 -> เลี้ยวขวาไปพุทธเกษตร -> สํานักหอสมุด -> ไปรษณียฯ, คณะวนศาสตร -> ประตูงามวงศวาน 1 (อาคารจอดรถ)

สาย 5 : หอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน 45 -> เลี้ยวซ้าย อาคารสวัสดิการมก. -> สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ -> สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรแะลอาหารแห่งชาติ -> เลี้ยวซ้าย โรงอาหารกลาง 2 , กรมการข้าว -> พุทธเกษตร -> ตึกปฐพีวิทยา (คณะเกษตรฯ) -> เลี้ยวขวา อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ -> สำนักหอสมุด -> อาคารเรียนรู้สำนักหอสมุด -> พุทธเกษตร -> โรงอาหารกลาง 2 -> เลี้ยวขวา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ -> อาคารสวัสดิการมก -> หอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน 45

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ku.ac.thbmta.co.th, เพจ Kasetsart University, เพจ KU Admission

บทความแนะนำ