กำหนดการรับปริญญา บัณฑิตจบใหม่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย รับปริญญา

เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ธรรมศาสตร์-สวนดุสิต-ราชภัฏ จาก พ.ย.-ธ.ค. 61 เป็น เม.ย. 62

Home / วาไรตี้ / เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ธรรมศาสตร์-สวนดุสิต-ราชภัฏ จาก พ.ย.-ธ.ค. 61 เป็น เม.ย. 62

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตต่าง ๆ (มรภ.) ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 ที่ได้มีกำหนดการเลื่อนออกไปจากเดิมที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรภายในปลายปี 2561 ไปเป็นช่วยเดือนเมษายน 2562

เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มธ. มสด. และ มรภ.

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางเพจ จบ มธ. 60 ซึ่งเป็นเพจเฟซบุ๊กที่ทำการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ของคณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการเผยแพร่กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีใจความสำคัญว่า…

เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มธ. มสด. และ มรภ.

ม.ธรรมศาสตร์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 7 และวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 โดยแบ่งออกเป็นรอบที่หนึ่ง เวลา 16.00 น. และรอบที่สอง เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำหรับกำหนดการวันซ้อมย่อย ซ้อมรวม และซ้อมใหญ่ รวมถึงตารางการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก จบ มธ. 60 ต่อไป

** จากเดิมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561

ม.ราชภัฏ/ม.สวนดุสิต

เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตต่าง ๆ ที่มีกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในช่วงปลายปีเหมือนกัน ก็ได้มีการเลื่อนออกไปเป็นช่วงเดือนเมษายน 2562 เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2562 และระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2562 เป็นต้น

ประกาศ!! เลื่อนวันรับปริญญา 16-19 เม.ษ. 62

ประกาศล่าสุด!! เลื่อนวันที่ 16-19 เม.ษ. 62 

29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ตามหนังสือที่อ้างอิง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จฯ ไปพระราชทาปริญญาบัตร แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขททัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ในวันที่ 9-12 เมษายน 2562 และวันที่ 16-19 เมษายน 2562 รวม 8 วัน ภาคเช้าเวลา 16.00 น. และภาคบ่ายเวลา 19.00 น. นั้น บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรเกล้าฯ ให้เลื่อนเสด็จฯ ในวันที่ 16-19 เมษายน 2562 ออกไปก่อน และจะแจ้งวันเสด็จฯ ให้ทราบในโอกาสต่อไป

มหาวิทยาลัยที่เลื่อนรับปริญญาบัตรออกไป มีดังนี้

วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (วันรับจริง)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วันรับจริง)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (วันรับจริง)

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (วันรับจริง)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (วันรับจริง)

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562

 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันรับจริง)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอื่น ๆ

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ยังเป็นไปตามกรอบเวลาเดิม เช่น

 • ม.มหิดล วันพระราชทานปริญญาบัตรคือ วันที่ 20 กันยายน 2561
 • ม.สงขลานรินทร์ วันพระราชทานปริญญาบัตรคือ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพระราชทานปริญญาบัตรคือ ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561
 • ม.เกษตรศาสตร์ วันพระราชทานปริญญาบัตรคือ ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2561
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพระราชทานปริญญาบัตรคือ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันพระราชทานปริญญาบัตรคือ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันพระราชทานปริญญาบัตรคือ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 • ม.เทคโนโลยีสุรนารี วันพระราชทานปริญญาบัตรคือ 30 พฤศจิกายน 2561
 • ม.มหาสารคาม วันพระราชทานปริญญาบัตรคือ วันที่ 4 ธันวาคม 2561
 • ม.ขอนแก่น วันพระราชทานปริญญาบัตรคือ วันที่ 7 ธันวาคม 2561
 • ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วันพระราชทานปริญญาบัตรคือ 27 ธันวาคม 2561
 • ม.ศิลปากร วันพระราชทานปริญญาบัตรคือ วันที่ 2 มกราคม 2562
 • ม.เชียงใหม่ วันพระราชทานปริญญาบัตรคือ วันที่ 23 มกราคม 2562
 • ม.นเรศวร วันพระราชทานปริญญาบัตรคือ วันที่ 25 มกราคม 2562

ข้อมูลจาก FB : จบ มธ. 60www.bbc.com

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ