กำหนดการรับปริญญา รับปริญญา

ประกาศแล้ว! กำหนดการรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

Home / วาไรตี้ / ประกาศแล้ว! กำหนดการรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2561 แล้ว โดยขณะนี้อยู่ในช่วงของการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทางเว็บไซต์ ku.ac.th ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กำหนดการรับปริญญา ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

โดยกำหนดการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเกษศตรศาสตร์ แบ่งบัณฑิตออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1

 • คณะเกษตร
 • คุณบริหารธุรกิจ
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะสังคมศาสตร์

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2561

วันพิธีการ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

กลุ่มที่ 2

 • คณะประมง
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
 • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

วันพิธีการ วันที่ 22 ตุลาคม 2561

กลุ่มที่ 3

 • คณะวนศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเกษตร กำแพงแสน
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

วันพิธีการ วันที่ 23 ตุลาคม 2561

กลุ่มที่ 4

 • บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

วันพิธีการ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

กลุ่มที่ 5

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยการชลประทาน

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2561

วันพิธีการ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

*หมายเหตุ – ไม่อนุญาติให้นำลูกโป่งเข้ามาจำหน่าย หรือนำลูกโป่งเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ อย่างเด็ดขาด!!!

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก  ku.ac.thyoutube.com

บทความแนะนำ