กำหนดการรับปริญญา กำหนดการวันรับปริญญา 2562 รับปริญญา

กำหนดการวันรับปริญญา 2562 ครึ่งปีหลัง มิ.ย.- ธ.ค. มหาลัยไทยทั่วประเทศ

Home / วาไรตี้ / กำหนดการวันรับปริญญา 2562 ครึ่งปีหลัง มิ.ย.- ธ.ค. มหาลัยไทยทั่วประเทศ

กำหนดการวันรับปริญญาในปี 2562 ของมหาวิทยาลัยไทยในครึ่งปีหลัง ช่วงเดือน มิ.ย.-ธ.ค. น้อง ๆ ที่กำลังจะเตรียมตัวเป็นบัณฑิต หรือใครที่ต้องไปร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต สามารถเช็ควันที่กันก่อนได้เลยค่ะ

กำหนดการวันรับปริญญา 2562 ครึ่งปีหลัง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

– วันเสาร์ ที่ 1 -9 มิถุนายน 2562 (วันซ้อมย่อย)
– วันอังคาร ที่ 18 -19 มิถุนายน 2562 (วันซ้อมใหญ่)
– วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันรับจริง) ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช จ.นนทบุรี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

– วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน – วันพุธ ที่ 5  2562 (วันซ้อมย่อย) ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
– วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 (วันซ้อมใหญ่) ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
– วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 (วันรับจริง) ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
– วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 (วันรับจริง) ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

– วันจันทร์ ที่ 10 – วันอังคาร 11 มิถุนายน 2562 (วันซ้อมย่อย)
– วันพฤหัสบดี ที่ 13 – วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 (วันซ้อมใหญ่)
– วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562  บัญฑิตกลุ่มที่ 1-2  (วันรับจริง) ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
– วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562  บัญฑิตกลุ่มที่ 3 (วันรับจริง) ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

– วันศุกร์ 14 – วันเสาร์ 15 มิถุนายน 2562 (วันซ้อมย่อย) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
– วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2562 (วันซ้อมใหญ่)
– วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 (วันรับจริง) ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

– วันศุกร์ที่ 14 – วันเสาร์ 15 มิถุนายน 2562 (วันซ้อมย่อย)
– วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2562 (วันซ้อมใหญ่)
– วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 (วันรับจริง) ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

ภาพจาก: bsrunews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– วันเสาร์ 15 – วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 (วันซ้อมย่อย) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (วันซ้อมใหญ่) ณ หอประชุม 141 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันพุธ 19 มิถุนายน 2562 (วันรับจริง) ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

วันพุธ 19 มิถุนายน 2562 (วันรับจริง)  ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกำหนดจะเสด็จฯ แทนพระองค์ ในวันจันทร์ ที่ 19 วันอังคาร ที่ 20 วันพุธ ที่ 21 วันพฤหัสบดี ที่ 22 และ วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย รวม 5 วัน

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 (วันรับจริง) รอบเช้า และรอบบ่าย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 (วันรับจริง) รอบบ่าย

– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 (วันรับจริง) รอบบ่าย

– คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธ 21 สิงหาคม 2562 (วันรับจริง)  รอบเช้า 

– วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันพุธ 21 สิงหาคม 2562  (วันรับจริง)  รอบบ่าย 

– คณะบริหารธุรกิจ
– คณะศิลปศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันพฤหัสดี 22 สิงหาคม 2562 (วันรับจริง)  รอบเช้า

– คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันพฤหัสดี 22 สิงหาคม 2562 (วันรับจริง)  รอบบ่าย

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 (วันรับจริง) รอบเช้า ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 (วันรับจริง) รอบเช้า ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 (วันรับจริง) รอบเช้า ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันพฤหัสดี 22 สิงหาคม 2562 (วันรับจริง)  รอบบ่าย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 (วันรับจริง) รอบเช้า ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 (วันรับจริง) รอบบ่าย  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดูรายละเอียด >> rmutt-graduation62

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รับปริญญาวันที่ 7-9 กันยายน 2562

ภาพจาก: SalayaNews

มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 (วันซ้อมใหญ่) ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562 (วันรับจริง) ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่างๆ ระหว่างวันที่ 7 – 30 กันยายน 2562

คลิกดูรายละเอียด >> ตารางฝึกซ้อม

กำหนดวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 7 – 8, 14 – 15, 21 – 22 และ 28 กันยายน 2562

คลิกดูรายละเอียด>> กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

กำหนดคณะขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 3 และ 4 ตุลาคม 2562

คลิกดูรายละเอียด >> กำหนดคณะขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร

– – – – – –

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รับปริญญาระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562

ม.ราชภัฏวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

รับปริญญาระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2562

– – – – – –

ที่มา: KMITL

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

วันเสาร์ 2 และ วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562 วันซ้อมย่อย ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วันเสาร์ 9 พ.ย. 2562  ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 

วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย. 2562 วันซ้อมใหญ่ 

วันพุธที่ 13 พ.ย. 2562 วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

– – – – – –

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับปริญญาวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

– – – – – –

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

รับปริญญาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

– – – – – –

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (วันซ้อมย่อย)

วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 (วันซ้อมย่อย)

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 (วันซ้อมใหญ่)

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 (วันรับจริง)

– – – – – –

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 (วันรับจริง) ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

– – – – – –

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับปริญญาวันที่ 2 ธันวาคม 2562

– – – – – –

มหาวิทยามหาสารคาม

รับปริญญาวันที่ 2-3 ธันวาคม  2562

– – – – – –

มหาวิทยาลัยรังสิต

รับปริญญาวันที่ 15 ธันวาคม 2562

– – – – – –

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รับปริญญาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

– – – – – –

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับปริญญาวันที่ 27 มกราคม 2563

– – – – – –

อ้างอิงจาก : graduateth.com/schedule

** มหาลัยที่ยังไม่มีรายชื่อในนี้ รอทางมหาลัยประกาศกำหนดการแล้วจะนำมาอัปเดตเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ 

บทความแนะนำ