TCAS64 สจล เปิดบ้าน

เปิดบ้านรีวิว 15 คณะ สจล. เอาใจน้อง ๆ เตรียมตัวให้ฟิตก่อนตะลุย TCAS64 รอบ 2

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดบ้านรีวิว 15 คณะ สจล. เอาใจน้อง ๆ เตรียมตัวให้ฟิตก่อนตะลุย TCAS64 รอบ 2

ในช่วงที่น้อง ๆ หลายคนกำลังมองหามหาวิทยาลัยคุณภาพเพื่อศึกษาต่อ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ คณะในฝัน ที่จะสามารถตอบโจทย์ความชอบและการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งในช่วงที่ TCAS64 ที่กำลังจะเปิดรับรอบที่ 2 (โควตา) เร็ว ๆ นี้ เพราะฉะนั้นอย่ารอช้า เราจะมาแนะนำคณะต่าง ๆ ในสถาบันแห่งหนึ่ง ที่มีคุณภาพหลักสูตรและคณะที่หลากหลาย ที่นอกจากจะได้ความรู้เฉพาะทางแล้ว ยังได้ความสนุกและได้ทดลองปฏิบัติจริงอีกด้วย

นั่นคือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. นั่นเอง หนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เชื่อได้ว่า ไม่มีน้องคนไหนไม่รู้จัก และเป็นสถาบันที่หลายคนใฝ่ฝัน วันนี้ จะขอพามาเปิดรั้วแคแสดสัมผัส 15 คณะ ว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

สจล. เปิดบ้าน รีวิว 15 คณะ

“คณะวิศวกรรมศาสตร์” มุ่งปั้น วิศวะนวัตกร ยุคดิสรัปชัน !

สำหรับคณะวิศวฯ ลาดกระบัง เป็นคณะที่ใหญ่สุดในไทย เปิดทั้งหมด 28 หลักสูตรปริญญาตรี เน้น “เข้มทฤษฎี ปฏิบัติเป็น” ด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ล้ำสมัย เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นสถาบันที่มีห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (Lab High Voltage) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และสามารถส่งออกวิศวกรไฟฟ้ามากกว่า 20% ของประเทศในแต่ละปี

ซึ่งทุกสาขาจะมีกิจกรรมเสริมทักษะ Soft Skills และ Future Skills เตรียมพร้อมน้อง ๆ ก้าวสู่การทำงานยุค Disruption ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบมืออาชีพ เป็นฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย-ต่างประเทศ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือก้าวสู่การเป็น “วิศวฯนวัตกร” ที่ร่วมคิดแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์ต่อสังคมในทุกบริบท ตอกย้ำความเป็น “รากฐานนวัตกรรมของประเทศ” ติดตามข้อมูลคณะเพิ่มเติมได้ที่ engineer.kmitl.ac.th

“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” เปิดโลกจินตนาการไร้กรอบ “ผลิตงานสุดคลิเอทีฟที่เหนือระดับ”

เป็นอีกหนึ่งคณะที่ ท็อปฟอร์ม ปั้นสถาปนิกสุดครีเอทีฟ และศิลปะสร้างสรรค์วงการออกแบบเพียบ! แถมมีสาขาให้เลือกเรียนถึง 12 สาขา ครอบคลุมการออกแบบที่หลากหลาย ทั้งการออกแบบสถาปัตยกรรม จิตรกรรม มีเดียอาร์ต ประติมากรรม ศิลปะอุตสาหกรรม ในด้านสายนิเทศ ก็มีนิเทศศิลป์ การถ่ายภาพ ภาพยนตร์และดิจิทัล ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น (Illustration) ด้วยบรรยากาศการเรียนที่กระตุ้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมก่อนเข้าสู่โหมดทำงานจริงในอนาคต

สำหรับคณะสถาปัตย์ ลาดกระบังของเราจะเน้นคิดแล้วสร้างได้จริงเพราะเราเรียนเพื่อเข้าใจวิศวกรด้วย ไม่เพียงเท่านี้! เมื่อจบปุ๊บ! น้อง ๆ จะได้รับ “วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” สำหรับยื่นขอ “ใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก” ได้ในอนาคต ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.arch.kmitl.ac.th

“คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” ปั้น “Smart Teacher” มากกว่าหน้าที่สอน แต่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ “ผู้ให้” อย่างแท้จริง

สำหรับคณะนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นทั้งครูและนักเทคโนโลยี ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและชำนาญวิชาชีพ โดยไม่ใช่แค่การสอน แต่สามารถเป็นโค้ชที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรม (Culture) การเรียนรู้ในอนาคตได้ และในคณะมีศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ และครุศาสตร์เกษตร ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน สามารถปรับ Mindset ตัวเองตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง ที่สำคัญต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อีกทั้ง ส่งเสริมการเสริมสร้างประสบการณ์จริง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จากโครงการครูสหกิจ/สหกิจศึกษา การปฏิบัติการสอน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ก่อนทำงานจริง

และไฮไลท์ของคณะนี้ น้อง ๆ ที่ศึกษาจบจากคณะนี้ จะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นครู นักเทคโนโลยี นักวิชาการเกษตร หรือทำงานร่วมกับสถาปนิกหรือวิศวกรก็ได้ด้วย!! “เรียนครุศาสตร์ได้มากกว่าความเป็นครู” หากน้อง ๆ สนใจ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/ietech.kmitl และ www.ietech.kmitl.ac.th

“คณะเทคโนโลยีการเกษตร” กับการยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่สากล

มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศาสตร์ประยุกต์อื่น ๆ รวมถึงงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำสมัย เพื่อมาแก้ปัญหาและพัฒนาวงการเกษตรไทย จัดการเรียนการสอนในรูปแบบชุดทักษะวิชาชีพ (Modular Program) ที่แบ่งชุดวิชาต่าง ๆ ออกตามทักษะวิชาชีพ ผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนได้ตามความสนใจ และเรียนรู้ทักษะที่ต้องการจนสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้ภายในหนึ่งเทอม

ประกอบไปด้วยหลักสูตรทั้งสิ้น 7 หลักสูตร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรใหม่ 2 ปริญญา “Agrinovator” ในความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตนวัตกรรมรายใหญ่ของวงการสมาร์ทฟาร์ม มุ่งสร้างเกษตรนวัตกรที่จะมา Disrupt วงการเกษตรไทย แก้ปัญหาและจุดอ่อนของทั้งฝั่งภาคการเกษตรและภาควิศวกรรมการเกษตร สามารถเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เองได้ในอนาคต เรียน 4 ปี ได้รับปริญญาทั้งเกษตรและวิศวะ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.agri.kmitl.ac.th หรือ Facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

“คณะวิทยาศาสตร์” ที่จะสร้างสรรค์ทุกสิ่งให้เป็นไปได้

คณะวิทยาศาสตร์เหมาะกับน้อง ๆ หัวสายวิทย์ โดยคณะนี้มุ่งสร้างงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยี การเรียนรู้ด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติควบคู่กันตลอดหลักสูตร ให้ใช้ได้จริง ตามความเชื่อที่ว่า จินตนาการจะเป็นจริงได้ ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ในโลกของวิทยาศาสตร์ โดยหลักสูตรปริญญาตรีมี 6 หลักสูตร ครอบคลุมองค์ความรู้ที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาทุก ๆ ด้านในระดับสากล ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมความต้องการของประเทศ และแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ น้อง ๆ ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.science.kmitl.ac.th

“คณะอุตสาหกรรมอาหาร” พร้อมปั้น “มาสเตอร์เชฟ” ผลิตนวัตกรรมอาหารสุดสร้างสรรค์

คณะอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมสร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารในทุกมิติ ผลิตนวัตกรรมอาหารสุดสร้างสรรค์ สำหรับน้อง ๆ ที่ชื่นชอบด้านอาหาร คณะนี้มีหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร (หลักสูตรปกติ 3 หลักสูตรและหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร) ซึ่งเป็นการประยุกต์ ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการอาหารได้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการทดลองปฏิบัติจริง อย่างครบวงจร ในด้านอุตสาหกรรมอาหารอย่างเข้มข้น เช่น เคมีอาหาร กระบวนการแปรรูปอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร

และยังมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร การจัดการธุรกิจบริการอาหารอีกด้วย น้องคนไหนที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ foodindustry.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/food.industry.kmitl

“คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกูรูสายไอที หัวเทคโนโลยี”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่น้อง ๆ คุ้นเคยในชื่อของคณะไอที จะได้รับความรู้ในด้านเทคโนโลยีได้อย่างทันท่วงทีกับยุคสมัยของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ที่ IT KMITL มีหลักสูตรรายวิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่จำเป็น หากน้อง ๆ มีพื้นฐานภาษาซี ที่มีก็ถือว่าช่วยได้มากในการเรียน ในหลักสูตร ในปี 1-2 จะเรียนพื้นฐานไอทีครบทุกด้าน ได้แก่ ด้าน Programming, Network, Multimedia และ Business

หากสำเร็จการศึกษาจาก IT KMITL สามารถประกอบอาชีพทำงานในองค์กรได้ทุกภาคส่วน และสามารถนำไปต่อยอดความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี เพราะหลักสูตรของไอทีสจล. ไม่เคยหยุดนิ่งแต่เราต้องการพัฒนาทุกด้านให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล หากน้อง ๆ มีความชื่นชอบในด้านเทคโนโลยี IT ก็ต้องคณะนี้เลย ซึ่งน้อง ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.it.kmitl.ac.th

“คณะศิลปศาสตร์” กับการยกระดับทักษะภาษาที่สาม

สำหรับคณะคณะศิลปศาสตร์ น้อง ๆ หลายคนคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว เพราะคณะนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพได้ทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือการบริการและการท่องเที่ยว รวมถึงยังเหมาะกับน้อง ๆ ที่ต้องการความรู้ในด้านนี้ สำหรับการศึกษาต่ออีกด้วย น้อง ๆ ที่มีความชอบด้านภาษาและการบริการ อยากนำทักษะด้านภาษาและความรู้เหล่านี้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ คณะนี้จึงเป็นคำตอบ ที่จะไขความกระจ่างได้

โดยปัจจุบันมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตรด้วยกัน เหมาะอย่างมากกับผู้ที่มีความสนใจด้านภาษา เพราะคณะมี “หลักสูตรญี่ปุ่น” และ “หลักสูตรภาษาอังกฤษ” ไว้ให้น้อง ๆ ได้อัพสกิลภาษาที่สาม โดยเน้นการฝึกทักษะทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในเรื่องภาษาศาสตร์ วรรณคดี การแปล

ซึ่งเมื่อเรียนตัวไหนแล้วอยากศึกษาต่อแบบเชิงลึก ก็สามารถลงตัวนั้นเป็นวิชาโทหรือวิชาเลือกได้ นอกจากนี้ ยังมี “หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ” สำหรับผู้ที่สนใจงานบริการและการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการอัพสกิลด้านการบริการ ภาษา และการคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมบริการ และพลาดไม่ได้!!!! เตรียมพบกับหลักสูตรน้องใหม่ “ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม” ที่จะเปิดรับนักศึกษาในเร็ว ๆ นี้ สามารถติดตามหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://la.kmitl.ac.th

“คณะแพทยศาสตร์” ปั้น “หมอนักวิจัย” พัฒนาวงการแพทย์ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

มาถึงคณะที่น้อง ๆ หลายคนใฝ่ฝันกันแล้วสำหรับคณะแพทยศาสตร์ สจล. ซึ่งเป็นหลักสูตรอินเตอร์และเปิดได้ไม่นาน แต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ โดยมีการเรียนการสอนที่ไม่ใช่แค่ความรู้ในการรักษา แต่เน้นการทำวิจัยควบคู่ไปด้วย แถมเรียนจบมาเป็นได้ทั้งแพทย์ ทั้งนักวิจัยเลยด้วย ซึ่งเป็นจุดเด่นเฉพาะที่แตกต่างจากสถาบันอื่น มีเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบวงจร เน้นการปฏิบัติจริงโดยไปพบผู้ป่วยในโรงพยาบาล

อีกทั้งในอนาคตอันใกล้ จะมี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMC Hospital) เป็นของตนเองอีกด้วย ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ สจล. มุ่งหวังผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ และสามารถต่อยอดงานวิจัยเพื่อช่วยเหลือและคิดค้นนวัตกรรมที่จะมาช่วยอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทย น้อง ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.md.kmitl.ac.th

“คณะการบริหารธุรกิจ” อนาคตนักบริหารดาวรุ่ง

ที่นี่ เราผลิตบัณฑิตคุณภาพในทุกด้านทั้ง เศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา และตัดสินใจทางด้านการบริหารจัดการ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ ได้ประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ให้มีความเป็นนานาชาติ และมุ่งมั่นสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากลต่อไป

ซึ่งแน่นอนว่า น้อง ๆ ที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในแต่ละภาคธุรกิจ มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ไม่เฉพาะภายในประเทศไทย แต่รวมถึงระดับนานาชาติ น้อง ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kbs.kmitl.ac.th

“วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ฯ” ปั้นนักสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบโจทย์โลกยุค 5.0

สำหรับวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับมนุษย์ในทุกบริบท จึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตนวัตกรรมให้กับประเทศ ผ่านการวิจัยและการฝึกสอนให้น้อง ๆ สามารถคิดต่อยอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้ที่มีได้ โดยมุ่งเน้นและผลักดันให้นักศึกษามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนาโน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการคิดค้นวิจัยนวัตกรรมสำคัญในทุกด้าน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์

น้อง ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nano.kmitl.ac.th

“วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต” ขับเคลื่อนวงการดนตรีอย่างสร้างสรรค์

เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบด้านดนตรีและเสียง เพราะที่นี่จะเป็นการบรรจบกันระหว่างดนตรีกับเทคโนโลยี มีหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ต้องการผลิตบุคลากรในแวดวงดนตรีและเสียง ที่สามารถประกอบอาชีพและยืนหยัดอยู่ได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดนตรี ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ตลอดจนสามารถผลิตผลงานด้านดนตรีเพื่อสืบสาน พัฒนา และต่อยอดอุตสาหกรรมดนตรีไทย มีความหลงไหลศาสตร์ด้านเสียง ให้สามารถผสมผสานกับเครื่องดนตรีร่วมสมัยได้ มีการจัดโชว์เพื่อให้น้อง ๆ แสดงศักยภาพความสามารถได้เต็มที่ในบรรยากาศจริง หากน้องคนไหนที่ชอบหรือมีความถนัดในด้านดนตรี ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลย น้อง ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://imse.kmitl.ac.th

“วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง” ทัพหน้าปั้นนวัตกรรมสุดล้ำ ป้อนวงการอุตฯ

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วยอุตสาหกรรมการผลิตในไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิทยาลัยแห่งนี้ได้ออกแบบหลักสูตรร่วมกับอุตสาหกรรม เพื่อรองรับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความต้องการวิศวกรที่มีความรู้ขั้นสูงในระบบอุตสาหกรรม น้อง ๆ ที่สนใจเรียนที่วิทยาลัย จะได้เรียนรู้การคิดค้น และการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และยังมีโอกาสได้ฝึกงานกับอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศ นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในวิทยาลัย ไปใช้งานได้จริงในอนาคต

บัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยจะมีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิศวกรรมการผลิต เพื่อประกอบอาชีพและสร้างคุณค่าให้กับประเทศไทยได้ ซึ่งสำคัญมาก ๆ สำหรับยุคนี้ น้อง ๆ ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ami.kmitl.ac.th

“วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ” เสริมทัพธุรกิจการบินทั้งในและต่างประเทศ

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ตอบโจทย์น้อง ๆ ที่มีความสนใจด้านการบินโดยเฉพาะ โดยสำหรับการเรียนจะเป็นรูปแบบนานาชาติ ซึ่งสาขาของวิทยาลัย ประกอบไปด้วย Aeronautical Engineering and Commercial Pilot และ Logistics Management น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมการจราจรทางอากาศ การบริหารงานขนส่งสินค้าทางอากาศ และนวัตกรรมด้านการบิน

บัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบินทั้งหลายตามความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจงานด้านสายการบิน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://iaai.kmitl.ac.th

“วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์” ผลิตวิศวกร นักบริหารและนักเกษตรสมัยใหม่รอบด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

นักบริหารและนักเกษตรสมัยใหม่รอบด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน น้อง ๆ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า สจล. มีสถาบันที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชุมพรด้วย โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนมากถึง 15 หลักสูตรด้วยกัน ซึ่งวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีนวัตกรรม การเกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือก ฯลฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานในปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

หากน้องคนไหนที่กังวลการใช้ชีวิตไกลบ้าน บอกเลยว่าที่นี่มีหอพักที่อบอุ่น และปลอดภัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกสบายอันเหมาะสมพร้อมทั้งความปลอดภัย อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ อีกด้วย เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน มีแต่ในช่วงชีวิตวัยเรียนเท่านั้นนะ อีกทั้งยังมีบรรยากาศดี มีวิวทะเลที่สวยงาม หากน้องคนไหนสนใจ เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pcc.kmitl.ac.th

สจล. เปิดบ้าน รีวิว 15 คณะ

ดังนั้น สจล.จึงเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรที่หลากหลาย และตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคใหม่ สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังมองหาสถาบันศึกษาต่อในอนาคต คงจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้ว ว่าแต่ละคณะเป็นอย่างไร หวังว่าจะเป็นข้อมูลนี้จะทำให้สามารถตัดสินใจได้ตามสิ่งที่สนใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ข่าวดี !!! สำหรับน้องคนไหนที่สนใจศึกษาต่อที่สจล. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่จะถึง สจล.กำลังจะเปิด TCAS63 รอบที่ 2 น้อง ๆ สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/index.php

บทความแนะนำ