kmitl สจล

สจล. เปิดสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต KMITL Lifelong Learning Center

Home / วาไรตี้ / สจล. เปิดสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต KMITL Lifelong Learning Center

“Lifelong Learning” หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเทรนด์การศึกษาที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ เพราะ ความรู้เดิมๆ ในอดีตอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ในโลกศตวรรษที่ 21 สู่สังคมยุคดิสรัปชัน ที่กระตุ้นให้ทุกคนต้องหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ยิ่งในปัจจุบัน ความรู้ต่างๆ สามารถหาได้ง่ายบนโลกออนไลน์เพียงปลายนิ้วสัมผัส และมีแหล่งความรู้มากมายทั้งในและต่างประเทศรอให้ทุกคนเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ

สจล. เปิดสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า สจล. ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด จึงได้เปิดตัว สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต “KMITL Lifelong Learning Center”  พร้อมพัฒนาหลักสูตร จัดคอร์สการเรียนรู้ที่หลากหลาย รองรับทุกขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองของคนทุกเพศทุกวัย

โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักหอสมุดกลาง, KIDs University, KMITL BTEC Center โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS), สถาบันโคเซ็นแห่งพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN-KMITL), สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (Gen-Ed), 42 Bangkok และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม (Soft Skill)

นอกจากนี้ สจล. ยังร่วมมือกับ บริษัท ไลค์ มี เอ๊กซ์ จำกัด พัฒนาหลักสูตรและสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ที่ทันสมัย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่

· สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Lifelong Learning Center : KLLC) ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดกว้างสำหรับทุกคน

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะความสามารถที่ใช้ในการทำงาน (Hard Skills) และทักษะด้านอารมณ์ ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมไปถึงการพัฒนาตัวเอง (Soft Skills) ให้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย อย่างเปิดกว้าง ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ ทั้งการฟังบรรยาย การเสวนา การฝึกอบรม และการลงมือปฏิบัติจริง

โดย สจล. มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัย พร้อมทั้งพื้นที่การเรียนรู้เพื่อให้ได้ฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งยังมีความร่วมมือ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแวดวงวิชาชีพสาขาต่าง ๆ มาให้ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

· จัดกิจกรรมสุดปัง นำเทรนด์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

มีหลักสูตร และคอร์สเรียน ทั้งแบบ onsite และออนไลน์ หลากหลายคอร์สที่น่าสนใจ ทันต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้และทักษะ สามารถนำไปต่อยอดการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต อาทิ การบรรยายในหัวข้อ “How to play : คุณอยู่บอร์ดเกมสายไหน” เวทีเสวนา หัวข้อ “คุยกับนักออกแบบบอร์ดเกม” การสาธิตกิจกรรม “Logistics with Driving Car Robot”

การแนะนำกิจกรรม “Robot in Manufacturing” กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ไขรหัสลับ ปริศนาดวงดาว” เพื่อให้รู้ว่าดาวบนฟ้ามีความเชื่อมโยงกับชีวิตเราอย่างไร ซึ่งอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เเละต่อยอดไปสู่การ Coding โดยวิทยากรจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย เเละมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พร้อมทริปดูดาวที่ศูนย์การเรียนรู้ สจล. อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี กิจกรรม Workshop : Personality Makeover Powered by CHALACHOL : แปลงโฉม ปรับบุคลิกภาพ เพื่อภาพลักษณ์ของตัวเราเอง และองค์กร โดย ดร. สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย และทีมชลาชล เป็นต้น

สจล. โดย สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ให้คนทุกช่วงวัยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปใช้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://lifelong.kmitl.ac.th

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสถาบันฯ ได้ทาง www.facebook.com/kmitlofficial เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง