คณะแพทย์ศาสตร์ รับสมัคร สจล

รอบสุดท้าย !! คณะแพทย์ศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัคร นศ.แพทย์ ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์

Home / ข่าวการศึกษา / รอบสุดท้าย !! คณะแพทย์ศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัคร นศ.แพทย์ ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบสุดท้าย (Final Round) โดยผู้สมัครต้องไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ หรือไม่ได้อยู่ในระบบ TCAS รอบที่ 1-4 ทั้งหมด หรือไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนแพทย์อื่นๆ

คณะแพทย์ศาสตร์ สจล.

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีคะแนน SAT BMAT และ GED รวมถึงคะแนนรายวิชาและคะแนนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าที่กำหนด

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและกรอกใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 กรกฎาคม 2565
ผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของคณะได้ที่ คณะแพทย์ศาสตร์ สจล. ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/medkmitl