kmitl TCAS64 สจล สอบข้อเขียน สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

สจล. ประกาศ ยกเลิกการสอบข้อเขียน TCAS รอบ 2 – พร้อมจัดสัมภาษณ์ออนไลน์

Home / ข่าวการศึกษา / สจล. ประกาศ ยกเลิกการสอบข้อเขียน TCAS รอบ 2 – พร้อมจัดสัมภาษณ์ออนไลน์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประกาศยกเลิกการสอบข้อเขียน TCAS รอบ 2 (รอบโควตา) เขตลาดกระบัง และวิทยาเขตชุมพรฯ โดยให้ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินทักษะทางวิชาการ ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ หนุนลดความแออัดของผู้สมัครสอบในสถานการณ์โควิด-19

สจล. ประกาศ ยกเลิกการสอบข้อเขียน TCAS รอบ 2

7 มาตรการเชิงรุก

พร้อมเผยใช้ 7 มาตรการเชิงรุก สร้างความปลอดภัยแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้แก่

1. ปิดสถาบันฯ ตั้งแต่วันนี้ – 23 เมษายน 2564
2. จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
3. ปฏิบัติงานที่บ้านสำหรับบุคลากร
4. คัดกรองบุคคลภายนอกเข้า-ออกสถาบันฯ
5. ทำความสะอาดภายในสถาบันฯ
6. ไม่อนุญาตให้จัดโครงการหรือกิจกรรมภายในสถาบันฯ
7. แจกซิมอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนออนไลน์ฟรี

ทั้งนี้ สจล. แนะทุกหน่วยงานและภาคประชาชน เคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเอง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทร. 02-329-8111 เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/kmitlofficial หรือเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ ทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายจังหวัดดังนั้น สจล. ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นห่วงใยความปลอดภัยและสุขภาพของนักศึกษา จึงได้ยกเลิกการสอบข้อเขียน TCAS รอบ 2 (รอบโควตา) (วันที่ 9 – 10 เมษายน 2564) ในเขตลาดกระบัง รวมถึงที่วิทยาเขตชุมพรฯ

โดยให้ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินทักษะทางวิชาการ ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื่อเป็นการเลี่ยงการแออัดของผู้สมัครสอบ หากมาในพื้นที่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัด

มาตรการเพิ่มเติม

นอกจากนี้ สจล. ยังตระหนักถึงผลกระทบ และความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ผ่านการกำหนดใช้ 7 มาตรการเร่งด่วนและเข้มงวดนอกเหนือจากมาตรการข้างต้น เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร อาจารย์ รวมถึงนักศึกษา ดังนี้

1. ปิดสถาบันฯ ตั้งแต่วันนี้ – 23 เมษายน 2564

2. มาตรการสำหรับนักศึกษา คือ จัดให้มีการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

3. มาตรการสำหรับบุคลากร คือ ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันนี้ – 23 เมษายน 2564

4. มาตรการสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเข้า-ออก สถาบันฯ ต้องผ่านการคัดกรอง 3 ขั้นตอน

  • บุคลากรและนักศึกษา และบุคคลภายนอก จะต้องทำการประเมินความเสี่ยงทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่ภายในสถาบันฯ ผ่านทาง https://gofight.kmitl.ac.th
  • เมื่อเข้าพื้นที่ภายในสถาบันฯ บุคลากรและนักศึกษา และบุคคลภายนอก ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ และแสดงผลการประเมินความเสี่ยง ต่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร
  • สแกน QR Code “ไทยชนะ” ที่จัดแสดงไว้ประจำทุกอาคารในการลงทะเบียนเข้า-ออก ทุกครั้ง

640

5. มาตรการทำความสะอาดภายในสถาบันฯ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว (ตามข้อ 1)

6. ไม่อนุญาตให้จัดโครงการหรือกิจกรรมภายในสถาบันฯ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว (ตามข้อ 1)

7. มาตรการแจกซิมอินเทอร์เน็ต (Internet) ฟรี เพื่อใช้สำหรับการเรียนออนไลน์

ศ. ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบนี้มีความรุนแรง และเชื้อแพร่กระจายเร็ว ดังนั้นจึงแนะนำให้ ทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชน ต้องเคร่งครัดกับมาตรการพื้นฐานในการป้องกันตนเอง เพื่อร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดในช่วงวิกฤติ เช่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร (Social Distancing) หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่แออัด เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ภาพจาก unsplash.com/photos/W3IXtchd1pE