TCAS TCAS63 กำหนดการ

กำหนดการ TCAS63 แบบคร่าวๆ – การสมัครสอบ การสอบ วันประกาศผลสอบ

Home / ข่าวการศึกษา / กำหนดการ TCAS63 แบบคร่าวๆ – การสมัครสอบ การสอบ วันประกาศผลสอบ

ในแต่ละปีในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมก็ช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นมหกรรมการสอบ ของนักเรียนไทยได้เลยทีเดียว โดยเฉพาะนักเรียน ม.6 ที่ต้องสอบทั้งปลายภาคและสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เรามีกำหนดการสมัครสอบ การสอบ ที่น้องๆ ควรรู้ควรรู้ เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบให้มากที่สุด

กำหนดการ TCAS63 (แบบคร่าวๆ)

*อ้างอิงจากกำหนดการ TCAS62 : กำหนดการ TCAS62 – การสมัคร การสอบ วันประกาศผลสอบ

การสมัครสอบ TCAS63 ทั้ง 5 รอบ

รอบที่ 1 Portfolio : ธันวาคม 2562
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา : กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท : เมษายน 2563
รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน : พฤษภาคม 2563
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ : พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

การสมัครสอบและการสอบ TCAS63

เดือนธันวาคม  2562

– สมัครสอบ GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ
– สมัคร TCAS รอบที่ 1 รอบ Portfolio

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

– เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
– สอบ GAT/PAT

เดือนมีนาคม 2563

– สอบ O-NET , สอบวิชาเฉพาะแพทย์, สอบ 9 วิชาสามัญ

เดือนเมษายน 2563

– เปิดรับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท

เดือนพฤษภาคม 2563

– สมัครสอบรอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน : พฤษภาคม 2563
– สมัครสอบรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ : พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

หมายเหตุ วันที่สอบ TCAS62
GAT/PAT : 23-26 ก.พ. 2562
O-NET (ม.6) : 2-3 มี.ค. 2562
9 วิชาสามัญ : 16-17 มี.ค. 2562

o-net TCAS ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET ข้อสอบพร้อมเฉลย โอเน็ต

Link : ข้อสอบ O-NET ปี 2558 พร้อมเฉลย (ไฟล์ PDF) ข้อสอบ ป.6 ม.3 และ ม.6

Link : 11 ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT | ห้ามลืมบัตรประชาชน – เข้าสายไม่เกิน 30 นาที

เข้าใจง่าย การหายใจระดับเซลล์ Cellular Respiration ภายใน 5 นาที..

Link : seeme.me/ch/krumorn/qAVoBk?pl=Exbk0z

Link : 4 เรื่อง ที่น้องม.5 ควรรู้เพื่อเตรียมตัวสอบ TCAS’63

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

การสอบของนักเรียนไทย

1. O-NET

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. GAT/PAT

2.1 GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ

2.2 PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test) คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา

ข้อมูลเพิ่มเติม www.niets.or.th/th Twitter : PlookTCAS , HandEduzones

บทความแนะนำ