TCAS TCAS62 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

สรุป การสมัครสอบ TCAS62 ทั้ง 5 รอบ – กำหนดการ รูปแบบการสมัคร คะแนนที่ใช้

Home / ข่าวการศึกษา / สรุป การสมัครสอบ TCAS62 ทั้ง 5 รอบ – กำหนดการ รูปแบบการสมัคร คะแนนที่ใช้

กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้ว สำหรับช่วงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบด้วยกัน และในปีการศึกษา 2562 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระยะเวลาในการรับสมัครจาก 10 เดือน เป็น 6 เดือนครึ่ง และได้นำการสอบ กสพท มาอยู่ร่วมในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และสามารถเลือกได้ 6 อันดับ (แบบเรียงลำดับ)

การสมัครสอบ TCAS62 ทั้ง 5 รอบ

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากจะรู้ว่าในปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS ในแต่ละรอบจะมีคะแนนหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกอะไรบ้าง ใครสามารถสมัครได้บ้าง และมีช่องทางการสมัครผ่านทางไหนบ้าง ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ได้รวบรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาให้น้อง ๆ กันแล้ว จะได้เตรียมตัวกันให้พร้อมก่อนถึงเวลาสมัครจริงกันนะจ๊ะ

การสมัครสอบ TCAS62 ทั้ง 5 รอบ

รอบที่ 1 portfolio

รูปแบบการสมัคร จะใช้ portfolio ในการยื่นสอบเข้าศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่เปิดรับในรอบที่ 1 โดยจะมีกำหนดการในการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 ช่องทางการรับสมัคร น้อง ๆ สามารถเข้าไปสมัครได้โดยตรงกับทางเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาได้เลย

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 1 

 • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 28 มกราคม 2562
 • ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562
 • ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย 

 • แฟ้มสะสมงาน หรือ portfolio
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (4-5 ภาคเรียน)
 • คุณสมบัติพิเศษ ของแต่คณะ/สาขาวิชาและมหาวิทยาลัย

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

 • นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • สายอาชีวศึกษา
 • กศน.
 • เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา)

รูปแบบการสอบติด 

 • ยื่นได้มากกว่า 1 ที่
 • ติดได้มากกว่า 1 ที่
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

ตะลุยโจทย์ Function EP.1

Link : https://seeme.me/ch/pparkmathacademy/9dvJRq

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

รูปแบบการสมัคร จะทำการสมัครก่อนรู้คะแนนสอบ โดยมีช่วงเวลาในการดำเนินการสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 23 มีนาคม 2562 และมีช่องทางในการสมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 2

 • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 23 มีนาคม 2562
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 24 เมษายน 2562
 • ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562
 • ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 26-27 เมษายน 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

 • เกรดเฉลี่ยสะสม
 • GAT/PAT
 • 9 วิชาสามัญ
 • คุณสมบัติพิเศษ (มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ/สาขาวิชา)
 • คะแนน O-NET ขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ)

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

 • นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • สายอาชีวศึกษา
 • กศน.
 • เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา)

รูปแบบการสอบติด  

 • ยื่นได้มากกว่า 1 ที่
 • ติดได้มากกว่า 1 ที่
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

สรุปการสมัคร TCAS62

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท

โดยมีรูปแบบการสมัครคือ รู้คะแนนสอบก่อนสมัคร มีช่วงเวลาในการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562 และช่องทางที่ใช้ในการสมัครคือ เว็บไซต์ ทปอ. : http://a.cupt.net/

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 3

 • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
 • มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562
 • ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย 

 • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ)
 • GAT/PAT
 • 9 วิชาสามัญ
 • สอบวิชาเฉพาะ
 • คะแนน O-NET ขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ + กสพท)

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

 • นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • สายอาชีวศึกษา
 • กศน.
 • เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา)

รูปแบบการสอบติด   

 • เลือกได้ 6 อันดับ (แบบเรียงลำดับ)
 • ติดมากที่สุดได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น
 • เลือกยืนยันสิทธิ์์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

EP.1 ออกชัวร์100% กับ 8 เนื้อหาที่ต้องรู้! พิชิต 9 วิชาและ PAT2

Link : https://seeme.me/ch/chemkrunas/q1jL8k?pl=DBVZ7D

รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน

รูปแบบการสมัคร น้อง ๆ จะรู้คะแนนสอบก่อนสมัคร มีระยะเวลาในการดำเนินการสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562 โดยน้อง ๆ สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : http://a.cupt.net/

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 4

 • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
 • มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 • ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 7-8 มิถุนายน 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย  

 • เกรดเฉลี่ยสะสม
 • O-NET
 • GAT/PAT

ใครสามารถสมัครได้บ้าง 

 • นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • สายอาชีวศึกษา
 • กศน.
 • เด็กซิ่ว

รูปแบบการสอบติด   

 • เลือกได้ 4 อันดับ (แบบเรียงลำดับ)
 • ติดได้มากที่สุด 1 อันดับ

สรุปการสมัคร TCAS62

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

รูปแบบการสมัครคือ รู้คะแนนสอบก่อนสมัคร โดยมีช่วงเวลาในการดำเนินการ 30 พฤษภาคม 2562 – 10 มิถุนายน 2562 และมีช่องทางการสมัครโดยตรงกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 5

 • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – 10 มิถุนายน 2562
 • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
 • ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย   

 • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ)
 • O-NET
 • GAT/PAT
 • 9 วิชาสามัญ

ใครสามารถสมัครได้บ้าง 

 • นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • สายอาชีวศึกษา
 • กศน.
 • เด็กซิ่ว

รูปแบบการสอบติด   

 • ยื่นได้มากกว่า 1 ที่
 • ติดได้มากกว่า 1 ที่
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ได้ 1 ที่

Update ล่าสุด!! วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ