dek63 TCAS63 กำหนดการสอบ

ทำความเข้าใจ ขั้นตอนการลงทะเบียน TCAS63 ผ่านระบบ mytcas.com – ข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร

Home / ข่าวการศึกษา / ทำความเข้าใจ ขั้นตอนการลงทะเบียน TCAS63 ผ่านระบบ mytcas.com – ข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร

เหลือเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยในปีนี้ก็ยังคงรับสมัครนิสิต-นักศึกษาใหม่ผ่านระบบ TCAS เช่นเดิม แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านข้อสอบ PAT1 ซึ่งจะมีการเพิ่มข้อสอบปรนัยเป็น 35 ข้อ และลดข้อสอบอัตนัยเหลือเพียง 10 ข้อเท่านั้น (อ่านรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่)

ขั้นตอนการลงทะเบียน TCAS63

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน TCAS ปีการศึกษา 2563 มาฝากน้อง ๆ กันด้วยค่ะ พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS63 จะมีเรื่องอะไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลยค่ะ

 ขั้นตอนการลงทะเบียน TCAS63

กำหนดการ TCAS ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • ประกาศผล วันที่ 30 มกราคม 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563
 • สละสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563

รอบที่ 2 โควตา

 • กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – วันที่ 23 มีนาคม 2563
 • ประกาศผล วันที่ 22 เมษายน 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563
 • สละสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2563

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
 • ประกาศผล วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
 • สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2563
 • สละสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2563

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 • กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 – 20 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศผล วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
 • สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563
 • สละสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2563

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2563 (ทั้งนี้กำหนดการรับสมัคร วันประกาศผล และยืนยันสิทธิ์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด ดังนั้นน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครรอบที่ 5 ทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครได้เลยค่ะ)
 • ประกาศผล มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ยืนยันสิทธิ์ มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการ TCAS63 ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้ง 5 รอบ : คลิกที่นี่

 ขั้นตอนการลงทะเบียน TCAS63

ขั้นตอนการลงทะเบียน TCAS63

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน TCAS63 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้น น้อง ๆ จะต้องทำการลงทะเบียนทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : www.mytcas.com แล้วทำการกดเลือกตรงเมนู “ลงทะเบียน” จากนั้นจะปรากฎหน้าจอการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนขึ้นมาตามลิงค์เว็บไซต์ดังนี้ : https://student.mytcas.com/

การลงทะเบียนเพื่อสร้าง User & Password

1. ผู้สมัครสามารถเข้าไปลงทะเบียน TCAS63 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยแบ่งออกเป็น…

 • ผู้สมัครสัญชาติไทย ใช้ข้อมูลเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลักในการสมัครเข้าใช้งานระบบ พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • แต่ถ้าหากเป็นผู้สมัครชาวต่างชาติที่เรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ให้ใช้เป็นเลข G (เลข 13 หลัก) พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติที่ไม่มีเลข G จากระบบ GCODE ของ สป. ศธ. ให้ใช้เลขพาสปอร์ต พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษแทน

2. ผู้สมัครต้องทำการตั้งรหัสผ่านเพื่อใช้ login เข้าระบบ โดยจำนวนรหัสผ่านต้องไม่น้อยกว่า 8 หลัก ประกอบด้วย ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ A – Z อย่างน้อย 1 ตัว, ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก a – z อย่างน้อย 1 ตัว และตัวเลข 0 – 9 อย่างน้อย 1 ตัว

3. ผู้สมัครต้องทำการระบุอีเมล (Email) ในการสมัครด้วย เพื่อใช้ยืนยันตัวตน ทั้งนี้แต่ละอีเมลสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น (น้อง ๆ ควรใช้อีเมลที่ใช้เป็นประจำนะจ๊ะ)

การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

เมื่อน้อง ๆ ทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS63 เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง โดยที่รายละเอียดจะถูกดึงมากจากศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน (ผลคะแนน GPAX และผลสอบต่าง ๆ สทศ.) ให้ผู้สมัครได้ทำการตรวจสอบ

หากข้อมูลที่ถูกดึงมาถูกต้องไม่ต้องแนบเอกสาร แต่ถ้าพบว่าข้อมูลผิดน้อง ๆ สามารถทำการแจ้งแก้ไขได้ พร้อมแนบรูปถ่ายหลักฐานที่ถูกต้อง และผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ให้แนบเอกสารเพื่อเทียบวุฒิด้วยนะ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่น้อง ๆ จะต้องกรอกลงไปด้วย

 • ส่วนสูง และน้ำหนัก
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)
 • ชื่อ-นามสกุลของบิดา และมารดา
 • ชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครอง พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล
 • ชื่อ-นามสกุลของคุณครู หรือผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ

คู่มือ TCAS63 สำหรับผู้สมัคร : คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ