GAT/PAT Onet64 วิชาสามัญ

แนวปฏิบัติการสอบ O-NET, GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564

Home / ข่าวการศึกษา / แนวปฏิบัติการสอบ O-NET, GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564

เป็นปีที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย สำหรับการสอบในปี 2564 นี้ แม้น้องๆ หลายคนจะเรียกร้องให้มีการเลื่อนสอบ และยังเฝ้ารอการตัดสินให้มีการเลื่อนสอบจนนาทีสุดท้าย แต่หากผลจะเป็นอย่างไร การเตรียมตัวไว้สำหรับวันสอบ ก็ดูจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น้องๆ ต้องเตรียมตัวไว้ / ติดตาม twitter.com/hashtag : เลื่อนสอบ

แนวปฏิบัติการสอบ O-NET, GAT/PAT และวิชาสามัญ

มาตรการหลัก เกี่ยวกับ Covid19

ข้อควรรู้ก่อนเข้าห้องสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564

ตัวอย่างนาฬิกาเข็มธรรมดา ที่ใส่เข้าห้องสอบได้

ตัวอย่างนาฬิกาเข็มธรรมดา ที่ใส่เข้าห้องสอบได้

ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ

 ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ

บทลงโทษ ผู้ฝ่าฝืนระเบียบการเข้าห้องสอบ

บทลงโทษ ผู้ฝ่าฝืนระเบียบการเข้าห้องสอบ

อ่าน (PDF) : ประกาศ กำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติการสอบ

O-NET, GAT/PAT และวิชาสามัญ

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

1. ปากกา (สำหรับเซ็นชื่อ)
2. ดินสอดำ 2B
3. กบเหลาดินสอ
4. ยางลบ
5. บัตรประจำตัวประชาชน
6. นาฬิกาแบบเข็มธรรมดา

ตารางสอบ GAT/PAT 2564

กำหนดการสอบ GAT/PAT 2564

กำหนดการสอบ GAT/PAT 2564

#Onet64 #GATPAT #วิชาสามัญ ที่มา twitter.com/niets_official

ติดตามข่าวสาร TCAS64 : twitter.com ที่มา mthai.com , CUPTmytcas , สทศ. , GatEngThailand , OpenDurian

บทความที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2564

บทความแนะนำ