dek62 gat-pat PAT5 TCAS62 สทศ.

สทศ. ยืนยันจัดสอบ PAT5 ใหม่ วันที่ 5 มี.ค. 62 เฉพาะสนามสอบ รร.วัดสิงห์

Home / ข่าวการศึกษา / สทศ. ยืนยันจัดสอบ PAT5 ใหม่ วันที่ 5 มี.ค. 62 เฉพาะสนามสอบ รร.วัดสิงห์

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. แถลงการณ์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นงานบวชบุกเข้าทำลายทรัพย์สินทางราชการและทำร้าย ครู นักเรียน และ รปภ. ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ที่กำลังทำการทดสอบ PAT5 (GAT/PAT) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

สทศ. ยืนยันจัดสอบ PAT5 ใหม่ วันที่ 5 มี.ค. 62

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้แถลงการณ์เมื่อเวลา 15.30 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าจะมีการจัดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู หรือ PAT5 ใหม่ให้กับนักเรียนจำนวน 248 คน ที่เข้าสอบเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ สนามสอบโรงเรียนวัดมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

โดยนักเรียนทั้ง 248 คน สามารถยื่นความจำนงขอสอบใหม่ได้ภายในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ แต่ถ้าหากมีความพึงพอใจกับคำตอบที่ได้ทำการสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขอสอบใหม่ และทาง สทศ. จะทำการออกข้อสอบใหม่ (ข้อสอบแบบคู่ขนาน มีความยากระดับเดิม) ซึ่งจะจัดการสอบใหม่ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 

สทศ. สั่งฝ่ายกฎหมายประเมินความเสียหาย

นอกจากนี้ สทศ. ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการจัดสอบใหม่ และจะมีการดำเนินการฟ้องแพ่งกับผู้ที่ทำลายสนามสอบ พร้อมเยียวยาค่ารักษาพยาบาลให้กับ คุณครู-นักเรียน ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว

สทศ. ยืนยันจัดสอบ PAT5 ใหม่ วันที่ 5 มี.ค. 62

PAT5 ออกสอบอะไรบ้าง?

การสอบ PAT5 หรือความถนัดทางวิชาชีพครู เป็นการวัดระดับความรู้ใน 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

1. ความรู้พื้นฐานที่จะต้องใช้ในการเรียนต่อในคณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์ เช่น ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฯลฯ

2. ความถนัดในการเรียนคณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์ หรือแววในการจะเป็นครู เช่น ความสามารถในการแสวงหาความรู้ ทักษะการสื่อสารรู้เรื่อง หลักจิตวิทยาครู ฯลฯ

รูปแบบข้อสอบ จะเป็นแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 120 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำแบบสดสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมงด้วยกัน

TCAS62 รอบที่ใช้คะแนน GAT/PAT

  • การรับแบบโควตา (รอบที่ 2)
  • รับตรงร่วมกัน + กสพท (รอบที่ 3)
  • การรับแบบแอดมิชชัน (รอบที่ 4)
  • การรับตรงอิสระ (รอบที่ 5)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.niets.or.th

บทความที่น่าสนใจ