dek62 PAT5 TCAS TCAS62 ข้อสอบพร้อมเฉลย อาชีพครู แนะแนวการศึกษา

PAT5 วิชาวัดความถนัดทางอาชีพครู สอบอะไรบ้าง? | ข้อสอบ + เฉลย

Home / GAT/PAT / PAT5 วิชาวัดความถนัดทางอาชีพครู สอบอะไรบ้าง? | ข้อสอบ + เฉลย

PAT5 หรือ Professional and Academic Aptitude Test 5 เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพครู และยังเป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีน้อง ๆ ลงสมัครสอบกันเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งยังมีความสำคัญต่อการเข้าเรียนต่อทางด้านวิชาชีพครู (คณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์) อีกด้วย

PAT5 วิชาวัดความถนัดทางอาชีพครู สอบอะไรบ้าง?

สำหรับ คณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่น้อง ๆ สนใจเข้าเรียนต่อทางด้านนี้จะต้องใช้ผลคะแนนสอบ PAT5 โดยใช้น้ำหนักคะแนนในสัดส่วนสูงถึง 30% เลยทีเดียว (มากกว่าคะแนน GAT ที่เพียง 20% เท่านั้น)

และน้อง ๆ รู้หรือเปล่าว่า PAT5 ต้องสอบเรื่องอะไรบ้าง ถ้ายังไม่แน่ใจหรือกลัวว่าตนเองอ่านเน้นผิดจุด ในบทความ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้ของการสอบ PAT5 มาฝากกันด้วย ไม่ว่าจะเป็น เรื่องที่จะออกสอบใน PAT5 เทคนิคการทำข้อสอบ และข้อสอบปี 2552-2554 พร้อมเฉลย ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย…

เทคนิค GAT สัญลักษณ์แบบที่ 2 Part 2

PAT5 ต้องสอบอะไรบ้าง?

การสอบ PAT5 เป็นการวัดระดับความรู้ใน 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

1. ความรู้พื้นฐานที่จะต้องใช้ในการเรียนต่อในคณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์ เช่น ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฯลฯ

2. ความถนัดในการเรียนคณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์ หรือแววในการจะเป็นครู เช่น ความสามารถในการแสวงหาความรู้ ทักษะการสื่อสารรู้เรื่อง หลักจิตวิทยาครู ฯลฯ

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 120 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำแบบสดสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมงด้วยกัน

PAT5 ข้อสอบ + เฉลย

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT

 • กำหนดการลงทะเบียน และสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562
 • สมัครสอบ เลือกวิชา เลือกเขต/อําเภอ จังหวัดที่จะไปสอบ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562
 • พิมพ์ใบสมัครสอบ ชําระเงินค่าสมัครสอบกับผู้รับชําระเงิน (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562
 • ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน เลือกสนามสอบที่จะไปสอบ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562
 • ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562
 • ประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ในวันที่ 3 มกราคม 2563
 • ทำการทดสอบ ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผลสอบ ในวันที่ 1 เมษายน 2563

TCAS63 รอบที่ใช้ GAT/PAT

 • การรับแบบโควตา (รอบที่ 2)
 • รับตรงร่วมกัน + กสพท. (รอบที่ 3)
 • การรับแบบแอดมิชชัน (รอบที่ 4)
 • การรับตรงอิสระ (รอบที่ 5)

ที่มา : www.dek-keng.com

บทความที่น่าสนใจ