โหลดเก็บไว้ฝึกกันเลย รวมข้อสอบ O-NET ปี 2559 พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 และ ม.6

Home / ONET / โหลดเก็บไว้ฝึกกันเลย รวมข้อสอบ O-NET ปี 2559 พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 และ ม.6

ตามที่ สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด!! สทศ. ได้นำข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2559 ออกมาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ (www.niets.or.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งน้องๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาอ่าน มาฝึกทำกันได้เลย…

ข้อสอบ + เฉลย ปีการศึกษา 2559

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รหัสวิชา 61 วิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลดข้อสอบ : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 62 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดข้อสอบ : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 63 วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดข้อสอบ : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 64 วิชาคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 65 วิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ : คลิกที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา 91 วิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลดข้อสอบ : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 92 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดข้อสอบ : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 93 วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดข้อสอบ : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 95 วิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ : คลิกที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลดข้อสอบ : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 02 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดข้อสอบ : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 03 วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดข้อสอบ : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ : คลิกที่นี่

รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อสอบ : คลิกที่นี่

น้องๆ สามารถเข้ามาอ่านข้อสอบในปีต่างๆ ได้ที่ :  www.niets.or.th

ลิงค์ทั้งหมด https://goo.gl/i86AmR

บทความที่เกี่ยวข้อง :