9 วิชาสามัญ dek63 TCAS ข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

ฝึกทำข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2557 พร้อมเฉลย – วิชาสังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1

Home / ข่าวการศึกษา / ฝึกทำข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2557 พร้อมเฉลย – วิชาสังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1

สำหรับน้อง ๆ ม.6 คนไหนที่ลงสอบวิชาสามัญ 9 วิชาเอาไว้นั้น ก่อนที่จะถึงวันสอบจริง ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2557 ชุดที่ 1 มาให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำกันก่อนด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย…

ฝึกทำข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2557

รูปแบบข้อสอบเป็น 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนนเต็ม มีเวลาในการทำทั้งหมด 90 นาที (แต่ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ได้นำข้อสอบมาให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำกันจำนวน 10 ข้อนะคะ ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบทั้งหมดมาฝึกทำได้ : คลิกที่นี่)

กำหนดการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2563

  • วันรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 5 – 19 ธันวามคม พ.ศ. 2562
  • วันที่ทำการสอบ : ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2563
  • ประกาศผลการสอบ : วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563

ผลคะแนน

#1 สภาพสังคมชมพูทวีปสมัยพุทธกาลตรงกับข้อใดมากที่สุด

#2 ข้อใดไม่สอดคล้องกับมัชฌิมาปฏิปทา

#3 วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาในเรื่องใด

#4 ธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน มีความเคารพกัน ช่วยเหลือกัน และสามัคคีพร้อมเพรียงกัน คือธรรมใด

#5 คุณค่าทางจริยธรรมของนิยาม 5 มีหลายประการ ยกเว้นข้อใด

#6 ผู้ที่มีปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะให้ผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆ ได้เข้าใจหลักธรรมที่ตนนับถือ แล้วสร้างความปรองดองกันในทุกศาสนาคือใคร

#7 หากต้องการศึกษาประมวลพระธรรมเทศนา ประวัติ และเรื่องราวต่างๆ ควรสืบค้นจากพระคัมภีร์ใดเป็นหลักฐานชั้นที่ 1

#8 อกุศลกรรมและกุศลกรรมเป็นกรรมประเภทใด

#9 วิธีคิดแบบใดเป็นแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม

#10 สังฆชยันตีเกิดขึ้นหลังพุทธชยันตีเป็นเวลานานเท่าใด

ส่งคำตอบ