dek63 TCAS TCAS63 สทศ. โอเน็ต

สทศ. ประกาศตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 – ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

Home / ข่าวการศึกษา / สทศ. ประกาศตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 – ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

สทศ. ประกาศตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกำหนดการสอบอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ปี 2563

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

สำหรับน้อง ๆ #dek63 คนไหนที่ยังไม่แน่ใจว่าตนเองจะสอบวันไหน และสอบวิชาอะไรกันบ้างนั้น ตามมาดูรายละเอียดวันสอบ เวลาการสอบ และวิชาสอบกันได้เลย เตรียมตัวอ่านหนังสือ ฝึกทำโจทย์กันให้เลยค่ะ

>> น้อง ๆ สามารถเข้าไปฝึกทำข้อสอบ O-NET แต่ละวิชาได้ที่ : ข้อสอบพร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

กำหนดการสอบ

 • สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลาสอบและวิชาที่สอบ

 • วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09.00-10.00 น. (ระยะเวลา 60 นาที)
 • วิชาภาษาไทย เวลา 10.30-12.00 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
 • วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 13.30-14.30 น. (ระยะเวลา 60 นาที)
 • วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 15.00-16.00 น. (ระยะเวลา 60 นาที)

** ข้อสอบวิชาภาษาไทย มี 2 รูปแบบ คือ แบบปรนัย และแบบอัตนัย (เขียนตอบ)

ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กำหนดการสอบ

 • สอบระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลาสอบและวิชาที่สอบ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 • วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 10.00-11.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
 • วิชาภาษาไทย เวลา 13.00-14.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 • วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 10.00-11.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
 • วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 13.00-14.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กำหนดการสอบ

 • สอบระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2563
 • ประกาศผลสอบวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลาสอบและวิชาที่สอบ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 • วิชาสังคมศาสตร์ เวลา 08.30-10.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)
 • วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 11.30-14.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)
 • วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 14.30-16.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

 • วิชาภาษาไทย เวลา 08.30-10.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)
 • วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 11.30-13.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.niets.or.th

บทความที่น่าสนใจ