dek63 TCAS TCAS63 ทปอ.

ทปอ. เตรียมปรับใหม่ TCAS63 เปลี่ยนเกณฑ์การสละสิทธิ์ + ลดรอบสมัครที่ซ้ำซ้อน

Home / ข่าวการศึกษา / ทปอ. เตรียมปรับใหม่ TCAS63 เปลี่ยนเกณฑ์การสละสิทธิ์ + ลดรอบสมัครที่ซ้ำซ้อน

เดินทางมาถึงรอบที่ 5 รับตรงอิสระ กันแล้ว สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 ซึ่งในรอบที่ 5 นี้ เป็นรอบที่มหาวิทยาลัยจัดการเปิดรับสมัครเอง เริ่มรับสมัครตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึงช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา และก็ได้สิ้นสุดวันเปิดรับสมัครกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในตอนนี้น้อง ๆ หลายคนก็กำลังรอลุ้นผลการคัดเลือกกันอยู่แน่นอน

Dek63 เตรียมตัวให้พร้อม! TCAS63 เตรียมปรับใหม่

ทั้งนี้ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทปอ. กำลังอยู่ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS62 โดยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครทั้งสิ้น 62 แห่ง จำนวนรับคือ 72,852 คน และได้สิ้นสุดการรับสมัครไปแล้ว

ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

โดยจะมีการประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในช่วงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด) และสามารถทำการสละสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 และยังไม่มีรายงานปัญหาของการสมัครรอบที่ 5 เข้าไปที่ ทปอ. คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผน

ปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบที่ 4 TCAS62

ปัญหาที่เกิดขึ้นใน TCAS62 รอบที่ 4 แอดมิชชัน สาเหตุที่นักเรียนสอบไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ ทปอ. ได้รับรายงานจากมหาวิทยาลัย อาทิ เลือกคณะไม่ตรงกับสายที่เรียนในระดับชั้น ม.6 ส่วนสูง น้ำหนัก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะที่เรียนทางด้านการประกอบอาหาร ฯลฯ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทำงานในอนาคตได้ ทาง ทปอ. จะมีมาตราการเยียวยา เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อเด็ก ๆ โดยจะไปดูลำดับถัดไปที่คะแนนถึง แล้วจะส่งรายชื่อให้กับทางมหาวิทยลัยต่อไป

Dek63 เตรียมตัวให้พร้อม! TCAS63 เตรียมปรับใหม่

TCAS63 มีการปรับใหม่

ส่วนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563 จะมีการปรับใหม่ ส่วนจะปรับเรื่องอะไรบ้างนั้น ต้องทำการหารือกับทางมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์และวิธิการรับสมัครที่เหมาะสม จากนั้นก็เสนอให้ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พิจารณาลงนาม

โดยจะรวบรวมประเด็นปัญหาสำคัญ อาทิ การให้สิทธิเด็กในการสละสิทธิ์ 1 ครั้งในรอบใดก็ได้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะการรับสมัคร TCAS ในปีนี้มีปัญหาคือ เด็กมาสละสิทธิ์ในรอบท้าย ๆ ทำให้ยากต่อการบริหารจัดการ ขณะเดียวกันอาจจะลดจำนวนรอบการสมัครลง โดยอาจจะนำรอบที่ซ้ำซ้อนกันมารวมกัน เช่น รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (+กสพท) และรอบที่ 4 แอดมิชชัน มารวมกัน ฯลฯ แต่ทั้งนี้ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เสียก่อน เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน

ที่มา : www.dailynews.co.th

บทความที่น่าสนใจ