o-net การสอบ ข้อควรรู้ นักเรียน โอเน็ต

5 เหตุผล ทำไมนักเรียนทุกคนต้องเข้าสอบ O-NET – การสอบขั้นพื้นฐาน

Home / ONET / 5 เหตุผล ทำไมนักเรียนทุกคนต้องเข้าสอบ O-NET – การสอบขั้นพื้นฐาน

O-NET เป็นการจัดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ซึ่งน้องๆ อาจจะเคยได้ยินและคุ้นหูกันมาเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีน้องๆ อีกหลายคนที่สับสนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการสอบโอเน็ต ว่าแท้ที่จริงแล้วการสอบโอเน็ตคืออะไร? ทำไมต้องสอบ? สอบไปเพื่ออะไร? และเกี่ยวข้องอะไรกับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (Admissions)

ทำไมนักเรียนทุกคนต้องเข้าสอบ O-NET

คำว่า O-NET ย่อมาจากคำภาษาอังกฤษ Ordinary National Education Test คือ การทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และจะจัดสอบใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยกัน ดังนี้

  1. ภาษาไทย
  2. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  3. ภาษาอังกฤษ
  4. คณิตศาสตร์
  5. วิทยาศาสตร์
  6. สุขศึกษาและพลศึกษา
  7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  8. ศิลปะ

ดังนั้นการสอบโอเน็ต (O-NET) จึงสำคัญมาก สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะสมัครเรียนต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เพราะเป็นการใช้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศ

และนี่ก็คือ 5 เหตุผล ว่าทำไมเราจะต้องสอบโอเน็ตกัน

1. วัดระดับความรู้ขั้นพื้นฐาน

อาจจะมีใครหลายๆ คนที่เห็นว่าสอบโอเน็ตไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากเท่าไหร่ เพราะสอบไปยังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี แต่ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องใช้คะแนนโอเน็ตในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือใช้ในการซิ่วก็เป็นไปได้

2. สอบเพียงครั้งเดียวในชีวิต ป.6 ม.3 และ ม.6

สำหรับการสอบโอเน็ตนั้น ถ้าจะพูดให้เราเข้าใจง่ายๆ ก็คือเราจะสอบกันเมื่อเลื่อนระดับการศึกษาจากชั้น ป.6 ไป ม.1, ม.3 ไป ม.4 และ ม.6 ไปในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเราสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าเราขาดสอบก็เท่ากับจะไม่มีสิทธิ์กลับมาสอบใหม่อีกแล้ว ซึ่งไม่เหมือนกับการจัดสอบ GAT/PAT หรือ 9 วิชาสามาัญ ที่เราสามารถสมัครสอบได้เรื่อยๆ คือถ้าเราสอบไม่ทันในครั้งแรกของปีการศึกษา เราก็สามารถสมัครสอบได้ในครั้งที่สองหรือสมัครในปีถัดไปก็ได้

3. คะแนน O-NET จำเป็นต้องใช้ในสมัครเรียน

ในการสมัครเข้าเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นรับตรง หรือ Admissions จำเป็นต้องใช้ผลคะแนนการสอบโอเน็ต โดยการ Admissions จะใช้ในสัดส่วนมากถึง 30 % หรือ 9,000 คะแนน ทุกคณะสาขาวิชา เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เข้าสอบโอเน็ตก็เท่ากับว่า จะทำให้คะแนนหายไปถึง 9,000 คะแนนเลยทีเดียว โอกาสในการสมัครเข้าเรียนในคณะต่างๆ คะแนนที่จะผ่านนั้นก็น้อยลงไปด้วย

4. ช่วยโรงเรียนด้วยการสอบ O-NET

รู้ไหม? การสอบโอเน็ตถึงเป็นการช่วยโรงเรียนของเรา เพราะอย่างที่รู้กันว่าการสอบโอเน็ตนั้นเป็นการสอบเพื่อวัดมาตรฐานของโรงเรียน ว่าในแต่ละโรงเรียนมีคุณภาพในการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด ด้วยความที่ข้อสอบของโอเน็ตเป็นฉบับเดียวกันทั่วทั้งประเทศ จึงทำให้สามาถรวัดผลคะแนนของโรงเรียนต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

5. ชี้ชะตาของคนที่อยากเรียนต่อแพทย์

น้องๆ อาจจะงงว่า การสอบ O-NET ไม่น่าจะเกี่ยวกับการสอบเข้าแพทย์ เพราะการสอบเข้าแพทย์ต้องสมัครผ่านทาง กสพท และก็ต้องสอบวิขาเฉพาะกับวิชาสามัญ เพื่อจะได้นำคะแนนมายื่นวัดผลการสอบเข้า ส่วนคะแนนสอบโอเน็ตก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือเราต้องทำคะแนนการสอบโอเน็ต 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ได้ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน จาก 500 คะแนนเต็ม มิฉะนั้นก็ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ได้

** หมายเหตุ สำหรับข้อสอบโอเน็ตนั้นจะมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวิชานั้นๆ

ความรู้เพิ่มเติม

ติวเข้ม Calculus Part 4

O-NET คืออะไร สอบไปทำไม ใครต้องสอบบ้าง ?

Link seeme.me/ch/tutormeofficial/9wea7O

บทความที่เกี่ยวข้อง