o-net ข้อสอบ โอเน็ต

ข้อควรรู้!! รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6

Home / ONET / ข้อควรรู้!! รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่จะทำการจัดสอบในวันที่ 18-19 ก.พ. 2560 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6

รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ

เนื้อหาการสอบและจำนวนข้อสอบ

1. วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ

2. วิชาสังคมศึกษา

วิชาสังคมศึกษา

วิชาสังคมศึกษา

วิชาสังคมศึกษา

วิชาสังคมศึกษา

วิชาสังคมศึกษา

3. วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

4. วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาไทย

เรื่องน่ารู้ในการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ในปีนี้ ซึ่งในปีนี้จะไม่มีข้อสอบในส่วนที่เป็น 16 ตัวเลือก ที่เคยสร้างความสับสนให้กับผู้เข้าสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ทาง สทศ. ได้ตัดข้อสอบในส่วนนี้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีที่แล้ว ในส่วนที่เป็น 16 ตัวเลือก

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีที่แล้ว

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://www.niets.or.th/th/