9 วิชาสามัญ มหาวิทยาลัย สอบ เคลียริงเฮาส์ เรื่องน่ารู้

เจาะลึก!! ทำไมต้องสอบ 9 วิชาสามัญ และมีความสำคัญอย่างไร?

Home / ข่าวการศึกษา / เจาะลึก!! ทำไมต้องสอบ 9 วิชาสามัญ และมีความสำคัญอย่างไร?

มาทำความรู้จักกับ 9 วิชาสมัญ ที่เริ่มใช้ในการสอบรับตรงมาตั้งแต่ปี 2559 โดยเริ่มแรก 9 วิชาสามัญ คือ 7 วิชาสามัญ ที่เกิดขึ้นมาเพราะต้องการใช้เป็นข้อสอบในการรับตรงของแต่มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการลดปัญหาการวิ่งรอกสอบตรงของน้องๆ นั่นเอง ทำให้น้องๆ ไม่ต้องเดินทางไปสอบที่มหาวิทยาลัยที่สมัครไป ซึ่งการจัดสอบ 9 วิชาสามัญจะจัดสอบรวมกันในแต่ละสถานที่ที่ทาง สทศ. จัดสอบขึ้นในแต่ละปี

9 วิชาสามัญ มีความสำคัญอย่างไร ?

9 วิชาสามัญ ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

 1. วิชาภาษาไทย
 2. วิชาสังคมศึกษา
 3. วิชาภาษาอังกฤษ
 4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (สายวิทย์และศิลป์คำนวณ)
 5. วิชาฟิสิกส์
 6. วิชาเคมี
 7. วิชาชีววิทยา
 8. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์ภาษา)
 9. วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สายศิลป์ภาษา)

** หมายเหตุ ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีการสอบเพียงแค่ 7 วิชาเท่านั้น แต่ในปีนี้ 59 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก 7 เป็น 9 คือ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานของสายศิลป์

จำเป็นต้องสอบทั้ง 9 วิชาเลยเหรอ?

ต้องขอบอกเลยว่า “ไม่จำเป็น” เพราะว่าคณะสายวิทย์ต่างๆ จะใช้แค่ 5-7 วิชา ส่วนสายศิลป์ก็ประมาณ 3-5 วิชา ส่วนเราจะต้องสอบวิชาอะไรบ้างก็ให้ตรวจสอบกับทางคณะ/มหาวิทยาลัยที่เราจะยื่นคะแนน ว่าเขาต้องการคะแนนวิชาไหนบ้าง?

จำเป็นต้องสอบทั้ง 9 วิชาเลยเหรอ?

ตัวอย่างเช่น

1. หมอกอยากสอบตรงเข้าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย A หมอกก็เข้าไปค้นข้อมูลในเว็ปของคณะ พบว่าทางคณะรับนักศึกษาใหม่ด้วยวิธีรับตรง 9 วิชาสามัญ มีวิชาที่ต้องสอบดังนี้ ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 5 วิชา หมอกจึงไปสมัครสอบ 5 วิชานี้ และนำคะแนนสอบที่ได้ไปยื่นที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย A

2. ขวัญอยากสอบตรงเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย B ขวัญก็เข้าไปค้นข้อมูลในเว็ปของคณะ พบว่าทางคณะรับนักศึกษาใหม่ด้วยวิธีรับตรง 9 วิชาสามัญ มีวิชาที่ต้องสอบดังนี้ ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ รวมทั้งสิ้น 7 วิชา ขวัญจึงไปสมัครสอบ 7 วิชานี้ และนำคะแนนสอบที่ได้ไปยื่นที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย B

3. วินยังไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการคณะอะไร อยากเรียนหลายคณะบัญชี สถาปัตย์ วิศวะ อักษร ฯลฯ วินไปเช็คกับเว็ปทุกคณะเจอว่าตัวเองต้องสอบทั้ง 9 วิชาเลย วินก็สมัครสอบไป 9 วิชา

** หมายเหตุ กรณีของหมอก ขวัญ และวินเป็นเพียงตัวอย่างนะ ใครสนใจคณะไหนก็ต้องไปเช็คกับทางคณะนั้นเองว่าต้องใช้วิชาอะไรบ้าง?

ลักษณะของข้อสอบเป็นยังไง?

เนื้อหาข้อสอบของวิชาสามัญนั้นจะเป็นเนื้อหาของระดับชั้น ม.ปลาย แต่เป็นเนื้อหาที่เข้มข้นและยากกว่า O-NET ที่เป็นข้อสอบวัดระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แต่ไม่ลึกเท่ากับ GAT/PAT ที่จะเน้นเจาะลึกด้านทักษะทางวิชาชีพประกอบกันด้วย โดยผู้ออกข้อสอบของวิชาสามัญนั้นจะเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับข้อสอบ GAT/PAT

มหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีทั้งหมด 27 แห่ง ดังนี้

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. มหาวิทยาลัยนครพนม
 11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 13. มหาวิทยาลัยบูรพา
 14. มหาวิทยาลัยพะเยา
 15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 16. มหาวิทยาลัยมหิดล
 17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 21. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 22. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 25. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 26. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 27. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อีกหนึ่งการสอบที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญก็คือ กสพท เพราะใช้ในสัดส่วนการคัดเลือกถึง 70% กันเลยทีเดียว น้องๆ คนไหนที่ลงสอบไปก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับการสอบ กสพท ด้วยนะ

** หมายเหตุ แต่ก็ใช่ว่าทั้ง 27 มหาวิทยาลัยนี้จะใช้แต่ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ เพราะบางมหาวิทยาลัยอาจจะเลือกใช้ข้อสอบอื่นๆ ได้ตามแต่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ ซึ่งน้องๆ ต้องศึกษาระเบียบการก่อนการสมัครรับตรงโครงการต่างๆ เป็นอย่างดีก่อนจะสมัครสอบ

9 วิชาสามัญกับเคลียริ่งเฮ้าส์ คืออันเดียวกันไหม?

เป็นอะไรที่มีความสับสนมากๆ มีน้องๆ สงสัยกันทุกปี แต่บอกเลยว่าไม่ใช่อันเดียวกัน วิชาสามัญคือข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือกรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ ส่วนเคลียริ่งเฮ้าส์นั้นเป็นระบบไม่ใช่ข้อสอบ เคลียริ่งเฮ้าส์คือระบบยืนยันสิทธิ์รับตรงร่วมกัน เพื่อเคลียปัญหาการกั๊กที่เรียน

ที่มา : www.niets.or.th, https://blog.eduzones.comwww.admission.in.th

บทความแนะนำ