9 วิชาสามัญ กำหนดการสอบ ข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ

กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ + รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ + รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ ปีการศึกษา 2560

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา เห็นชอบกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดการรับสมัครสอบ การทดสอบ และการประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

กำหนดการต่างๆ

  • รับสมัครสอบ ตั้งแต่ วันที่ 5 – 24 ตุลาคม 2559
  • วันสอบ ระหว่าง 24 – 25 ธันวาคม 2559
  • ประกาศผลสอบ ในวันที่ 25  มกราคม 2560

ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 มีกำหนดการดังนี้

กำหนดการสอบ

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ

เนื้อหาการสอบและจำนวนข้อสอบ

วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาไทย

วิชาสังคมศึกษา

วิชาสังคมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์ 1

วิชาคณิตศาสตร์ 1

วิชาฟิสิกส์

วิชาฟิสิกส์

วิชาเคมี

วิชาเคมี

วิชาชีววิทยา

วิชาชีววิทยา

วิชาคณิตศาสตร์ 2

วิชาคณิตศาสตร์ 2

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : เว็บไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

บทความที่น่าสนใจ