9 วิชาสามัญ dek62 TCAS62 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วิชาเฉพาะแพทย์

กสพท กำหนดสอบวิชาเฉพาะ จำนวนรับ คะแนนที่ใช้ – อยู่รอบที่ 3 TCAS62 เหมือนเดิม

Home / ข่าวการศึกษา / กสพท กำหนดสอบวิชาเฉพาะ จำนวนรับ คะแนนที่ใช้ – อยู่รอบที่ 3 TCAS62 เหมือนเดิม

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้มีการจัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 โดยได้มีการเปิดรับสมัครแบ่งอกกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน

รายละเอียด กสพท TCAS62

ซึ่งเป็นช่วงเวลาของน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากจะเข้าศึกษาต่อใน คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ แล้ว พร้อมทั้งนี้ กสพท ยังได้เปิดเผยรายละเอียดของการสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ ออกมาพร้อมกันอีกด้วย โดยมีรายละเอียดน่ารู้ดังต่อไปนี้

กสพท อยู่รอบที่ 3 TCAS เหมือนเดิม

การสมัครสอบ กสพท ก็ยังคงอยู่ในรอบที่ 3 ของระบบ TCAS เหมือนเดิม แต่มีสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ การเลือกอันดับ ในปีการศึกษา 2562 นี้ น้อง ๆ สามารถเลือกได้ 6 อันดับ (แบบเรียงลำดับ) เช่น ถ้าเลือก กสพท 4 อันดับแรก อีก 2 ลำดับ สุดท้ายน้อง ๆ สามารถเลือกเป็นคณะอื่นที่ไม่ใช่ กสพท ก็ได้ หรือจะเลือกเป็น กสพท ทั้ง 6 อันดับก็ได้เช่นกัน

กำหนดการ กสพท ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด กสพท TCAS62

รายละเอียด กสพท TCAS62

สมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์
ระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม 2561

สมัครสอบและเข้าสอบ O-NET
สอบวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 (น้อง ๆ สามารถตามประกาศได้ที่ สทศ. : http://www.niets.or.th/)

สอบวิชาเฉพาะ จัดสอบโดย กสพท
วันที่ 9 มีนาคม 2562

สมัครสอบ ชำระเงินค่าสมัคร และเข้าสอบ 9 วิชาสามัญ
สอบวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 (น้อง ๆ สามารถตามประกาศได้ที่ สทศ. : http://www.niets.or.th/) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบ 7 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ
 วันที่ 25 มีนาคม 2562 

ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจคะแนนวิชาเฉพาะ
ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 

ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
วันที่ 31 มีนาคม 2562 

สมัครผ่านระบบ TCAS และชำระเงินค่าสมัครตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือก โดยสาขาวิชาใน กสพท เป็น 1 ใน 6 อันดับ น้อง ๆ สามารถเรียงอันดับได้ตามต้องการ
 ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562 

ส่งรายชื่อผู้สมัครที่ได้จัดเรียงลำดับของแต่ละสาขาวิชาเข้าระบบ TCAS
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 

ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (น้อง ๆ สามารถติดตามประกาศได้ที่ ทปอ. : http://www.cupt.net/)

สอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562 หากน้อง ๆ คนไหนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในรอบที่ 3 แต่ไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ประกาศรายชื่อไปสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้ คือ ไม่ไปสอบสัมภาษณ์ หรือ แจ้งให้สาขาวิชาที่ได้รับการประกาศรายชื่อทราบว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา

กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพไปให้กับ ทปอ.
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด กสพท TCAS62

การรับสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์

โดยทาง กสพท จะเปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม 2561 และน้อง ๆ สามารถทำการชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 (ค่าสมัคร 800 บาท) พร้อมทั้งนี้ทาง กสพท จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสถานะเป็นเวลา 7 วันด้วยกัน

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน น้อง ๆ สามารถทำการชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งทาง App SCB บนมือถือแบบออนไลน์ และเครื่องโอน/ฝากอัตโนมัติ (ตู้ ATM ของ SCB) ซึ่งก่อนที่เราจะสามารถทำการชำระเงินได้จะต้องทำการสแกนบาร์โค้ดเสียก่อน ไม่เสียค่าธรรมเนียม หรือ จ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่จะต้องเสียค่าธรรมธรรม 10 บาท

สนามสอบวิชาเฉพาะ

 1. กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 2. จังหวัดเชียงใหม่
 3. จังหวัดขอนแก่น
 4. จังหวัดสงขลา
 5. จังหวัดพิษณุโลก
 6. จังหวัดอุบลราชธานี
 7. จังหวัดชลบุรี
 8. จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนรับ ปีการศึกษา 2562

จำนวนรับ กสพท ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครทั้งหมด 49 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 2,644 คน (หายไป 6 คณะ และเพิ่มเข้ามา 3 คณะ) สถาบันการศึกษาที่เพิ่มเข้ามาในปีการศึกษา 2562 คือ กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กลุ่มเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และกลุ่มเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

โดยแบ่งออกเป็น คณะแพทยศาสตร์ 20 สถาบัน รวม 1,335 คน, คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 สถาบัน รวม 324 คน, คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน รวม 405 คน และคณะเภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน รวม 580 คน มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด กสพท TCAS62

รายละเอียด กสพท TCAS62

รายละเอียด กสพท TCAS62

** ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จำนวนรับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่ม หรือลดได้ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ

คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละคณะ

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ในสัดส่วนของคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก ได้แก่ วิชาเฉพาะ 30% และวิชาสามัญ 70% (จัดสอบโดย สทศ.) โดยวิชาสามัญที่น้อง ๆ จะต้องสอบ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40% + คณิตศาสตร์ 1 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + ภาษาไทย 10% + สังคมศึกษา 10%

ส่วนคะแนนสอบ O-NET น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60% และเด็กซิ่วนั้นไม่ต้องใช้คะแนนสอบ O-Net

รายละเอียด กสพท TCAS62

เด็กซิ่วไม่ต้องใช้คะแนน O-NET

เด็กซิ่วสามารถสมัครสอบ กสพท ได้ โดยไม่ต้องใช้คะแนนสอบ O-NET (ไม่ว่าน้อง ๆ จะกำลังเรียนอยู่หรือซิ่วอยู่บ้านก็ไม่ต้องใช้คะแนน O-NET) แต่น้อง ๆ ยังจะต้องสอบวิชาเฉพาะแพทย์ และ 9 วิชาสามัญใหม่เหมือนเดิม (เพราะคะแนนของทั้ง 2 วิชานี้ใช้คะแนนปีต่อปี) หลักฐานการสมัครของนักเรียนชั้น ม.6 คือ ใบ ปพ.7 และเด็กซิ่วคือ ใบ ปพ.1

เรื่องการลาออก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. น้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปี 1 ในคณะอื่นที่ไม่อยู่ใน กสพท ไม่ต้องลาออก สามารถสมัครได้เลย
 2. ใครที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปี 1 ในคณะ กสพท ถ้าต้องการซิ่วไปต่างคณะ ไม่ต้องลาออก เช่น เรียนอยู่ในคณะทันตแพทย์แล้วต้องการย้ายไปคณะสัตวแพทย์ เป็นต้น
 3. ใครที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปี 1 ในคณะ กสพท ถ้าต้องการซิ่วไปคณะเดียวกันแต่ต่างสถาบัน ต้องลาออกก่อน เช่น เรียนอยู่ที่ ม.เชียงใหม่ แล้ว ต้องการซิ่วมาเรียนที่ จุฬาฯ เป็นต้น
 4. น้อง ๆ ที่เรียนอยู่ตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป (นับรหัส 60 ย้อนไป) จะต้องทำการลาออกก่อนในทุกกรณี จึงจะสามารถสมัครสอบใหม่ได้ โดยจะต้องลาออกก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2561

** สำหรับเอกสารใบลาออกนั้น ต้องเป็นเอกสารที่ได้รับการอนุมัติการลาออกจากสถาบันการศึกษา ไม่ใช่เอกสารที่เขียนคำร้องลาออก โดย กสพท จะขอดูใบอนุมัติการลาออกจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ ถ้าน้อง ๆ คนไหนที่ทำเรื่องการลาออกไม่ทัน ก็จะไม่สามารถทำการสมัครสอบได้

กสพท ไม่รับเด็กสอบเทียบ

ทาง กสพท ได้ประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าจะไม่รับน้อง ๆ ที่สอบเทียบที่ยังเรียนไม่ถึงชั้นปีสุดท้ายในระดับชั้นมัธยมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในระบบปกติหรือโรงเรียนนานาชาติก็ตาม ถ้าน้อง ๆ คนไหนที่สอบเทียบแต่อยู่ในระดับชั้นอื่นที่ไม่ใช่ปีสุดท้ายของการเรียนในระดับมัธยมศึกษา (ม.6) จะไม่สามารถสมัครสอบ กสพท ได้ น้อง ๆ จะต้องกลับไปเรียนในชั้นปีสุดท้ายให้จบการศึกษาเสียก่อน

การอัปโหลดเอกสารเหมือนเดิม

เรื่องการอัปโหลดเอกสารการสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ยังคงทำเหมือนเดิม โดยน้อง ๆ จะต้องทำการเซ็นลายมือชื่อรับรองสำเนานเอกสารก่อน ถึงจะสามารถทำการอัปโหลดเอกสารเข้าในระบบได้ ทั้งนี้รายละเอียดของไฟล์และนามสกุลของไฟล์ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กสพท : http://www9.si.mahidol.ac.th/

ประกาศฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (คุณสมบัติผู้สมัคร กำหนดการต่าง ๆ จำนวนรับ หลักเกณฑ์ทั่วไป) : คลิกที่นี่

ประกาศฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วิธีการสมัคร การชำระเงิน เอกสารการสมัคร สนามสอบวิชาเฉพาะ) : คลิกที่นี่

น้อง ๆ สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ กสพท : http://www9.si.mahidol.ac.th/

บทความที่น่าสนใจ