dek62 TCAS ข้อสอบโอเน็ต รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ โอเน็ต

สทศ. ประกาศตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 | รูปแบบข้อสอบ+เนื้อหาที่ออกสอบ

Home / ONET / สทศ. ประกาศตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 | รูปแบบข้อสอบ+เนื้อหาที่ออกสอบ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ทำการเผยแพร่ตารางการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 #dek62 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดรูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาที่ออกสอบในแต่ละวิชา มาดูรายละเอียดทั้งหมดกันได้เลย…

ตารางสอบ O-NET ม.6 #dek62

ตารางสอบ O-NET ม.6 #dek62

สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

 • เวลา 08.30-10.30 น. รหัสวิชา 02 วิชาสังคมศึกษาฯ ใช้เวลาสอบทั้งหมด 120 นาที
 • เวลา 11.30-13.30 น. รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ ใช้เวลาสอบทั้งหมด 120 นาที
 • เวลา 14.30-16.30 น. รหัสวิชา 03 วิชาภาษาอังกฤษ ใช้เวลาสอบทั้งหมด 120 นาที

สอบวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

 • เวลา 8.30-10.30 น. รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย ใช้เวลาสอบทั้งหมด 120 นาที
 • เวลา 11.30-13.30 น. รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาสอบทั้งหมด 120 นาที

** ประกาศผลสอบวันที่ 31 มีนาคม 2562

ดูรายละเอียดตารางการสอบ O-NET ม.6 : คลิกที่นี่

ความรู้เพิ่มเติม เด็ก ม.6 ห้ามพลาด!! เผยข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ EP.01

Link : seeme.me/ch/devilphysic/9WAeEq?pl=EGnYoy

รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ O-NET ม.6

01  วิชาภาษาไทย

01  วิชาภาษาไทย

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 70 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น ข้อละ 2 คะแนน จำนวน 20 ข้อ และข้อละ 1 คะแนน จำนวน 50 ข้อ
 • รูปแบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

** รวมจำนวนข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ

เรื่องที่ออกสอบ

 1. การอ่าน
 2. การเขียน
 3. การฟัง การดู และการพูด
 4. หลักการใช้ภาษาไทย
 5. วรรณคดี และวรรณกรรม

ดูรายละเอียดวิชาภาษาไทยทั้งหมด : คลิกที่นี่

02 วิชาสังคมศึกษาฯ

02 วิชาสังคมศึกษาฯ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

เรื่องที่ออกสอบ

 1. ศาสนา ศิลธรรม และวัฒนธรรม
 2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 3. เศรษฐศาสตร์
 4. ประวัติศาสตร์
 5. ภูมิศาสตร์

ดูรายละเอียดวิชาสังคมศึกษาฯ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

03 วิชาภาษาอังกฤษ

03 วิชาภาษาอังกฤษ

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ ข้อละ 1.25 คะแนน

เรื่องที่ออกสอบ

 1. ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 2. ภาษาและวัฒนธรรม
 3. ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
 4. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชน และโลก

ดูรายละเอียดวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด : คลิกที่นี่

04 วิชาคณิตศาสตร์

04 วิชาคณิตศาสตร์

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 32 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน
 • รูปแบบระบายคำตอบเป็นค่า/ตัวเลข จำนวน 8 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน

** รวมจำนวนข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ

เรื่องที่ออกสอบ

 1. จำนวนและการดำเนินการ
 2. การวัด
 3. พีชคณิต
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

ดูรายละเอียดวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมด : คลิกที่นี่

05 วิชาวิทยาศาสตร์

05 วิชาวิทยาศาสตร์

 • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 1.6 คะแนน
 • รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน

** รวมจำนวนข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ

เรื่องที่ออกสอบ

 1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
 2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 3. สารและสมบัติของสาร
 4. แรงและการเคลื่อนที่
 5. พลังงาน
 6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
 7. ดาราศาสตร์และอวกาศ

ดูรายละเอียดวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมด : คลิกที่นี่

ขุ่นแม่มาเอง เตรียมตัวสอบสำหรับ O-NET ปี 60 แต่สอบ ปี 61 นะจ๊ะ!!

Link : https://seeme.me/ch/tutorpearmai/934Z8M?pl=z6JZWz

TCAS รอบที่ใช้คะแนน O-NET

 • รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ขั้นต่ำในบางโครงการของแต่ละคณะ/สาขาวิชาหรือมหาวิทยาลัย)
 • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท (ขั้นต่ำบางโครงการ และ กสพท)
 • รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน
 • รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ