9 วิชาสามัญ dek62 TCAS TCAS62 รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ

9 วิชาสามัญ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาที่ออกสอบ #dek62

Home / ข่าวการศึกษา / 9 วิชาสามัญ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาที่ออกสอบ #dek62

วิชาสามัญ 9 วิชา ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการสอบครั้งสำคัญ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าการสอบ O-NET หรือ GAT/PAT เลยทีเดียว เพราะว่าในการสมัครสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่แล้วในบางคณะ/สาขาวิชาจำเป็นที่จะต้องใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา

ศึกษาให้ดี รูปแบบข้อสอบ 9 วิชาสามัญ

แต่ทั้งนี้น้อง ๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องลงสอบให้ครบทั้ง 9 วิชา ให้เลือกสอบในวิชาที่คณะ/สาขาวิชาที่ต้องการเข้าต้องการคะแนนเท่านั้นพอ ดังนั้นน้อง ๆ ควรตรวจสอบข้อมูลหรือคะแนนต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อให้เป็นอย่างดีเลย

กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ

  • สอบระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
  • ประกาศผลคะแนนสอบในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562

วิชาที่ออกสอบ ได้แก่

ภาษาไทย

รูปแบบข้อสอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนนเต็ม มีเวลาในการทำทั้งหมด 90 นาที

สังคมศึกษา

รูปแบบข้อสอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนนเต็ม มีเวลาในการทำทั้งหมด 90 นาที

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบข้อสอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ 100 คะแนนเต็ม มีเวลาในการทำทั้งหมด 90 นาที

คณิตศาสตร์ (1)

รูปแบบข้อสอบ 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนนเต็ม มีเวลาในการทำทั้งหมด 90 นาที

แจก!! เทคนิคการจำ เรื่องการทดสอบสารชีวโมเลกุล… 

Link : https://seeme.me/ch/chemkrunas/q18BpM?pl=DBVZ7D

เคมี

รูปแบบข้อสอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนนเต็ม มีเวลาในการทำทั้งหมด 90 นาที

ฟิสิกส์

รูปแบบข้อสอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 25 ข้อ 100 คะแนนเต็ม มีเวลาในการทำทั้งหมด 90 นาที

ชีววิทยา

รูปแบบข้อสอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ 100 คะแนนเต็ม มีเวลาในการทำทั้งหมด 90 นาที

คณิตศาสตร์ (2)

รูปแบบข้อสอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนนเต็ม มีเวลาในการทำทั้งหมด 90 นาที

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รูปแบบข้อสอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนนเต็ม มีเวลาในการทำทั้งหมด 90 นาที

**  เลือกสมัครสอบวิชาคณิตศาสาตร์ 1 หรือ 2 ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชาในแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ พร้อมทั้งนี้ เกณฑ์ สัดส่วน คะแนนการใช้สมัครสอบในแต่ละรอบก็จะมีความแตกต่างกันออกไป น้อง ๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องสมัครสอบให้ครบทุกวิชาให้เลือกสมัครสอบตามเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลย

TCAS รอบที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ

  • รอบที่ 2 รับแบบโควตา
  • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
  • รอบที่ 4 รับแบบแอดมิชชัน (ใช้สำหรับกลุ่มแพทยศาสตร์ที่ใช้เกณฑ์เดียวกับ กสพท)

ดาวน์โหลด จำนวนข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2562 (จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ) : คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา : คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) วิชาสามัญ 9 วิชา : คลิกที่นี่

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ