TCAS TCAS62 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

รายละเอียดน่ารู้ TCAS62 เลือกได้ 6 อันดับ สละสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว

Home / ข่าวการศึกษา / รายละเอียดน่ารู้ TCAS62 เลือกได้ 6 อันดับ สละสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการทำประชาพิจารณ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ปี 2562 โดยได้มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการรับสมัครคัดเลือก มีการปรับแก้ไขอันดับในการสมัคร และยังรวมถึงการลำดับในการเลือกจาก 4 อันดับ เป็น 6 อันดับ

TCAS62 เลือกได้ 6 อันดับ สละสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้สรุปข้อควรรู้ของระบบ TCAS ปี 2562 มาให้น้อง ๆ ได้ทำความเข้าใจกันก่อนที่จะเปิดรับสมัครจริงกันด้วย จะมีเรื่องอะไรบ้างที่ควรรู้ ตามมาดูกันได้เลย…

รับสมัคร 5 รอบเหมือนเดิม

1. การรับสมัครยังมี 5 รอบเหมือนเดิม ตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

ลดระยะเวลาการรับสมัคร

2. ระยะเวลาทั้งหมดจากรอบที่ 1 ถึง รอบ 5 ลดเหลือแค่ 6 เดือนครึ่งจาก 1 ธันวาคม ปี 2561 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • รอบที่ 1 เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม ปี 2561 – วันที่ 31 มกราคม ปี 2562
  • รอบที่ 2 เริ่มวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ปี 2562 – วันที่ 25 เมษายน ปี 2562
  • รอบที่ 3 เริ่มวันที่ 17 เมษษยน ปี 2562 – วันที่ 15 พฤษภาคม ปี 2562
  • รอบที่ 4 เริ่มวันที่ 9 พฤษภาคม ปี 2562 – วันที่ 3 มิถุนายน ปี 2562
  • รอบที่ 5 เริ่มวันที่ 28 พฤษภาคม ปี 2562 – วันที่ 16 มิถุนายน ปี 2562

portfolio ไม่เกิน 10 หน้า

3. รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้จัดทำส่งไม่เกิน 10 หน้า รายละเอียดอื่น ๆ นำมาสอบในวันสัมภาษณ์

รับตรงร่วมกัน รอบที่ 3

4. มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญของรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มีข้อควรรู้ดังนี้

  • เลือกได้ 6 สาขาวิชา แบบมีลำดับ
  • สาขาของ กสพท เป็นตัวเลือก 1 ใน 6 อันดับจะเลือกสาขาของ กสพท กี่อันดับก็ได้
  • ประกาศผลเพียง 1 อันดับ
  • ลดค่าสมัครเหลือสาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารจัดการสิทธิ์ 50 บาท

สละสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว

5. การสละสิทธิ์หลังจากการยืนยันสิทธิ์แล้วเพื่อการสมัครคัดเลือกในรอบใหม่จนสิ้นสุดกระบวนการ ทำได้เพียงครั้งเดียว

เผยแพร่ข้อมูลเดือนตุลาคม 2561

6. เผยแพร่ข้อมูลองค์ประกอบ เกณฑ์ และจำนวนการรับแต่ละรอบ พร้อมกันภายในเดือนตุลาคม ปี 2561

หลักสูตรนานาชาติ

7. หลักสูตรนานาชาติ กำหนดให้มีช่วงเวลาการรับสมัครคัดเลือกอย่างอิสระ แต่ต้องส่งชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาบริหารจัดการสิทธิ์ตามรอบ สำหรับรอบที่ 3 และ 4 สามารถเข้าร่วมได้ แต่ต้องเป็นตัวเลือกเหมือนกับสาขาอื่น ๆ

บทความที่น่าสนใจ

ขอบคุณภาพจาก FB : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ.

Written by : Toey