TCAS TCAS62 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ทปอ. เผย TCAS62 ลดเหลือ 6 เดือนครึ่ง แต่ยังคงมี 5 รอบการคัดเลือก

Home / ข่าวการศึกษา / ทปอ. เผย TCAS62 ลดเหลือ 6 เดือนครึ่ง แต่ยังคงมี 5 รอบการคัดเลือก

หลังจากที่รอลุ้นกันมานาน สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

TCAS62 ลดเหลือ 6 เดือนครึ่ง แบ่งรับ 5 รอบเหมือนเดิม

ได้ออกมาเปิดเผยถึงการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ว่าทาง ทปอ. ได้มีมติรับรองระบบทีแคส (TCAS) ประจำปี 2562 และต้องการให้นักเรียนได้ทราบรอบระยะเวลา กำหนดการต่าง ๆ ล่วงหน้า เพื่อเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามการแข่งขันสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

โดยระบบ TCAS ประจำปี 2562 ยังคงเปิดให้มีการคัดเลือกทั้งหมด 5 รอบ แต่จะมีการปรับเวลาในการคัดเลือกให้กระชับมากยิ่งขึ้นจากเดิม 10 เดือน ลดเหลือเพียง 6 เดือนครึ่ง โดยจะเริ่มทำการสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2561 ไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน ปี 2562 

น้อง ๆ สามารถมาดูภาพการเปรียบเทียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS ของปี 2561 และปี 2562 ได้ตามภาพดังต่อไปนี้…

TCAS 62 ลดเหลือ 6 เดือน แบ่ง 5 รอบเหมือนเดิม

TCAS 62 ลดเหลือ 6 เดือน แบ่ง 5 รอบเหมือนเดิม

TCAS 62 ลดเหลือ 6 เดือน แบ่ง 5 รอบเหมือนเดิม

TCAS 62 ลดเหลือ 6 เดือน แบ่ง 5 รอบเหมือนเดิม

บทความที่น่าสนใจ

ขอบคุณภาพจาก FB : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ.

Written by : Toey