คำศัพท์ คำศัพท์ ม.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว F – 170 คำ ที่มักออกข้อสอบ ONET ม.6

Home / ONET / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว F – 170 คำ ที่มักออกข้อสอบ ONET ม.6

ท่องทีละหมวด วันละ 5-6 คำ จำได้แน่นอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว F – 170 คำ ที่มักออกข้อสอบ ONET ม.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว F

ลำดับที่ / คำศัพท์ / Parts of Speech / ความหมาย

1 fabric : n. = ผ้า, โครงสร้าง, องค์ประกอบ
2 facilitate : v. = ทำให้ง่ายขึ้น, ทำให้สะดวก
3 facilitator : n. = ผู้อำนวยความสะดวก
4 facility : n. = ความชำนาญ, ความง่าย, ความสามารถ
5 facsimile : n. = สำเนาเอกสาร
6 fact : n. = ความจริง, ข้อเท็จจริง
7 factor : n. = ปัจจัย, เหตุ, กรณี, ตัวคูณ, ตัวหาร, ผู้แทนบริษัท
8 factory : n. = โรงงาน
9 fade : v. = เลือน, เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, ร่วงโรย
10 failure : n. = ความล้มเหลว, ภาวะขาดแคลน

11 faint : adj. = เลือนๆ, อ่อนกำลัง, เป็นลม, หน้ามืด
12 fairground : n. = บริเวณงานแสดงนิทรรศการ
13 faith : n. = ศรัทธา, ความศรัทธา, ความเลื่อมใส
14 faithfully : adv. = อย่างซื่อสัตย์, อย่างเชื่อถือได้
15 fall : v. = ตก, หล่น, ร่วง, ตรงกับ
16 fallible : adj. = ซึ่งทำผิดๆได้หรือหลอกได้
17 familiar : adj. = คุ้นเคย, คุ้น, ชิน, เคย
18 famine : n. = การขาดแคลนอาหาร
19 fancy : n. = จินตนาการ, ความนึกฝัน, เพลงเพ้อฝัน
20 fancy dress : n. = ชุดแฟนซีที่ใช้ในงานสโมสรสันนิบาต

farmyard

farmyard

21 fantastic : adj. = ประหลาด, น่าอัศจรรย์
22 fantasy : n. = การจินตนาการ, การนึกฝัน
23 farmhand : n. = ผู้รับจ้างทำงานในไร่
24 farmyard : n. = บริเวณฟาร์ม
25 fascinate : v. = ทำให้เกิดความสนใจ
26 fascinating : adj. = มีเสน่ห์
27 fashionable : adj. = ทันสมัย
28 fate : n. = โชคชะตา, ชะตา, พรหมลิขิต
29 father-in-law : n. = พ่อตา
30 fathom : n. = หน่อยวัดระดับความลึกของน้ำ มีค่าหน่วยละ 6 ฟุต

31 fatigue : n. = ความเหนื่อย, ความเพลีย, งานที่ใช้แรง, งานกรรมกร

32 faucet : n. = ทางเชื่อมระหว่างปากกับคอหอย, เครื่องมือที่กั้นน้ำไม่ให้ไหลออกจากท่อ

33 fault : n. = ความผิดพลาด, ข้อบกพร่อง

34 favor : n. = ความกรุณา, การสนับสนุน

35 fearful : adj. = น่ากลัว

36 feasible : adj. = ซึ่งทำได้, เหมาะสม, เป็นไปได้

37 feather : n. = ขนนก

38 feat : n. = ความสำเร็จ, การกระทำที่กล้าหาญ

39 feature : n. = หน้าตา, โฉมหน้า, ลักษณะเฉพาะ, แบบ, สารคดีพิเศษ

40 feed up with : v. = เหนื่อยหน่าย, ระอา

41 federal : n. = สหพันธรัฐ, สหรัฐ, สหภาพ

42 feed : v. = กิน,ให้อาหาร, ป้อนอาหาร, ใส่ปุ๋ย

43 fellowship : n. = สัมพันธภาพ, มิตรภาพ, ความเลื่อมใส

44 femur : n. = กระดูกขาท่อนบน

45 fence : n. = รั้ว, กำแพง, ที่กั้น, สิ่งกีดขวาง

46 fertility : n. = มีดินดี, อุดมสมบูรณ์, มีความคิดเฟื่อง

47 fertilizer : n. = ปุ๋ย

48 festival : n. = วันเฉลิมฉลอง

49 feudal : adj. = เกี่ยวกับระบบศักดินา

50 fiber : n. = เส้นใย

51 fiction : adj. = นวนิยายที่แต่งขึ้น, นิทาน, เรื่องโกหก

52 fictional : adj. = เรื่องที่แต่งขึ้นเกิดจากจินตนาการ

53 field : n. = ทุ่งนา, สนาม

54 fight with : v. = ต่อสู้กับ, ร่วมกับ

55 figurative : adj. = ซึ่งใช้อุปมาอุปไมย

56 figuratively : adv. = ซึ่งเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์

57 figure : n. = ตัวเลข, รูปร่าง

58 figure out : v. = คำนวณ, คิดคำนวณ, ไม่รู้สาเหตุ

59 fill in : v. = กรอก, เขียนลงใน

60 fill up : v. = ทำให้เต็มไปด้วย, เติมให้เต็ม

61 filter : n. = ที่กรอง, สารที่ใช้กรอง, ก้นกรอง

62 filthy : adj. = หยาบคาย, ลามก, เลวทราม

63 fin : n. = ครีบปลา

64 final : adj. = สุดท้าย, ในที่สุด

65 finale : n. = ฉากสุดท้ายในละคร

66 finance : n. = การเงินการคลัง

67 financial : adj. = เกี่ยวกับการเงิน, การคลัง, การทุน

68 financially : adv. = เกี่ยวกับการเงิน, การคลัง กองทุนหรือนักการเงิน

69 find at : v. = มองที่, มองเข้าไป

70 find out : v. = ค้นพบ, หาความจริง

71 fingernail : n. = เล็บมือ

72 fingerprint : n. = ลายพิมพ์นิ้วมือ, เครื่องหมายเฉพาะตัวบุคคล

73 fire : v. = ยิง, จุดไฟ

74 fire fighter : n. = พนักงานดับเพลิง

75 firework : n. = ดอกไม้ไฟ

76 fisherman : n. = ชาวประมง, คนจับปลา

77 fist : n. = หมัด, กำปั้น, เครื่องหมายนิ้วหรือมือ เพื่อเรียกความสนใจ

78 flake : n. = ชิ้นเล็กๆ, ก้อนเล็กๆ, ชิ้น

79 flame : n. = เปลวไฟ, เปลวเพลิง

80 flamingo : n. = นกกระเรียน

81 flap : v. = กระพือ, ตีปีก

82 flash : v. = เป็นแสงวาบขึ้นมา, ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหัน

83 flat : n. = ห้องชุดบนอาคารหรือที่พักอาศัย

84 flatter : v. = ยกยอ, ประจบ, สอพลอ

85 flavor : n. = รสชาติ

86 flee : v. = หนี, หนีออกจาก

87 flexible : adj. = งอได้ง่าย, แก้ได้, ดิ้นได้, ยืนหยุ่น

88 flight : n. = ลักษณะการบิน, การบิน

89 flight attendant : n. = พนักงานเสิร์ฟ ที่บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน และดูแลความสะดวก และความปลอดภัย

90 fling : v. = ขว้าง, โถม, โผ, ถลา

91 flirt : v. = จีบเล่นๆ, เกี้ยว, รักเล่นๆ

92 float : v. = ทำให้ลอย, ท่วม, ขายหุ้น

93 flock : v. = รวมกลุ่ม, จับกลุ่ม

94 flood : n. = น้ำท่วม

95 flow : v. = ไหล

96 flowing : adj. = ที่ไหลล้น, ที่เอ่อล้น, ที่ต่อเนื่อง

97 flown : adj. = ซ้ำ, มีมากเกิน

98 flu : n. = ไข้หวัดใหญ่

99 fluctuation : n. = การผันแปร, การขึ้นๆลงๆ, การแกว่งไปมา

100 fluency : n. = การพูดหรือการเขียนอย่างคล่องแคล่ว

101 fluently : adv. = ราบรื่น, คล่องแคล่ว, สละสลวย

102 fly to : v. = บินไปยัง (สถานที่)

103 flying : adj. = ซึ่งบิน, เกี่ยวกับการบิน

104 foil : n. = แผ่นโลหะบาง

105 folk : n. = ชาวบ้าน, ประชาชน

106 foot : n. = ตีน, ( เขา ), เท้า

107 footage : n. = ความยาวของเท้า

108 footpath : n. = ทางเท้า

109 forbidden : adj. = ที่ไม่ได้รับอนุญาต, ต้องห้าม

110 force : v. = บังคับ, ผลักดัน

111 forcibly : adv. = อย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงหรือกำลัง

112 foreground : n. = ทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ที่สุด, ตำแหน่งที่โดดเด่น

113 forehand : adj. = เกี่ยวกับหน้ามือ (ตีลูกเทนนิสหรือแบดมินตัน), ซึ่งอยู่ข้างหน้า

114 foreigner : n. = ชาวต่างชาติ

115 forest : n. = ป่า

116 forestall : v. = ป้องกันขัดขวาง, ยับยั้ง, ชิงทำก่อน, ดักหน้า

117 forestry : n. = การป่าไม้

118 forgery : n. = การปลอมแปลง, สิ่งที่ปลอมแปลง

119 forget : v. = ลืม, จำไม่ได้

120 forgetful : adj. = ชอบลืม, สะเพร่า, ไม่สนใจ, ไม่ระมัดระวัง

121 forgive : v. = ยกโทษ, ให้อภัย

122 formation : n. = การสร้าง, สิ่งที่สร้างขึ้น

123 formerly : adj. = สมัยก่อน, แต่ก่อน

124 fortify : v. = ทำให้แข็งแรง, ป้องกัน

125 fortunately : adv. = โชคดี, เคราะห์ดี

126 fortune : n. = โชค, โชคชะตา

127 forward : adv. = ไปข้างหน้า, ข้างหน้า

128 found : v. = ก่อตั้ง, สร้าง

129 foundation : n. = รากฐาน, พื้นฐาน, แป้งรองพื้นก่อนแต่งหน้า, การก่อตั้ง

130 fraction : n. = เศษส่วน, ส่วนน้อย

131 frail : adj. = อ่อนแอ, บอบบาง, แตกง่าย

132 frantically : adv. = บ้า, เสียสติ, คลั่ง

133 fraud : n. = การโกง, คนหลอกลวง

134 freak : n. = คนหรือสัตว์ประหลาด

135 free : v. = ทำให้อิสระ, ปลด, เปลื้อง

136 freezer : n. = สิ่งที่ทำให้เยือกแข็ง, ตู้น้ำแข็ง, คนทำไอศกรีม

137 freezing : adj. = เยือกเย็น, เย็นจัด

138 frenetic : adj. = การรวมการเคลื่อนไหวจำนวนมากหรือกิจกรรม

139 frequent : adj. = บ่อย, ถี่, เป็นนิสัย

140 frequently : adv. = บ่อย, หลายครั้ง, ถี่

141 freshmen : n. = นิสิตใหม่, นักศึกษาปีที่ 1, มือใหม่

142 fridge : n. = ตู้เย็น

143 friendly : adj. = เป็นมิตร, กรุณา

144 frightened : adj. = หวาดกลัว, ตกใจ, เขย่าขวัญ

145 fringe : n. = ฝอย, ตะเข็บ, รวง, พู่

146 frivolity : n. = ความวิตกกังวล, ความเหลาะแหละ

147 frivolous : adj. = ไม่จริงจัง, เล่น, เหลาะแหละ

148 frolic : v. = การหยอกเย้า, ความสนุกสนาน

149 from time to time : adv. = บางครั้ง, เป็นครั้งคราว

150 frozen : adj. = หนาวมาก, ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง

151 frugally : adv. = อย่างประหยัด, มีค่าเล็กน้อย

152 frustrate : v. = กลายเป็นไม่ได้ผล, กลายเป็นไม่สมหวัง

153 frustration : n. = ความขัดข้อง, การขัดขวาง, ความขัดแย้ง

154 fry : v. = ทอด

155 fudge : n. = ความไร้สาระ, ความโง่

156 fuel : n. = เชื้อเพลิง

157 fulfill : v. = ทำให้สมหวัง, ทำให้สำเร็จ, สมประสงค์

158 fume : n. = ความโกรธ, ชุนเชียว

159 fun : n. = ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน

160 function : n. = หน้าที่, ภารกิจ

161 fundamental : adj. = เป็นจุดเริ่ม

162 fundraising : n. = การระดมทุน, การหาทุน

163 funeral : n. = พิธีฝังศพ

164 furious : adj. = เต็มไปด้วยความโกรธ, อารมณ์รุนแรง, บ้าระห่ำ

165 furry : adj. = ที่เกี่ยวกับขนสัตว์, ที่มีขนสัตว์

166 further : adj. = ไกลออกไป, ต่อไป, นานต่อไป

167 furthermore : adv. = นอกจากนั้น, ยิ่งกว่านั้น

168 fuselage : n. = กึ่งกลางลำตัวเครื่องบิน

169 fuss : n. = ความจู้จี้, การบ่น

170 fussy : adj. = จู้จี้, เต็มไปด้วยรายละเอียด

ไฟล์ PDF สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 หน้าที่ 1-71 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 หน้าที่ 72-175 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.6 หน้าที่ 176-281 

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Link 1 > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ vocabulary : หรือ Link 2 > สำรอง คลิกที่นี่ (Google drive)

บทความแนะนำ