คำถาม ภาษาอังกฤษ

30 ประโยคขออนุญาต แสดงความเห็น และถามคำถาม ในห้องเรียน ภาษาอังกฤษ

Home / วาไรตี้ / 30 ประโยคขออนุญาต แสดงความเห็น และถามคำถาม ในห้องเรียน ภาษาอังกฤษ

ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การขออนุญาต การแสดงความเห็น และการถามคำถาม ในห้องเรียน แบบภาษาอังกฤษ รวมไว้ให้น้องๆ ได้ฝึกฝนกัน

ประโยคขออนุญาต แสดงความเห็น และถามคำถาม

พูดในห้องเรียน ภาษาอังกฤษ

14 ประโยคคำถาม สำหรับใช้ถามในห้องเรียน

 • I have a question. มีคำถามครับ/ ค่ะ
 • How do you spell “…” ? ครูสะกดคำว่า “…” ยังไงเหรอครับ/ คะ?
 • I did not catch what you said. ฟังที่อาจารย์พูดไม่ทันครับ/ ค่ะ
 • How should I pronounce “…” ? ควรออกเสียงคำว่า “…” ยังไงครับ/ คะ?
 • How do you pronounce this word? คำนี้อ่านออกเสียงว่ายังไงครับ/ คะ?
 • Would you give us an example? ช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมครับ/ คะ?
 • Can you say that again? ช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมครับ/ คะ
 • Can you speak a bit slower, please? ช่วยพูดให้ช้าลงหน่อยได้ไหมครับ/ คะ?
 • Does this word have another meaning? คำนี้มีความหมายอื่นอีกไหมครับ/ คะ?
 • Could you explain a little bit more about that? ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพิ่มเติมได้ไหมครับ/ คะ?
 • What is the difference between “a” and “b”? ข้อ “เอ” กับ ข้อ ”บี” ต่างกันยังไงเหรอครับ/ คะ?
 • I didn’t understand today’s lesson. ไม่เข้าใจบทเรียนที่เรียนไปวันนี้เลยครับ/ ค่ะ
 • I don’t understand the homework. ไม่เข้าใจการบ้านเลยครับ/ ค่ะ
 • When is the homework due? ต้องส่งการบ้านเมื่อไหร่เหรอครับ/ คะ?

8 ประโยคขออนุญาต ภาษาอังกฤษ

 • I’m sorry I am late. ขอโทษที่มาสายครับ/ ค่ะ
 • Can I come in? เข้าไปได้ไหมครับ/ คะ?
 • Can I go to the restroom? ขออนุญาตไปห้องน้ำได้ไหมครับ/ คะ?
 • Can I change seats? ขออนุญาตเปลี่ยนที่นั่งได้ไหมครับ/ คะ?
 • Can I come to your office? ขออนุญาตไปพบอาจารย์ที่ห้องพักครูได้ไหมครับ/ คะ?
 • Can you step aside, please? I can’t see the board. อาจารย์ช่วยขยับหน่อยได้ไหมครับ/ คะ? มองไม่เห็นหน้ากระดาน
 • Can I open the window? ขออนุญาตเปิดหน้าต่างได้ไหมครับ/ คะ?
 • Is it okay if I leave class early? จะเป็นอะไรไหมครับ/ คะ? ถ้าจะขอเลิกเรียนก่อนเวลา

8 ประโยคแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

 • I wonder… สงสัยว่า…
 • I agree with … because… เห็นด้วยกับ… เพราะ…
 • I disagree with… because… ไม่เห็นด้วยกับ… เพราะ…
 • I can relate to that because… รู้สึกเข้าใจหรือมีส่วนร่วมต่อเรื่องดังกล่าว เพราะ…
 • That Idea connects to… แนวคิดนี้เชื่อมโยงกับ…
 • I’d like to add… อยากจะเพิ่มเติมในส่วนของ…
 • I see… differently now because… มอง… ต่างออกไปจากเดิมในเวลานี้ เพราะว่า…
 • What you said made me think… สิ่งที่อาจารย์พูดทำให้ คิดได้ว่า…

ข้อมูลจาก www.si-englishbkk.com ภาพจาก www.rawpixel.com

บทความแนะนำ