ตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจ นายร้อยตำรวจ แนะแนวการศึกษา

เรียนนายร้อยตำรวจ สมัครได้ตอนอายุเท่าไหร่ เรียนจบอะไร คุณสมบัติต่างๆ

Home / ข่าวการศึกษา / เรียนนายร้อยตำรวจ สมัครได้ตอนอายุเท่าไหร่ เรียนจบอะไร คุณสมบัติต่างๆ

เชื่อได้เลยว่าความฝันของน้อง ๆ หลายคนก็คือ การได้ใส่เครื่องแบบข้าราชการสุดเท่อย่าง “ตำรวจ” ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ ที่คอยดูแลความสงบให้กับบ้านเมือง ดูแลทุกข์สุขของประชาชน แต่ใครจะรู้บ้างการได้เข้าเป็นตำรวจนั้นจะต้องเรียนจบชั้นอะไร เรียนจบสายไหน และสามารถสอบเข้าบรรจุหน่วยงานไหนได้บ้าง ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ มีคำตอบมาบอกกันแล้วค่ะ

เรียนนายร้อยตํารวจ ต้องจบอะไร ?

ซึ่งได้มีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ ประเภทนักเรียน และประเภทบุคคลภายนอก โดยในแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติของผู้สมัครที่แตกต่างกันได้ น้อง ๆ สามารถมาดูรายละเอียดก่อนตัดสินใจสมัครกันได้เลย…

เรียนนายร้อยตํารวจ ต้องจบอะไร

ประเภทนักเรียน

นักเรียนจบชั้น ม.4

1. สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ (สมัครผ่านโรงเรียนนายร้อยตำรวจ : คลิกที่นี่) โดยที่จะมีการหนดอายุของผู้สมัครอยู่ที่ 16-18 ปี ซึ่งจะเป็นการรับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปีจากโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว จะได้รับวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต และจะได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (โดยไม่ต้องทำการสอบคัดเลือก) เมื่อเรียนจบ 4 ปีแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรี บรรจุเข้าทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

2. สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจน้ำ (สมัครผ่านโรงเรียนนายเรือ : คลิกที่นี่) โดยจะมีการกำหนดอายุผู้สมัครอยู่ที่ 16-18 ปี ซึ่งจะเป็นการรับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปีจากโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว จะได้รับวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่โรงเรียนนายเรือ (โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก) เมื่อเรียนจบ 4 ปี จะได้รับการแต่งตัวยศเป็นร้อยตำรวจตรี บรรจุเข้าทำงานในส่วนของกองตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรียนนายร้อยตํารวจ ต้องจบอะไร

นักเรียนจบชั้น ม.6 / ปวช. / ปวส.

1. สอบเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ส่วนตำรวจน้ำ (รับเฉพาะเพศชาย) โดยได้มีการกำหนดอายุของผู้สมัครอยู่ที่ 17-20 ปี ในส่วนของบุคคลพลเรือน ทั้งที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารหรือไม่ได้เป็นนักศึกษาวิชาทหารก็สามารถสมัครสอบเข้าได้เช่นกัน เมื่อเรียนจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จะได้รับการแต่งตัวยศเป็นสิบตำรวจตรี บรรจุเข้าทำงานในส่วนของตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้เมื่อรับราชการครบ 1 ปีแล้ว ถึงจะมีสิทธิ์ในการสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ หากอายุไม่เกิน 25 ปี

2. สอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง โดยมีการกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 16-21 ปี เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 4 ปีแล้ว จะได้รับปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาตรบัณฑิต และจะถูกแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจหญิง บรรจุเข้าทำงานในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3. สอบเขาเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยมีการกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 18-27 ปี ต้องว่ายน้ำเป็น สถานะโสด มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร (เฉพาะสายปราบปราม) ส่วนในสายอื่นผู้หญิงต้องสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และผู้ชายต้องสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร สำหรับการสมัครในแต่ปีนั้นจะขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ถูดจัดสรรในแต่ละปีทีได้รับอนุมัติมานั่นเอง

โดยจะต้องสมัครผ่านหน่วยงานตำรวจที่ต้องการลงบรรจุโดยตรง (ในบางปีอาจจะรับแค่เพศชาย แต่ในบางปีจะรับทั้งเพศหญิงและชาย) เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 1 ปีแล้วจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นสิบตำรวจตรี ในหน่วยงานที่เลือกสอบตั้งแต่แรก ทั้งนี้เมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีสิทธิสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี 

เรียนนายร้อยตํารวจ ต้องจบอะไร

3. สอบเข้าวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (ผู้ช่วยพยาบาล) รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง มีการกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 16-45 ปี โดยที่เพศหญิงจะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติดเมตร มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนเพศชายต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 1 ปีแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถนำไปใช้สอบใบประกอบวิชาชีพได้ ทั้งนี้เมื่อจบการศึกษาจะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ เว้นแต่เมื่อมีอัตราว่างเท่านั้น

4. สอบเข้าวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับเฉพาะเพศหญิง (เฉพาะวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต) โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 16-25 ปี มีความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม การคัดเลือกจะใช้วิธีการยื่นคะแนน O-NET, GAT/PAT (PAT1 และ PAT2) เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 4 ปีแล้วจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถนำไปใช้สอบใบประกอบวิชาชีพได้ ทั้งนี้เมื่อจบการศึกษาจะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ เว้นแต่เมื่อมีอัตราว่างเท่านั้น

เรียนนายร้อยตํารวจ ต้องจบอะไร

ประเภทบุคคลภายนอก 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

1. ในบางปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำการเปิดรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์ (การศึกษา ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การธนาคาร อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา บริหารธุรกิจ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โภชนศาสตร์ ปรัชญา บรรณารักษศาสตร์ พัฒนาชุมชน คหกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์สาขาทั่วไป) เพื่อเข้าบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน ทั้งสายปราบปราม (รับเฉพาะนิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์ ที่มีเรียนวิชากฎหมายอาญา วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐาน)

ส่วนสายอำนวยการและสนับสนุน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการกำลังพลเพิ่มเติม เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ อายุระหว่าง 18-35 ปี สถานะโสด มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร (เฉพาะสายปราบปราม) ส่วนสายอื่น ๆ เพศหญิงจะต้องสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และเพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เมื่อสอบเข้าบรรจุได้จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตำรวจตรี เมื่อรับราชการครบ 1 ปี จะมีสิทธิ์ในการสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี

เรียนนายร้อยตํารวจ ต้องจบอะไร

2. ในบางปีกองดุริยางค์ตำรวจ จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน โดยจะต้องมีคุณสมบัติอายุระหว่าง 18-30 ปี และจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี ดุริยางค์ไทย หรือดุริยางค์สากล รับทั้งเพศชายและเพศหญิง เมื่อสอบได้แล้วจะได้รับการแต่งตั้งเป็นสิบตำรวจตรี เมื่อรับราชการครบ 1 ปี จะมีสิทธิ์ในการสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี

3. ในบางปีกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จะมีการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่งครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งจะรับทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี และจะต้องจบการศึกษาชั้นสูงสดจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็นสิบตำรวจตรี เมื่อรับราชการครบ 1 ปี จะมีสิทธิ์ในการสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง

4. ในบางปีสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ อายุระหว่าง 18-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเคมี ฟิสิกส์ และจุลชีววิทยา รับสมัครทั้งเพศหญิงและเพศชาย เมื่อสอบได้แล้วจะได้รับการแต่งตั้งเป็นร้อยตำรวจตรี

5. ในบางปีกองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งกลุ่มงานประมวลผล (รับทั้งเพศชายและเพศหญิง) และสายไฟฟ้าสื่อสาร (รับเฉพาะเพศชาย) ต้องมีอายุระหว่าง 18-35 ปี

โดยสายงานด้านประมวลผลจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสายช่างไฟฟ้าจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อสอบได้แล้วจะได้บรรจุเป็นร้อยตำรวจตรี

เรียนนายร้อยตํารวจ ต้องจบอะไร

6. ในบางปีกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งรองสารวัตร (รับทั้งเพศชายและเพศหญิง) อายุระหว่าง 18-35 ปี มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี โท หรือ เอก ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมีอุตสาหกรรม วิศวกรรมฟิสิกส์ วิศวกรรมนิวเคลียร์ฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมเคมีเทคนิค เมื่อสอบได้แล้วจะบรรจุแต่งตั้งเป็นร้อยตำรวจตรี

7. ในบางปีกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งรองสารวัตร (รับทั้งเพศชายและเพศหญิง) อายุระหว่าง 18-35 ปี และจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมไฟฟ้า สถาปัตยกรรม และมัณฑศิลป์ เมื่อสอบได้แล้วจะบรรจุแต่งตั้งเป็นร้อยตำรวจตรี

8. ในบางปีกองการต่างประเทศ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งตำรวจสากล  (รับทั้งเพศชายและเพศหญิง) อายุระหว่าง 18-35 ปี และจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านภาษาต่างประเทศ และต้องมีความรู้ความชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษ จีน หรือรัสเซียเป็นอย่างดี เมื่อสอบได้แล้วจะบรรจุแต่งตั้งเป็นร้อยตำรวจตรี

** ทั้งนี้ในแต่ละปีที่เปิดรับสมัครอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะของแต่ละสังกัด ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ ดังนี้

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ : คลิกที่นี่

โรงเรียนนายเรือ : คลิกที่นี่

โรงเรียนเตรียมทหาร : คลิกที่นี่

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ : คลิกที่นี่

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ : คลิกที่นี่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : คลิกที่นี่

หนุ่มหล่อนักเรียนนายร้อยตำรวจ…

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก FB : The Road To Soldier & Police เส้นทางสู่อาชีพทหาร – ตำรวจโรงเรียนนายร้อยตำรวจwww.precadet.rpca.ac.th

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ