คณะต่างๆ คณะน่าเรียน คณะพยาบาล จบแล้วทำงานอะไร วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขา แนะแนวการศึกษา

เรียนคณะนี้ สาขานี้ จบแล้วทำงานอะไร มหาวิทยาลัยมีคณะอะไรบ้าง

Home / ข่าวการศึกษา / เรียนคณะนี้ สาขานี้ จบแล้วทำงานอะไร มหาวิทยาลัยมีคณะอะไรบ้าง

เป็นคำค้นหาที่มีการค้นเจอถึง 1 ล้านกว่ารายการ “มหาวิทยาลัยมีคณะอะไรบ้าง?” แถมด้วย “เรียนคณะนี้ สาขานี้ จบแล้วทำงานอะไร” ซึ่งสำหรับคำตอบนั้นต้องบอกว่า ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดสอนไม่เหมือนกัน รวมถึงมีใช้ชื่อคณะไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อม และความต้องการของตลาดแรงงาน ในช่วงเวลานั้นๆ ด้วย

มหาวิทยาลัยมีคณะอะไรบ้าง ?

แม้ว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดสอนไม่เหมือนกัน มีชื่อคณะ สาขาที่แตกต่างกัน เราก็พอจะจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

สายไหน อยู่คณะอะไร ? ในมหาวิทยาลัย

1. สายวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

2. สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , คณะจิตวิทยา

3. สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ , คณะทันตแพทยศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะเภสัชศาสตร์ , คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/กายภาพบำบัด/รังสีเทคนิค

4. สายบริหาร
คณะบัญชี/บริหาร/การตลาด/การจัดการ , คณะเศรษฐศาสตร์

5. สายภาษาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

6. สายสังคม
คณะนิติศาสตร์ , คณะรัฐศาสตร์ , คณะโบราณคดี , คณะสังคมสงเคราะห์ , คณะสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสาศาสตร์

7. สายทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

8. สายศิลปะ
คณะสถาปัตยกรรม , คณะจิตรกรรม , คณะวิจิตรศิลป์ , คณะมัณฑณศิลป์ , คณะปะติมากรรม , คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายละเอียด ข้อมูล มหาวิทยาลัยต่างๆ campus.campus-star.com/academy

คณะต่างๆ คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม

เรียนคณะนี้ สาขานี้ จบแล้วทำงานอะไร

มีการเปิดเผยว่า เทรนด์การศึกษาในปีการศึกษา 2561 นั้น ผู้ปกครองยังคงมีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนของนักเรียนอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียว โดยที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังมีค่านิยมให้ลูกๆ เลือกเรียนในคณะ/สาขาวิชาที่มีงานทำแน่นอนและที่สำคัญต้องเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีอีกด้วย

คณะบริหารธุรกิจ

เรียนจบแล้วทำงานเป็น นักธุรกิจ นักเล่นหุ้น นายธนาคาร พนักงานบัญชี นักการตลาด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้จัดการ CEO เจ้าของกิจการ นักบริหาร อาจารย์และนักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านลอจิสติกส์ ผู้บริหารระบบสารสนเทศ

คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสาร

ทำงานในวงการบันเทิง สถานีโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ กองบรรณาธิการหนังสือ นิตยสาร เว็บไซต์ นักประชาสัมพันธ์ ครีเอทีฟโฆษณา กราฟฟิคดีไซเนอร์ โมเดลลิ่ง ช่างภาพ ดีเจ วีเจ นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย คอลัมนิสต์ เป็นต้น

คณะธุรกิจการบิน

นักบิน แอร์โฮสเตส พนักงานตามสายการบิน แอร์กราวด์ พนักงานหอบังคับการบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ นักซ่อมบำรุง ธุรกิจอาหารของสายการบิน ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ธุรกิจการท่องเที่ยว

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

พนักงานออกบัตรโดยสาร พนักงานบริษัทท่องเที่ยว ไกด์ รีเซปชั่น ล่าม ผู้ประกอบการทัวร์ พนักงานต้อนรับ ผู้จัดการห้องอาหาร

นักเขียนโปรแกรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

นักเขียนโปรแกรม ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ระบบ ฝ่ายขายซอฟแวร์ นักพัฒนา นักวิเคราะห์ธุรกิจ อาชีพที่มีการผสมผสานวิทยาทางการคอมฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทำงานเป็นวิศวกรในสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ วิศวกรเคมี วิศวกรระบบ วิศวกรโยธา วิศวกรอากาศยาน เป็นต้น อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย พนักงานบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทคอมพิวเตอร์ บริษัทรถยนต์ บริษัทน้ำมัน เป็นต้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เป็นสถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบอิสระ นักออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยงานราชการ นักออกแบบและอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรม อาจารย์ วงการบันเทิง

เรียนคณะนี้ สาขานี้ จบแล้วทำงานอะไร มหาวิทยาลัยมีคณะอะไรบ้าง

คณะอักษรศาสตร์

นักเขียน นักเขียนบทละคร นักวิจารณ์ บรรณาธิการ นักแปล อาจารย์สอนภาษา นักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์ เลขานุการ แอร์โฮสเตส ล่าม มัคคุเทศก์ ทำงานด้านโรงแรม พนักงานในบริษัทต่างประเทศ ข้าราชการ อาชีพอื่นๆ ที่ต้องอาศัยความสามารถทางการติดต่อสื่อสาร

คณะดุริยางค์ฯ-นาฏศิลป์

ครูสอนดนตรี ครูสอนนาฏศิลป์ โปรดิวเซอร์ ซาวน์เอ็นจิเนีย นักแต่งเพลง นักดนตร ีรับราชการตามกรมศิลปากร ดุริยางค์ทหาร

คณะจิตวิทยา

นักจิตวิทยาคลินิก เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวางแผนในองค์กร นักการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ นักพูด นักเขียน ครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิเคราะห์

เกี่ยวกับแพทย์ สุขภาพ

ศิลปิน ดารา เรียนจบหมอ สวยหล่อแล้วยังเก่งระดับเทพ

คณะแพทยศาสตร์

ทุกอย่างที่เกี่ยวกับคำว่า “หมอ” ทั้งหมอทั่วไป กุมารแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ จิตแพทย์ เป็นต้น

คณะทันตแพทยศาสตร์

หมอฟัน อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิชาการหรือนักวิจัย บริษัทที่เกี่ยวกับทันตสุขภาพเช่น ออรัลบี คอลเกต ลิสเตอรีน ฯลฯ

คณะเภสัชศาสตร์

เภสัชกรอุตสาหกรรม เภสัชกรการตลาด เภสัชกรตามร้านต่างๆทั้งร้านขายยาในชุมชน และในห้างสรรพสินค้า คลีนิคและโรงพยาบาล เซลล์ขายยา คิดค้นสูตรเครื่องสำอาง

คณะพยาบาล

พยาบาล บุรุษพยาบาล นักบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์

นักบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เทรนเนอร์ โค้ช ครูสอนพละศึกษา นักกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักเวชศาสตร์การกีฬา นักโภชนาการกีฬา นักจิตวิทยาการกีฬา ผู้จัดการทีมกีฬา นักข่าวกีฬา นักจัดอีเวนท์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หมอรักษาสัตว์ ทำงานในฟาร์มสัตว์ โรงงานอาหารสำหรับสัตว์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

เว็บดีไซเนอร์ แฟชั่นดีไซเนอร์ นักออกแบบต่างๆ ดารา นักร้อง ศิลปิน ผู้กำกับการแสดง ผู้กำกับละครเวที ครูศิลปะ

คณะครุศาสตร์

ครู นักวิชาการการศึกษา วิทยากร นักพูด

คณะรัฐศาสตร์

ส่วนใหญ่รับราชการ นักการฑูต เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานระหว่างประเทศ ล่าม นักการเมือง เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (HR) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  เลขา

คณะวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ ครู อาจารย์ นักวิจัย อาชีพจะแตกแขนงออกไป ตามสาขาที่เรียน เช่น โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ในบริษัทปิโตรเคมีต่างๆ

คณะมนุษยศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา อาจารย์สอนภาษา นักแปล ล่าม มัคคุเทศ แอร์โฮสเตส นักจิตวิทยา นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี บรรณารักษ์ นักปรัชญา เลขานุการ ช่างฝีมืองานคหกรรม นักพัฒนาชุมชน นักสารสนเทศและไอที ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา ทำงานด้านโรงแรม

คณะเศรษฐศาสตร์

โบรกเกอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของลูกค้า ที่ปรึกษาทางการเงิน ทำงานเกี่ยวกับหุ้นและตลาดหุ้น นักลงทุน อาจารย์และนักวิชาการทาง ด้านเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ และนักเศรษฐศาสตร์ประจำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนต่างๆ

คณะนิติศาสตร์

ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา นิติกร ฝ่ายกฎหมายภายในบริษัท ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัด

คณะบัญชี

นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี นักวางแผนต้นทุน นักวิเคราะห์ต้นทุน นักวิเคราะห์และจัดวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมทางบัญชี

คณะบัญชี

9 อันดับ คณะที่มีผู้สนใจสมัครมากที่สุด ปี 2559

คณะการบัญชีและการจัดการ , คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ , คณะนิติศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร , คณะเกษตรศาสตร์ , คณะแพทยศาสตร์  , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ … ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเทรนด์การเลือกเรียนแตกต่างไปจากเดิมบ้างแล้ว ที่เมื่อก่อนนั้นอย่างคณะนิเทศฯ จะมีคนเลือกสมัครเป็นอันดับต้นๆ ตอนนี้กลายเป็นในแง่ของคณะบริหาร การจัดการจะได้รับความนิยมมากกว่า

ภาพจาก Facebook : พยาบาลทหาร ทุกเหล่า , www.flygosh.com , edition.cnn.com , คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม / ภาพจาก Ohm Natchapat

***ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นนั้น ในปัจจุบันการทำงานนั้นค่อนข้างยืดหยุ่น บางคนเรียนจบออกมาแล้วไม่ได้ทำงานตรงสาขา แต่ได้ทำงานที่ตัวเองชอบและถนัด ด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น มีเพื่อนคนหนึ่งเรียนคณะเกษตรฯ ตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับ SEO การตลาดออนไลน์, เพื่อนบางคนจบด้านบริหารธุรกิจมา แต่ทำงานเป็นนักเขียน หรือบางคนก็ทำธุรกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนเลยก็มี

งบประมาณที่ต้องเตรียม สำหรับการทำการตลาดออนไลน์

Link seeme.me/ch/taokaemaischool

บทความแนะนำ