ข้อสอบ O-NET ข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย (PDF) จาก สทศ. เฉลยครบทั้ง 3 ระดับชั้น

Home / ONET / ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย (PDF) จาก สทศ. เฉลยครบทั้ง 3 ระดับชั้น

มาแล้วววว ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย จาก สทศ. มาให้น้องๆ นักเรียนได้ลองฝึกทำ ก่อนสอบจริง .. ตามที่ สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.6 สอบวันที่ 2 ก.พ. 62 และ ม.3 ที่สอบวันที่ 2-3 ก.พ. 62 นั้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สทศ. ได้นำ ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียน ได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – ข้อสอบ O-NET 2561

  • 91 วิชาภาษาไทย : Download PDF
  • 93 วิชาภาษาอังกฤษ : Download PDF
  • 94 วิชาคณิตศาสตร์ : Download PDF
  • 95 วิชาวิทยาศาสตร์ : Download PDF

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • 01 วิชาภาษาไทย : Download PDF
  • 02 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : Download PDF
  • 03 วิชาภาษาอังกฤษ : Download PDF
  • 04 วิชาคณิตศาสตร์ : Download PDF
  • 05 วิชาวิทยาศาสตร์ : Download PDF

Drive สำรอง ข้อสอบอยู่ในนี้ทั้งหมด : Drive

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

ที่มาเนื้อหา : www.niets.or.th

เผยข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ – ฟิสิกส์แม่งเถื่อน!!

Link : https://seeme.me/ch/devilphysic

บทความแนะนำ