ม.หาดใหญ่ เรียนต่อ เรียนต่อต่างประเทศ

10 เหตุผล ที่ทำให้ ม.หาดใหญ่ น่าเรียนมาก | ศึกษาต่อต่างประเทศ 1-2 ภาคการศึกษา

Home / ข่าวการศึกษา / 10 เหตุผล ที่ทำให้ ม.หาดใหญ่ น่าเรียนมาก | ศึกษาต่อต่างประเทศ 1-2 ภาคการศึกษา

เข้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (www.hu.ac.th) เจอบทความนี้น่าสนใจ ที่ ม.หาดใหญ่บอกว่า “เรียนกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่” ดียังไง เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อยากให้น้องๆ ที่มองหาที่เรียนได้อ่านและศึกษาข้อมูลกันค่ะ แต่รายละเอียดความจริงเป็นยังไงบ้าง ลองถามพี่ๆ คนรู้จักอีกที ว่าที่ ม.หาดใหญ่ เคลมมานี่ จริงเท็จแค่ไหน..

10 เหตุผลที่ทำให้อยากเรียนที่ ม.หาดใหญ่

จบสายไหนก็เรียนได้

จบสายวิทย์ สายศิลป์ สายอาชีพหรือการศึกษานอกระบบ (กศน.) สามารถสมัครเข้าเรียนได้ เพราะมีหลักสูตรที่หลากหลาย

สำหรับคนที่งบน้อย อยากประหยัดเงินทองช่วยผู้ปกครอง ดูข้อนี้เลยค่ะ

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวนมาก สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และ ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น กิจกรรมกีฬา ดนตรี นาฎศิลป์ อีกทั้งอำนวยความสะดวกแก่ นักศึกษาที่ต้องการขอรับทุน กรอ. และ กยศ. อีกด้วย

ข้อต่อไปนี้น่าสนใจมาก …

สร้างประสบการณ์ในต่างแดน (Borderless Education)

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน และหลักสูตรอื่น ๆ สามารถเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1-2 ภาคการศึกษา เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในต่างประเทศ > หลักสูตรนานาชาติ

การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการดูแลนักศึกษาเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว โดยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสนับสนุน Startup

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สนับสนุนการอบรมและสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมีชมรม Hatyai Tech Startup รองรับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0

Green University

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ส่งเสริมการปลูกต้นไม้บริเวณอาคารเรียนและพื้นที่ โดยรอบ ทำให้บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยร่มรื่น

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย + Digital University

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่สนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยจัดระบบการเรียนการสอนแบบ iLearning และสื่อการเรียนรู้ในแบบดิจิทัล พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ดูตัวอย่าง > HU_digital

ฝึกประสบการณ์จริง และสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร

นักศึกษาทุกหลักสูตร จะมีโอกาสพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพ จากการฝึกสหกิจศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

คณาจารย์ที่มีคุณภาพ

คณาจารย์และบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาวิชา

เพิ่มพูนความรู้เฉพาะทาง ตามมาตรฐานวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ อาทิ ใบประกอบวิชาชีพครู บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ ใบรับรองมาตรฐานทางคอมพิวเตอร์

การเดินทางไป ม.หาดใหญ่

การเดินทางมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สามารถใช้เส้นทางหลักได้ หลายเส้นทางดังนี้

เดินทางมาจากสงขลา โดยมีรถประจำทางดังนี้

รถตู้ประจำทาง หาดใหญ่ – สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 27 บาท สายใหม่ 30 บาท)
รถบัสประจำทางหาดใหญ่ – สงขลา (อัตราค่าโดยสาร 15-20 บาท)

* จากนั้นแจ้งพนักงานเดินรถลงบริเวณ
– หน้าหอนาฬิกา ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีคิวรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
– ซอย 2 ราษฎร์อุทิศ หรือหน้าเรือนเพชรกระทะร้อน จากนั้นรอรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) เพื่อมายัง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (อัตราค่าโดยสาร 10 – 20 บาท)

เดินทางมาจากยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

โดยสารโดยรถตู้ประจำทางซึ่ง มีสายการเดินรถดังนี้
– สายยะลา – หาดใหญ่
– สายปัตตานี – หาดใหญ่
– สายนราธิวาส – หาดใหญ่
* ลงที่สถานีขนส่งหาดใหญ่ หลังจากนั้นต่อรถสองแถวหลังคาสูงสีขาว หรือ สีแดง ที่มีสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงรถ ณ บริเวณโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา (ญ.ส.) จากนั้นรอรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) เพื่อมายัง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (อัตราค่าโดยสาร 10 – 20 บาท)

เดินทางมาจากนครศรีธรรมราช / พัทลุง / สุราษฎร์ธานี / สตูล / ตรัง / กระบี่ / ภูเก็ต / ชุมพร / ระนอง

โดยสารโดยรถตู้ / รถทัวร์ มาลงตลาดเกษตร (คิวรถตู้ใหม่) จากนั้นรอรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) เพื่อมายัง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (อัตราค่าโดยสาร 10 – 20 บาท)

กรณีเดินทางโดยรถไฟ

จากสถานีรถไฟ เดินทางโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) เพื่อมายังมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (อัตราค่าโดยสาร 20 – 30 บาท)

ที่มา http://www.hu.ac.th

บทความแนะนำ