การจัดอันดับ ม.มหาสารคาม มมส มหาลัยสีเขียว

ม.มหาสารคาม ภูมิใจ ได้รับการจัดอันดับ เป็น ม.สีเขียว ที่ 5 ของประเทศ

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / ม.มหาสารคาม ภูมิใจ ได้รับการจัดอันดับ เป็น ม.สีเขียว ที่ 5 ของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ภาคภูมิใจหลังได้รับการจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับที่ 5 ของประเทศ และอันดับที่ 101 ของโลก จากการจัดอันดับของ UI Green Metric World University Rankings 2022 เป็นการจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วม โดยใช้ตัวชี้วัดหลัก ที่แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบการจัดการและการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน ที่คำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มมส ม.สีเขียว ที่ 5 ของประเทศ

UI Green Metric World University Rankings 2022 ประกาศผลวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้ประกาศผลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวประจำปี 2022 โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับที่ 5 ของประเทศ จาก 47 สถาบันการศึกษา ได้อันดับที่ 101 จาก 1,050 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

คะแนนรวม – เกณฑ์การประเมิน

สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้คะแนนรวมทั้งหมด 8,200 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 6 ด้านดังนี้

1. ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure) 1,300 คะแนน

2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change) 1,525 คะแนน

3. การจัดการของเสีย (Waste) 1,275 คะแนน

4. การจัดการน้ำ (Water) 800 คะแนน

5. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Transportation) 1,550 คะแนน และ

6. ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education) 1,750 คะแนน

บทความแนะนำ