KKU Square ม.ขอนแก่น

มข. เผยแผนพลิกโฉมสร้าง KKU Square ปักหมุดเป็น Landmark ของมหาวิทยาลัย

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / มข. เผยแผนพลิกโฉมสร้าง KKU Square ปักหมุดเป็น Landmark ของมหาวิทยาลัย

เมื่อเร็วๆ นี้ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเสวนา Reinventing KKU Campus โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร คณะ/หน่วยงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรับชมในระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook กว่า 400 คน

มข. เผยแผนพลิกโฉมสร้าง KKU Square

ทั้งนี้ โครงการเสวนา Reinventing KKU มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบแนวนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ดี ในด้านการพัฒนาด้านกายภาพ ด้านสวัสดิการ และด้านที่อยู่อาศัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากร ตลอดจนรับฟังแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในด้านของการพัฒนาด้านกายภาพ ด้านสวัสดิการ และด้านที่อยู่อาศัย

โจทย์ใหญ่ของการปรับปรุงพื้นที่

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเรื่องที่จะต้องทำเป็นจำนวนมาก การปรับปรุงครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ปัญหาของแคมปัสในอดีต ที่มีหลายปัญหา อาทิ ป่ารกทึบ แหล่งน้ำวัชพืชหนาแน่น แหล่งที่อยู่อาศัยของบุคลากรไม่น่าอยู่ อาคารสำนักงานบางหน่วยงานมีสภาพทรุดโทรม ขยะมีจำนวนมาก การจราจรหนาแน่น ที่จอดรถไม่เป็นระเบียบ ส่งผลต่อภูมิทัศน์โดยรอบ

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหามาโดยตลอด อาทิ พื้นที่ป่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ปรับพื้นที่บึงสีฐานให้เป็นพื้นที่สันทนาการให้ประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย วิ่ง ปั่นจักรยาน รวมถึงการใช้พื้นที่บึงสีฐานจัดงาน Festival ตลอดจนรื้ออาคารสำนักงาน และ บ้านพักอาศัยของบุคลากรที่มีสภาพทรุดโทรม เพื่อปรับพื้นที่ให้มีความสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้ และจัดการพื้นที่เก็บขยะให้มีระเบียบเป็นสัดส่วน”

โจทย์ใหญ่ของการปรับปรุงพื้นที่ มหาวิทยาลัยครั้งนี้ คือการทำโซนนิ่ง เน้นจุด KKU สแควร์ จุดศูนย์กลางนักศึกษา พื้นที่การศึกษา เหล่านี้จะรวมกันเป็นแผน Reinventing KKU campus ที่จะประกอบไปด้วย 1. ผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.การจัดพื้นที่หอพักนักศึกษา 3.การจัดพื้นที่ที่พักบุคลากร 4.การสร้างแลนด์มาร์คของมหาวิทยาลัย 5.การปรับปรุงคอมเพล็กซ์ 6.การปรับพื้นที่อาคารสิริคุณากร 7.การสร้างพื้นที่ที่จอดรถของมหาวิทยาลัย” ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี กล่าว

ผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า หลังรับตำแหน่งอธิการบดีเรื่องแรกที่ต้องทำคือ ผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ Master Plan มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับล่าสุดอายุเกิน 20 ปีแล้ว จึงจะต้องทำผังแม่บทใหม่ให้สอดคล้อง กับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่องที่สองเป็นเรื่อง แนวคิดการสร้างหอพักนักศึกษาเพิ่มในมหาวิทยาลัย เนื่องจากเรามีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก พักในหอพัก รวมเป็น 10,000 คน ยังคงมีนักศึกษาอีก 22,000 คนที่พักอยู่รอบ ๆ มหาวิทยาลัย ในสภาพแวดล้อมที่ดีบ้างไม่ดีบ้างราคาที่พักสูง จึงมีการกำหนดพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย ประมาณ 11 ไร่ สามารถสร้างหอพัก 8 ชั้นได้ประมาณ 5 หลัง รองรับนักศึกษาได้ประมาณ 2,000 คน

อีกโซน อยู่หลังปั๊มน้ำมัน ประมาณ 13 ไร่ สามารถสร้างหอพักรองรับได้อีก 3,000 คน รวมสองโซนพักได้ประมาณ 5,000 คน ซึ่งจะไม่กระทบกับหอพักข้างนอก และจะสร้างพื้นที่มีความร่มรื่นน่าอยู่ มี co-space ที่สามารถนั่งประชุม หรือทำงานร่วมกัน มีสนามกีฬาให้ได้ออกกำลังกาย และมีพื้นที่สันทนาการต่าง ๆ โดยจะเป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศและห้องน้ำในตัว”

“เรื่องที่สาม คือที่พักสำหรับบุคลากร พื้นที่ South Campus Zone อยู่บริเวณตรงข้ามพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แถบบึงสีฐาน สามารถสร้างอาคารหอพักบุคลากร 4 หลัง ในพื้นที่ 16.5 ไร่ จำนวนห้องพัก 960 ห้อง ทั้งห้อง Single และห้อง Family เพิ่มพื้นที่ส่วนกลาง จะมีสระว่ายน้ำ มีสนามกีฬามีส่วนพักผ่อน เพื่อให้บุคลากรใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ มี working space มีที่พักอยู่ใกล้ มีรถชัทเทิลบัสวิ่งผ่านให้บริการ”

“เรื่องที่สี่คือ Landmark ของมหาวิทยาลัย KKU Square เป็นจุดศูนย์รวมพล ศิษย์เก่ากลับมาเยือน แล้วจะได้มีจุดถ่ายภาพ มีความผูกพัน สร้างความประทับใจ เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการออกแบบให้ทันสมัย สวยงาม เหมาะกับการใช้งาน  และยังมีพื้นที่ด้านสวนรุกขชาติ ที่สามารถปรับพื้นที่ให้นักศึกษาได้ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ จะทำสะพานทางเดินลอยฟ้าเชื่อมกับอาคารศูนย์สารสนเทศ และอาคารสิริคุณากรที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม”

“และเรื่องสุดท้ายคือ ที่จอดรถของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลทันตกรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติติ์รวมทั้งรถของบุคลากร ในแต่ละวันมีรถเข้ามาวันละหลายพันคัน ร่วมกับเอกชนเข้ามาก่อสร้างลานจอดรถ ทำให้เกิดพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกด้วย” รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

KKU Complex

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น